Financiële woordenlijst : Uitzonderlijk resultaat

Meest gezochte begrippen:

Uitzonderlijk resultaat

De uitzonderlijke winst of verlies is een financiële term die verwijst naar inkomsten of uitgaven die niet worden beschouwd als onderdeel van de normale, terugkerende activiteiten van een bedrijf. Het is meestal een eenmalige en buitengewone post die het nettoresultaat van een onderneming over een bepaalde periode positief of negatief kan beïnvloeden. Buitengewone resultaten houden vaak verband met uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals winsten of verliezen uit de verkoop van activa, rechtszaken, natuurlijke gebeurtenissen of andere ongewone omstandigheden die niet regelmatig voorkomen in de normale bedrijfsvoering. Het is belangrijk op te merken dat uitzonderlijke resultaten een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de financiële prestaties van een onderneming. Ze worden doorgaans echter niet opgenomen in de financiële prestatie-indicatoren die gewoonlijk worden gebruikt om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen, omdat zij niet worden geacht de normale operationele prestaties van de onderneming weer te geven.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid