Omzet

De omzet is de som van de verkoop van goederen of diensten van een bedrijf over een boekjaar. Het kan al dan niet aankopen omvatten bestemd voor de wederverkoop en de uitbestedingen in functie van de gebruikte boekhoudmethode.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid