Financiële woordenlijst : Werkkapitaal (Behoefte aan -)

Meest gezochte begrippen:

Werkkapitaal (Behoefte aan -)

Het werkkapitaal is de liquiditeit waarover een bedrijf beschikt om zijn operationele behoeften op de korte termijn te financieren. Zowel bij zijn oprichting als in de loop van zijn ontwikkeling zal een bedrijf meermaals geconfronteerd worden met de behoefte om zijn exploitatiecyclus te financieren. Het kan ook gebeuren dat het over onvoldoende liquide middelen beschikt om zijn dagelijkse operationele kosten te dekken. Het bedrijf moet dan een financiering vinden om dit (tijdelijke) gebrek aan liquiditeit te dekken.

De behoefte aan werkkapitaal is per definitie het bedrag dat een onderneming moet financieren om de behoefte te dekken die voortvloeit uit de kasstroomverschillen tussen de uitgaven (betalingen) en inningen (inkomsten).

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid