De diversificatie van de leningen

De diversificatie van de leningen

13/12/2019 - Reclameboodschap Masterclass Crowdlending

In deze 6de module leggen we u uit waarom het van essentieel belang is om uw leningen te diversifiëren en hoe u dat kan doen.

 Module 6 in een notendop

 • Crowdlending: een activaklasse als onderdeel van een globale strategie
 • Het belang van diversificatie
 • Hoe diversifiëren?

 Waarom is dit interessant voor mij?

 • U bepaalt de globale enveloppe die u aan crowdlending wenst te besteden evenals uw beoogde rendement. 
 • U vangt het risico op door de geïnvesteerde bedragen te harmoniseren en het soort leningen en risicocategorieën te diversifiëren.
 • Hoe meer uw portfolio gediversifieerd is, hoe stabieler uw rendement is volgens de statistieken.

 Concreet

We komen terug op het fameuze gezegde leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Het is belangrijk om uw beleggingen te diversifiëren over meerdere activaklassen, met name een spaarrekening, beleggingsfondsen, aandelen en obligaties, vastgoed, crowdlending en afgeleide producten. Ook bij crowdlending is het noodzakelijk om te diversifiëren, aangezien dit een belegging in risicokapitaal blijft. De onderneming waaraan u leent, kan immers in gebreke blijven en met andere woorden niet langer zijn maandelijkse aflossingen terugbetalen (zie Module 5).

Hoe diversifiëren? De 3 sleutelelementen: het aantal leningen, de harmonisering van de belegde bedragen en de diversificatie van de risicocategorieën.

1) Het aantal leningen

De eerste stap bestaat erin de globale enveloppe vast te leggen die u aan crowdlending wenst te besteden en deze op een optimale manier te verdelen over meerdere kmo’s. Wij zijn immers van mening dat een portfolio voldoende gediversifieerd is, en dus een gezond en voorzichtig beleggersprofiel weerspiegelt, wanneer het minstens over zo’n 40 dossiers gespreid is. 

Een eenvoudig voorbeeld: als u een enveloppe van € 20.000 aan crowdlending besteedt en u dit bedrag over 10 dossiers verdeelt, hetzij € 2.000 per dossier, zal een wanbetaling een negatief effect hebben op uw rendementspercentage. Indien u deze som echter over 40 dossiers spreidt, hetzij € 500 per dossier, zal een eventuele wanbetaling uw globaal rendement slechts lichtjes doen dalen.

2) De harmonisering van de geleende bedragen

Naarmate er dossiers aan u voorgesteld worden, investeert u een deel van uw globale enveloppe in elk dossier. Beleg niet meer dan 4% van uw portfolio in één enkel dossier. Een te grote blootstelling op 1 dossier doet het risico op verlies eveneens toenemen.

3) De diversificatie van de risicocategorieën

Het is eveneens belangrijk om uw leningen te verdelen over de risicocategorieën. Wij stellen u dossiers voor gaande van klasse A+ tot E in functie van het risiconiveau en het terugbetalingsvermogen van het bedrijf (zie Module 4). Hoe groter het risico van het dossier, hoe hoger het rendement zal zijn. Zo is bij leningen in dossiers met risicocategorie A+ (leningen die gepaard gaan met een lening) een lager diversificatieniveau vereist dan voor een portfolio dat uit dossiers met een hoger risico bestaat (B, C, D, E).

  The bigger picture

Het beoogde rendement

Tegenover de lage rendementen die momenteel aangeboden worden op beleggingsproducten met kapitaalgarantie en gezien de volatiliteit van de aandelenmarkten biedt crowdlending een alternatief met een rendement gaande van 5,25% tot 11% bruto per jaar. In functie van uw beleggersprofiel bieden wij u twee soorten leningen aan met of zonder verzekerd kapitaal:

 • Secured A-leningen: Met deze leningen kunt u uw spaargeld beleggen en tegelijkertijd de risico’s minimaliseren, wat ideaal is voor beleggers die zekerheid verkiezen boven rendement. Dit aanbod is uniek op de crowdlendingmarkt en maakt het mogelijk om uw spaargeld te beleggen aan bruto rentevoeten tussen de 5,25% en 8% op jaarbasis, en dit met een verzekering op het belegde kapitaal of hypothecaire zekerheden. Bij faillissement van de ontlener wordt de belegger vergoed door de kredietverzekeraar of door de tenuitvoerlegging van de hypothecaire zekerheden. De SECURED-leningen zijn hoofdzakelijk gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel.
  Dit soort leningen biedt een bruto rendement tussen de 4% en 7,5% op jaarbasis. Bij faillissement van het ontlenende bedrijf genieten de beleggers van een verzekering die hen vergoedt
 • Balanced B-leningen: Deze soort leningen maken het mogelijk om uw spaargeld te dynamiseren, maar tegelijkertijd te beschikken over publieke of hypothecaire zekerheden. Ze bieden het beste evenwicht tussen rendement en risicobeheersing. BALANCED B+-projecten zijn gericht op in België gedomicilieerde natuurlijke personen die aan KMO’s wensen te lenen en tegelijkertijd in aanmerking willen komen voor een publieke zekerheid op 30% of 50% van hun kapitaal. Het rendement op deze leningen bestaat uit een interest betaald door de ontlener, aangevuld door een belastingkrediet. De BALANCED B-leningen gaan op hun beurt gepaard met een hypothecaire zekerheid in 2de rang. Het totale rendement van de BALANCED-leningen schommelt tussen de 8% en 9,5% op jaarbasis en ze zijn onder andere gericht op beleggers met een evenwichtig risicoprofiel.
 • Dynamic C-leningen: Met deze leningen kunt u uw spaargeld beleggen en uw rendement dynamiseren dankzij het hoge rendement. Met DYNAMIC-leningen kunt u uw spaargeld beleggen met bruto rentevoeten tussen de 9,5% en 11% op jaarbasis. Met de DYNAMIC C+-leningen geniet de belegger van een pandrecht op de vorderingen of op het handelsfonds van de ontlener. Met de DYNAMIC C-leningen kan de belegger beroep doen op meerdere schuldenaars die zich ertoe verbinden hem terug te betalen via hun borgtocht of hun medeschuldenaarschap. Deze leningen zich gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel.

Uw simulator

Maar hoe kan u uw portfolio nu concreet diversifiëren? Surf naar onze online simulator om het minimumaantal dossiers, het gemiddelde bedrag en het maximumbedrag per belegging te bepalen. Deze tool helpt u bij de optimalisering van uw diversificatie.  

 

Verwante artikels

De grondbeginselen van crowdlending

Neem via 8 modules een kijkje achter de schermen van crowdlending en ontdek hoe u uw investeringen via Look&Fin kan optimaliseren.  Module...

Lees verder

Hoe beheer ik mijn leningen?

In module nr. 8 leggen we u uit hoe u uw portefeuille en online dashboard kan analyseren.  Module 8 in een notendop Welk beleggersprofiel...

Lees verder

Welke belegger ben ik?

Module nr. 7: wij lichten onze 3 formules toe die overeenstemmen met drie verschillende beleggersprofielen.  Module 7 in een notendop 3...

Lees verder

Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

In deze 5de module lichten we de stappen toe die Look&Fin onderneemt om de terugbetalingen op te volgen en ervoor te zorgen dat eventuele achterstallige...

Lees verder

De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

In deze module 4 leggen we u uit hoe onze experts leningaanvragen analyseren alvorens ze u de dossiers ter financiering voorleggen en hoe ze zich verzekeren...

Lees verder

De levensloop van een lening van A tot Z

Module 3: we leggen u alles uit wat u moet weten over de levensloop van een lening bij Look&Fin.  Module 3 in een notendop De 4 stappen...

Lees verder

Onze producten

 Module 2 in een notendop Het rendement vergoedt het risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Product nr. 1: de Secured...

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid