De levensloop van een lening van A tot Z

De levensloop van een lening van A tot Z

31/10/2019 Masterclass Crowdlending

Module 3: we leggen u alles uit wat u moet weten over de levensloop van een lening bij Look&Fin.

 Module 3 in een notendop

  • De 4 stappen voor een geslaagde investering via Look&Fin.

  • De concretisering van mijn lening: een nominatieve en genummerde leenovereenkomst die uitgegeven wordt door het financieel vehikel Look&Fin Finance nv.

  • Het rendement van mijn lening: de rentevoeten die vermeld worden op het platform zijn bruto rentevoeten, zonder fiscale inhoudingen. De maandelijkse aflossingen die u ontvangt, zijn netto bedragen.

 Waarom is dit interessant voor mij?

  • Ontdek hoe u uw eerste stappen zet op ons beveiligd online platform.

  • Leer hoe u uw rendement kan simuleren bij elke fondsenwerving in functie van het bedrag dat u wenst te beleggen.

 Concreet

Wanneer u uw geld uitleent via Look&Fin, doorloopt u de volgende 4 stappen:

1) De inschrijving

Eenmaal u ingeschreven bent op het platform, ontvangt u onze mails waarin de datum en het precieze tijdstip worden aangekondigd waarop een nieuw dossier geopend wordt. Vanaf dat ogenblik heeft u toegang tot de analyse van het dossier en de simulatietool om uw rendement te berekenen. Opgelet: vul uw online profiel volledig in alvorens u op een lening intekent. Dat vormt de sleutel om via het platform te kunnen beleggen. Op het exacte tijdstip van de opening van de financiering wordt de knop “Lenen” geactiveerd en kleurt deze oranje. U bepaalt op dat moment welk bedrag u wenst te investeren en valideert uw leenintentie door een tweede keer te klikken. De inschrijvingen worden geregistreerd op basis van het principe “first come first served”. De knop “Lenen” verdwijnt opnieuw van zodra de financiering afgerond is. Als u voor de eerste keer investeert, kan u een bedrag beleggen vanaf € 100. Voor de volgende investeringen ligt de minimale inleg vast op € 500.

2) De leenovereenkomst

Nadat u op een lening ingetekend heeft, ontvangt u een bevestigingsmail waarin u doorverwezen wordt naar uw online portfolio. Daar vindt u een indicatieve versie van uw leenovereenkomst evenals de gegevens die u nodig heeft om uw betaling uit te voeren via een bankoverschrijving. Uw tijdelijke overeenkomst omvat een aflossingstabel met de vervaldagen die eveneens ter indicatie meegedeeld worden. De definitieve versie van deze leenovereenkomst is beschikbaar op uw online profiel van zodra de fondsen ter beschikking gesteld worden aan de lener. Het gaat om een nominatieve en genummerde leenovereenkomst die uitgegeven wordt door het financieel vehikel Look&Fin Finance nv.

3) De overschrijving van de fondsen

Wanneer de financiering afgerond is, beschikt u over een termijn van maximum 7 dagen om ons de fondsen te bezorgen (3 dagen voor de Premium-beleggers – zie module 7). Tijdens deze termijn heeft u de mogelijkheid om uw lening in te trekken door ons dit via mail te laten weten. 

4) De terugbetaling van uw lening

De maandelijkse terugbetalingen (na aftrek van belastingen voor de Belgische fiscale inwoners) worden uitgevoerd door onze financiële partner Moneytrans op het rekeningnummer dat op uw profiel geregistreerd staat. De terugbetalingsmodaliteiten komen overeen met het soort lening (zie Module 2). Dankzij een gepersonaliseerde online kalender kan u de vervaldagen en de terugbetaalde bedragen opvolgen. 

  The bigger picture

Heeft u niet kunnen lenen?

Ons platform kent heel wat succes en de leningen zijn vaak in slechts enkele seconden afgerond. Het is dan ook mogelijk dat uw leenintentie niet gevalideerd kan worden en op de wachtlijst terechtkomt. In dat geval nemen wij persoonlijk contact met u op als deze toch weerhouden kan worden na een intrekking. Wanneer wij u dit niet kunnen voorstellen, wordt uw lening uit uw online portfolio gehaald van zodra de ophaling van de fondsen afgerond is. Voor sommige fondsenwervingen wordt bovendien een plafond ingevoerd van maximaal € 2.000 of € 3.000 bijvoorbeeld om zoveel mogelijk beleggers de mogelijkheid te bieden om te investeren. 

Welke fiscale regels zijn van toepassing?

De Belgische roerende voorheffing van 30% is van toepassing en wordt ingehouden aan de bron voor al uw leningen, ongeacht uw nationaliteit of de nationaliteit van het gefinancierde dossier. De bedragen die op uw rekening gestort worden, zijn dus nettobedragen. Voor enkele oudere dossier moet u echter wel nog zelf de ontvangen bedragen aangeven. Deze informatie vindt u terug onder de rubriek Fiscaliteit van uw portfolio.  

Binnenkort een wijziging voor beleggers die geen Belgisch fiscaal inwoner zijn

De beleggers die geen fiscaal inwoner zijn in België vinden de bedragen die aangegeven moeten worden bij de belastingdienst van hun woonplaats ook terug onder de rubriek Fiscaliteit van hun portfolio. Binnenkort zullen wij u echter een oplossing kunnen voorstellen zodat deze inhouding aan de bron van de Belgische voorheffing niet meer toegepast moet worden.

Globaal rendement, IRR, jaarlijkse rentevoet, berekening van de rente, structurering van de maandelijkse aflossingen

Geraakt u er de weg in kwijt? Nog even geduld, we lichten het allemaal toe in 8. 

Verwante artikels

Hoe beheer ik mijn leningen?

In module nr. 8 leggen we u uit hoe u uw portefeuille en online dashboard kan analyseren.  Module 8 in een notendop Welk beleggersprofiel...

Lees verder

Welke belegger ben ik?

Module nr. 7: wij lichten onze 3 formules toe die overeenstemmen met drie verschillende beleggersprofielen.  Module 7 in een notendop 3...

Lees verder

De diversificatie van de leningen

In deze 6de module leggen we u uit waarom het van essentieel belang is om uw leningen te diversifiëren en hoe u dat kan doen.  Module 6 in...

Lees verder

Het beheer van de terugbetalingen en achterstallige betalingen

In deze 5de module lichten we de stappen toe die Look&Fin onderneemt om de terugbetalingen op te volgen en ervoor te zorgen dat eventuele achterstallige...

Lees verder

De analyse van de kmo's die fondsen willen lenen

In deze module 4 leggen we u uit hoe onze experts leningaanvragen analyseren alvorens ze u de dossiers ter financiering voorleggen en hoe ze zich verzekeren...

Lees verder

Onze producten

 Module 2 in een notendop Het rendement vergoedt het risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement.   Product nr. 1: de leningen...

Lees verder

De grondbeginselen van crowdlending

Neem via 8 modules een kijkje achter de schermen van crowdlending en ontdek hoe u uw investeringen via Look&Fin kan optimaliseren.  Module...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid