Interne groei

Bij interne groei, ook wel organische groei genoemd, wordt het omzetvolume intern verhoogd. Hiervoor kan het bedrijf investeren in onderzoek en ontwikkeling, nieuwe producten of distributienetwerken creëren, nieuwe buitenlandse markten aandoen, investeringen doen of de dienstverlening naar de klanten toe verbeteren. Dit zijn zogenaamde organische maatregelen, dat wil zeggen maatregelen die intern in het bedrijf getroffen worden en niet gepaard gaan met de overname van een ander bedrijf.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid