Ebitda multiple

 

De Ebitda multiple (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) is de meest gebruikte waarderingsmethode. Het is een vergelijkende methode waarbij een steekproef wordt samengesteld van beursgenoteerde ondernemingen die in vergelijkbare sectoren actief zijn en die directe concurrenten zijn van de te waarderen onderneming. De bedrijven moeten een aantal overeenkomsten vertonen op het gebied van de bedrijfsvoering (producten, klanten, geografische sector, cyclische of systeemrisico's), financieringsstructuur en -omvang, groeivooruitzichten, margeniveau en bedrijfsmodel.

Deze waarderingsmethode wordt vaak gebruikt op de beurs. Beleggers zijn van mening dat deze waarde tussen 8 en 10 moet liggen. Voor een klein niet-beursgenoteerd bedrijf is de kans groter dat de multiple tussen 4 en 6 ligt.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid