Verkoopmarge

De verkoopmarge is een winstgevendheidsindicator die in de boekhouding wordt gebruikt en het aandeel van de commerciële marge in de verkoopprijs van een product aangeeft. Deze marge wordt uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door de marge van de verkoop van een product (verkoopprijs waarvan de aankoopprijs wordt afgetrokken) te delen door de verkoopprijs.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid