Financiering van groei

Het snelste platform voor de financiering van uw groei

346.86k €

gemiddeld geleend bedrag

49 minuten

gemiddelde financieringsduur

33.07M €

gefinancierd

De groei van een bedrijf is een van de belangrijkste indicatoren van zijn prestatievermogen. Bedrijven kunnen op twee manieren groeien: via interne groei (ook "organische groei" genoemd) of via externe groei. Het gaat om twee verschillende strategieën voor twee verschillende behoeften. In deze fiche wordt de behoefte aan organische groei toegelicht. 

Bij organische groei wordt het verkoopvolume intern verhoogd. Hiervoor kan het bedrijf investeren in onderzoek en ontwikkeling, nieuwe producten of distributienetwerken creëren, nieuwe buitenlandse markten betreden, investeringen doen of de dienstverlening naar de klanten toe verbeteren. Dit zijn zogenaamde organische maatregelen, dat wil zeggen maatregelen die intern in het bedrijf getroffen worden en niet gepaard gaan met de overname van een ander bedrijf. Sommige analisten beschouwen organische groei als de beste indicator voor het prestatievermogen van een bedrijf. Een bedrijf kan immers een positieve omzetgroei kennen als gevolg van overnames, maar tegelijkertijd een daling van de omzetgroei vertonen in de historische winkels.

Interne groei kan op verschillende manieren teweeggebracht worden, zoals via investeringen in materiële en immateriële vaste activa, aanwervingen of marketinguitgaven. Materiële vaste activa zijn langetermijnactiva die essentieel zijn om een zaak te laten draaien en niet gemakkelijk in geld kunnen worden omgezet. Zo kan het bedrijf groeien door nieuwe gebouwen of productietools aan te schaffen. Immateriële activa zijn op hun beurt activa die niet fysiek van aard zijn. Het gaat om octrooien, handelsmerken of onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Investeren in onderzoek en ontwikkeling zorgt ervoor dat een bedrijf de capaciteit en de kwaliteit van zijn productie kan verbeteren en aldus zijn groei kan verzekeren. Door nieuwe werknemers aan te werven kan het bedrijf bijvoorbeeld een afdeling versterken om te antwoorden op een toenemende vraag naar zijn producten of de verkoopcijfers verbeteren. Tot slot kan een bedrijf zijn marketinguitgaven verhogen om de zichtbaarheid en het omzetvolume te vergroten.

De voordelen van organische groei

Organische groei vereist over het algemeen minder investeringen dan externe groei. Deze vorm houdt minder risico's in (die gepaard gaan met overnames en fusies), vereist minder aanpassingen en is beter beheersbaar dan externe groei. Het beheer van het proces en de gebruikte tools worden immers verondersteld beheerst te zijn door de bestuurders die de totale controle over hun bedrijf behouden.

Hoe organische groei financieren?

Om materiële vaste activa te financieren wordt voornamelijk gebruik gemaakt van leasings. Deze vaste activa blijven eigendom van de uitgever van de leasing. De terugbetalingen worden gedaan via de betaling van huurgelden en de financiering voorziet in een aankoopoptie aan het einde van de leasing, wat over het algemeen overeenkomt met 1% van de waarde van de investering. Van zodra deze optie wordt uitgeoefend, wordt de materiële investering volledig eigendom van het bedrijf. Een nadeel van dit soort financiering is dat de eerste huur doorgaans wordt verhoogd (bijv. 20% van de investering) en overeenkomt met de vereiste kapitaalinbreng. Dit kan de kasstroom van het bedrijf de eerste maanden van de investering onder druk zetten.

Er kan ook een beroep gedaan worden op een aflosbaar bankkrediet om zowel materiële als immateriële activa en aanwervingen te financieren. Voor aanwervingen bestaat er een natuurlijke asymmetrie tussen de kosten die worden gegenereerd door de aanwerving en de voordelen die eruit voortvloeien. Als het krediet geen aflossingsvrije periode omvat, kunnen de kasmiddelen van het bedrijf de eerste maanden van de aanwerving onder druk komen te staan. 

Publieke investeerders kunnen ofwel materiële activa, zoals gebouwen, ofwel de aanwerving van extra personeel financieren. Bovendien kunnen overheidsinstanties ook subsidies of aflosbare voorschotten voor onderzoek en ontwikkeling toekennen om immateriële activa te financieren of te subsidiëren. Ten slotte kunnen publieke investeerders ook tussenkomen via cofinanciering naast traditionele financiers of Look&Fin. 

Daarnaast kan een bank ook een straight loan (i.e. een kredietlijn) verstrekken om uitgaven te financieren zoals aanwervings- en marketingkosten om de groei te ondersteunen. Het belangrijkste voordeel van deze financieringsmethode is dat het geen afbetaling van kapitaal inhoudt. Anderzijds worden deze financieringen verleend voor periodes van maximaal 12 maanden en kan hun niet-verlenging de cashflow en de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. 

Crowdlending is eveneens een financieringsoplossing die aangepast is aan de behoefte aan organische groei, ongeacht het soort investering. Look&Fin kan deze investering geheel of gedeeltelijk financieren.

De voordelen van een gestructureerde lening via Look&Fin

  • Geen waarborgen (meestal voorbehouden voor banken).

  • De via Look&Fin opgehaalde fondsen worden door de bank als eigen vermogen beschouwd, waardoor het gemakkelijker wordt om een cofinanciering van banken te verkrijgen.

  • Een snelle analyse en reactie, waardoor het mogelijk is om kansen meteen aan te grijpen en de kalender van de operatie na te leven.

  • Een flexibel product met looptijden die afgestemd kunnen worden op de winsten die de investeringen opleveren. Er kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode opgenomen worden in de structurering van de financiering.

De nadelen

  • Een rentevoet die hoger ligt dan voor traditionele financieringsbronnen, maar die gerechtvaardigd wordt doordat er geen waarborgen gevraagd worden (over het algemeen voorbehouden voor banken).

Heeft u financiering nodig voor uw organische groei? Test hier of u in aanmerking komt in 3 klikken.

 

Onze leningen voor groei en expansie

FROST KOELTECHNIEK
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 100.000
Gefinancierd in
3 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
FROST KOELTECHNIEK
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 198.000
Gefinancierd in
2 dagen
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
RE-EGGERMONT
Renovaties/Bouw
Opgehaald bedrag
€ 84.770
Gefinancierd in
22 seconden
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
Grondwerken Eggermont Simon
Renovaties/Bouw
Opgehaald bedrag
€ 114.940
Gefinancierd in
3 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Woodcutter
Cultuur / Toerisme
Opgehaald bedrag
€ 93.170
Gefinancierd in
8 dagen
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
60 maanden
Woodcutter
Cultuur / Toerisme
Opgehaald bedrag
€ 49.980
Gefinancierd in
43 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid