Financiële woordenlijst : Resultatenrekening

Meest gezochte begrippen:

Resultatenrekening

De resultatenrekening is een boekhoudkundig document met de details over de gegenereerde inkomsten (Klasse 7-rekeningen) en de verbruikte kosten (Klasse 6-rekeningen) van een bedrijf tijdens een boekjaar. Het weerspiegelt de activiteit van de onderneming en maakt het mogelijk om het nettoresultaat (verschil tussen baten en lasten) te verkrijgen. Daarmee weten we of het bedrijf winst of verlies heeft gedraaid.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid