Société Bogaert

B2B Diensten

€ 300.000 gefinancierd
van € 300.000
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
25 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

betalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Société Bogaert is een Franse vennootschap die gespecialiseerd is in het vervoer van verschillende soorten zeecontainers in de regio van Duinkerken. De onderneming werd opgericht in 2001 en maakt deel uit van de groep CnJ. 

In het kader van haar ontwikkelingsstrategie heeft de onderneming verschillende projecten met eigen vermogen gefinancierd. Het feit dat de groep door de Covid-19-crisis te maken heeft met langere betalingstermijnen bij zijn klanten, heeft des te meer gevolgen voor de kasbehoeften van de onderneming.

Société Bogaert wenst een aflosbaar krediet van € 300.000 te lenen over 36 maanden via Look&Fin om een deel van de ontwikkelingskosten te herfinancieren die werden betaald met eigen vermogen voor de groei van de groep. Deze financiering zal volledig gedekt worden door een kapitaalverzekering.

Product/Dienst

Société Bogaert werd opgericht in 2001 en specialiseerde zich al snel in het vervoer van zeecontainers in de regio van Duinkerken. De vennootschap speelt dus de rol van tussenschakel tussen de haven van Duinkerken en de logistieke dienstverlener. De onderneming voert haar transport voornamelijk uit in het noorden van Frankrijk (Lille, Paris Nord en het oosten van het land), maar voert ook missies over langere afstanden uit naar de rest van Frankrijk en naar enkele Europese landen.

De groep heeft zijn dienstenaanbod geleidelijk aan aangevuld en zijn zichtbaarheid binnen de haven vergroot door andere entiteiten op te richten en over te nemen. Hierdoor is het activiteitenvolume van Société Bogaert sterk toegenomen.

Financieringsbehoefte
€ 300.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid