Onze producten

Onze producten

18/10/2019 Masterclass Crowdlending

 Module 2 in een notendop

 • Het rendement vergoedt het risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement.
   
 • Product nr. 1: de leningen met verzekerd kapitaal bieden een rendement tussen 2% en 4% per jaar terwijl u een verzekering geniet in geval van wanbetaling van de lener.
   
 • Product nr. 2: de leningen zonder verzekerd kapitaal bieden een rendement tussen 5% en 10% per jaar.

 Waarom is dit interessant voor mij?

 • Ontdek welk product het best bij uw beleggersprofiel past. 
   
 • Optimaliseer naast het rendement ook de liquiditeit van uw beleggingsportefeuille door variatie te brengen in de aflossingsmodaliteiten (aflosbare lening, bullet, kapitaalfranchise). We lichten het even voor u toe.

 Concreet

Wanneer u via Look&Fin belegt, heeft u de keuze uit 2 verschillende aanbiedingen in functie van uw beleggersprofiel:

 1. Product nr. 1: een verzekerde lening geeft u de mogelijkheid om uw spaargeld te beleggen tegen bruto rentevoeten die variëren tussen 1,9% en 4% per jaar, terwijl u een verzekering geniet bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij. In geval van wanbetaling door de lener vergoedt de verzekeraar u het uitstaande kapitaal. De verzekerde leningen hebben een rating A+.

 2. Product nr.  2: een onverzekerde lening biedt een rendement dat afhangt van het risico van het dossier. De evaluatie van dit risico wordt door onze analisten voor elke lener geval per geval vastgelegd. Het bruto jaarrendement op dit soort lening varieert tussen 5% en 10% per jaar. De onverzekerde leningen krijgen een rating die varieert tussen A (het minst risicovol) en E (het meest risicovol).

Naast de begrippen rendement en risico is het ook belangrijk om de liquiditeit van uw beleggingsportefeuille te optimaliseren. Door geld uit te lenen mobiliseert u uw spaargeld immers gedurende de looptijd van de lening (van 6 tot 60 maanden), die specifiek bepaald wordt voor het bedrijf waaraan u leent. De terugbetalingen gebeuren echter maandelijks. Concreet worden u 3 terugbetalingsmethoden voorgesteld:

 • De lening met kapitaalaflossing: gedurende de volledige aflossingsperiode ontvangt u iedere maand hetzelfde bedrag op uw bankrekening. Deze maandelijkse betaling bestaat uit uw kapitaal en uw rente. Het risico neemt met andere woorden geleidelijk aan af; 
 • De lening met terugbetaling van het kapitaal in fine (bullet-lening): gedurende de volledige looptijd van de lening wordt maandelijks enkel de rente aan u terugbetaald. Uw kapitaal wordt op zijn beurt in één keer afgelost op de vervaldag;
 • De lening met een kapitaalfranchise: tijdens de franchiseperiode, meestal tijdens de eerste maanden van terugbetaling, wordt enkel de rente terugbetaald. Daarna ontvangt u constante maandelijkse betalingen zoals het geval is voor leningen met kapitaalaflossing.

 The bigger picture

Naargelang uw beleggersprofiel (risicomijdend, risicovol, gemengd, ...) belegt u (i) uitsluitend in verzekerde leningen, (ii) uitsluitend in onverzekerde leningen of (iii) in een mix van verzekerde en onverzekerde leningen.

Zoals het gezegde "leg niet al uw eieren in één mandje" aanbeveelt, is het zo dat hoe meer onverzekerde leningen u in uw portefeuille heeft, hoe gediversifieerder die is. In module 6 "diversificatie van uw portefeuille" leggen we u meer in detail uit hoe u deze diversificatie kan optimaliseren.

Op vlak van de liquiditeit zijn de bullet-leningen de minst liquide, omdat u moet wachten tot de laatste vervaldag voor de terugbetaling van uw kapitaal. Het is echter wel een goede beleggingsvorm als u uw kapitaal gedurende de volledige looptijd van de lening optimaal wil laten renderen. In functie van uw beleggersprofiel kunt u er zelf voor kiezen om een portefeuille op te bouwen die voldoet aan uw liquiditeitsbehoeften op de korte of lange termijn.

 

Verwante artikels

Hoe beheer ik mijn leningen?

In module nr. 8 leggen we u uit hoe u uw portefeuille en online dashboard kan analyseren.  Module 8 in een notendop Welk beleggersprofiel...

Lees verder

Welke belegger ben ik?

Module nr. 7: wij lichten onze 3 formules toe die overeenstemmen met drie verschillende beleggersprofielen.  Module 7 in een notendop 3...

Lees verder

De diversificatie van de leningen

In deze 6de module leggen we u uit waarom het van essentieel belang is om uw leningen te diversifiëren en hoe u dat kan doen.  Module 6 in...

Lees verder

Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

In deze 5de module lichten we de stappen toe die Look&Fin onderneemt om de terugbetalingen op te volgen en ervoor te zorgen dat eventuele achterstallige...

Lees verder

De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

In deze module 4 leggen we u uit hoe onze experts leningaanvragen analyseren alvorens ze u de dossiers ter financiering voorleggen en hoe ze zich verzekeren...

Lees verder

De levensloop van een lening van A tot Z

Module 3: we leggen u alles uit wat u moet weten over de levensloop van een lening bij Look&Fin.  Module 3 in een notendop De 4 stappen...

Lees verder

De grondbeginselen van crowdlending

Neem via 8 modules een kijkje achter de schermen van crowdlending en ontdek hoe u uw investeringen via Look&Fin kan optimaliseren.  Module...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid