Oost West Construct

Vastgoed

€ 250.000 gefinancierd
van € 250.000
Opgehaald bedrag
€ 250.000
Gefinancierd in
3 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De Belgische onderneming Oost West Construct bv is een vastgoedontwikkelaar actief in de regio Gent. De onderneming richt zich zowel op woningen als op opbrengstpanden. De onderneming wenste een bedrag van € 400.000 te lenen om zijn eigen vermogen te versterken en zo zijn groei te kunnen ondersteunen.

Financieringsbehoefte
€ 250.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid