Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een bedrijf omvat het eigen kapitaal en het overige eigen vermogen. Dit komt overeen met de bedragen die door de vennoten of aandeelhouders zijn ingebracht, plus de jaarlijkse winst van de onderneming die niet in dividenden wordt uitgekeerd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid