Onze producten

Onze producten

18/10/2019 - Reclameboodschap Masterclass Crowdlending

 Module 2 in een notendop

Het rendement vergoedt het risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement.

 • Product nr. 1: de Secured lening biedt u de mogelijkheid om te lenen met een kapitaalverzekering of hypotheekwaarborg in 1ste rang. Rendement van 5,25% tot 8% per jaar*.  
 • Product nr. 2: met de Balanced lening kunt u uw spaargeld boosten en door leningen te verstrekken en tegelijk te genieten van een overheidswaarborg van 30% of 50% of van hypothecaire waarborgen in tweede rang. Rendement van 8% tot 9,5% per jaar*.
 • Product nr. 3: de Dynamic lening maakt het mogelijk leningen te verstrekken met het oog op een hoge performance dankzij leningen die gepaard gaan met zekerheden die door de lener worden verstrekt. Rendement van 9,5% tot 11% per jaar.*

 Waarom is dit interessant voor mij?

 • Ontdek welk product het best bij uw beleggersprofiel past. 
   
 • Optimaliseer naast het rendement ook de liquiditeit van uw beleggingsportefeuille door variatie te brengen in de aflossingsmodaliteiten (aflosbare lening, bullet, kapitaalfranchise). We lichten het even voor u toe.

 Concreet

Wanneer u bij Look&Fin belegt, heeft u de keuze uit 3 producten - die de garanties op uw leningen weerspiegelen - naargelang uw beleggersprofiel (defensief / evenwichtig / dynamisch):  

 1. De Secured lening

 2. De Balanced lening

 3. De Dynamic lening 

1. De Secured leningen (dossiers A+ of A) zijn hoofdzakelijk bestemd voor investeerders met een defensief risicoprofiel. Dankzij dit aanbod kan de kredietverstrekker zijn spaargeld beleggen tegen bruto rentevoeten tussen 5,25% en 8% per jaar en tegelijkertijd genieten van een verzekering op zijn kapitaal (dossiers A+) of hypotheekgaranties (A-dossiers). In geval van wanbetaling door de lener wordt de kredietverstrekker vergoed door de kredietverzekeraar (voor de dossiers A+) of door de hypotheekgaranties te doen gelden (voor de dossiers A).

2. De Balanced leningen (dossiers B+ of B) bieden het beste evenwicht voor particulieren die voor hun investering een formule wensen die rendement en risicobeheersing combineert. De Balanced B+ lening is uitsluitend bestemd voor in België gedomicilieerde natuurlijke personen die leningen wensen te verstrekken aan kmo's met een overheidsgarantie op 30% of 50% van hun kapitaal. Het rendement van deze leningen bestaat uit de door de lener betaalde rente, aangevuld met een belastingkrediet. De Balanced B leningen worden gedekt door hypotheekgaranties in tweede rang. Het totale rendement op Balanced leningen schommelt tussen 8% en 9,5% per jaar.

3. De Dynamic leningen (dossiers C+ en C) met een hoog verwacht rendement zijn bedoeld voor investeerders met een dynamisch risicoprofiel. De Dynamic leningen bieden de kredietverstrekkers immers de mogelijkheid hun spaargeld te beleggen tegen een brutorente tussen 9,5% en 11% per jaar. Om de belangen van de kredietverstrekkers zo goed mogelijk te beschermen, voorziet Look&Fin echter een garantie voor elke aanvraag voor dit type lening. Bij de Dynamic C+ leningen geniet de kredietverstrekker een pandrecht op de vorderingen of het handelsfonds van de lener. Bij de Dynamic C leningen kunnen dan weer meerdere schuldenaars betrokken worden die zich ertoe verbinden de kredietverstrekkers terug te betalen via een borgstelling of een medeschuldenaarschap.

Naast de begrippen rendement en risico is het ook belangrijk om de liquiditeit van uw beleggingsportefeuille te optimaliseren. Door geld uit te lenen mobiliseert u uw spaargeld immers gedurende de looptijd van de lening (van 6 tot 60 maanden), die specifiek bepaald wordt voor het bedrijf waaraan u leent. De terugbetalingen gebeuren echter maandelijks. Concreet worden u 3 terugbetalingsmethoden voorgesteld:

 • De lening met kapitaalaflossing: gedurende de volledige aflossingsperiode ontvangt u iedere maand hetzelfde bedrag op uw bankrekening. Deze maandelijkse betaling bestaat uit uw kapitaal en uw rente. Het risico neemt met andere woorden geleidelijk aan af; 
 • De lening met terugbetaling van het kapitaal in fine (bullet-lening): gedurende de volledige looptijd van de lening wordt maandelijks enkel de rente aan u terugbetaald. Uw kapitaal wordt op zijn beurt in één keer afgelost op de vervaldag;
 • De lening met een kapitaalfranchise: tijdens de franchiseperiode, meestal tijdens de eerste maanden van terugbetaling, wordt enkel de rente terugbetaald. Daarna ontvangt u constante maandelijkse betalingen zoals het geval is voor leningen met kapitaalaflossing.

 The bigger picture

Naargelang uw beleggersprofiel (risicomijdend, risicovol, gemengd, ...) belegt u (i) uitsluitend in verzekerde leningen, (ii) uitsluitend in onverzekerde leningen of (iii) in een mix van verzekerde en onverzekerde leningen.

Zoals het gezegde "leg niet al uw eieren in één mandje" aanbeveelt, is het zo dat hoe meer onverzekerde leningen u in uw portefeuille heeft, hoe gediversifieerder die is. In module 6 "diversificatie van uw portefeuille" leggen we u meer in detail uit hoe u deze diversificatie kan optimaliseren.

Op vlak van de liquiditeit zijn de bullet-leningen de minst liquide, omdat u moet wachten tot de laatste vervaldag voor de terugbetaling van uw kapitaal. Het is echter wel een goede beleggingsvorm als u uw kapitaal gedurende de volledige looptijd van de lening optimaal wil laten renderen. In functie van uw beleggersprofiel kunt u er zelf voor kiezen om een portefeuille op te bouwen die voldoet aan uw liquiditeitsbehoeften op de korte of lange termijn.

*Rentevoet per 07/11/2023. In december 2022 heeft het platform de rendementspercentages voor zijn kredietverstrekkers opnieuw verhoogd. Dit is de tweede stijging in 7 maanden in 2022. Het besluit om het rentebeleid opnieuw aan te passen is bedoeld om een rendement te garanderen dat in overeenstemming is met de evolutie van de markt, rekening houdend met de reguliere inflatie die eind 2022 blijft aanhouden.

Verwante artikels

De grondbeginselen van crowdlending

Neem via 8 modules een kijkje achter de schermen van crowdlending en ontdek hoe u uw investeringen via Look&Fin kan optimaliseren.  Module...

Lees verder

Hoe beheer ik mijn leningen?

In module nr. 8 leggen we u uit hoe u uw portefeuille en online dashboard kan analyseren.  Module 8 in een notendop Welk beleggersprofiel...

Lees verder

Welke belegger ben ik?

Module nr. 7: wij lichten onze 3 formules toe die overeenstemmen met drie verschillende beleggersprofielen.  Module 7 in een notendop 3...

Lees verder

De diversificatie van de leningen

In deze 6de module leggen we u uit waarom het van essentieel belang is om uw leningen te diversifiëren en hoe u dat kan doen.  Module 6 in...

Lees verder

Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

In deze 5de module lichten we de stappen toe die Look&Fin onderneemt om de terugbetalingen op te volgen en ervoor te zorgen dat eventuele achterstallige...

Lees verder

De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

In deze module 4 leggen we u uit hoe onze experts leningaanvragen analyseren alvorens ze u de dossiers ter financiering voorleggen en hoe ze zich verzekeren...

Lees verder

De levensloop van een lening van A tot Z

Module 3: we leggen u alles uit wat u moet weten over de levensloop van een lening bij Look&Fin.  Module 3 in een notendop De 4 stappen...

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid