Balans

De balans is een document dat op een precies moment de financiële situatie van een onderneming weergeeft. De balans is opgedeeld in twee boekhoudkundige delen die met elkaar in evenwicht zijn. Het eerste deel omvat alle bezittingen van een bedrijf (de activa, d.w.z. alles wat binnen het bedrijf een economische waarde heeft). Het tweede deel omvat al haar middelen (de passiva, d.w.z. alle behoeften van de onderneming die nodig zijn om haar activiteit te financieren).

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid