Volatiliteit

De volatiliteit in de financiële sector is de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendement- en prijsrisico van een financieel actief. Bij een hoge volatiliteit is de kans op winst groter, maar ook het risico op verlies.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid