Groupe Cayman

Hotel

€ 1.996.800 gefinancierd
van € 1.996.800
Opgehaald bedrag
€ 1.996.800
Gefinancierd in
11 u(u)r(en)

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Samenvatting

Financieringsbehoefte
€ 2.000.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid