Financiële woordenlijst : Quasi-eigen vermogen

Meest gezochte begrippen:

Quasi-eigen vermogen

Het quasi-eigen vermogen zijn financiële middelen die bovenaan de balans staan. Ze liggen dicht bij het eigen vermogen, maar zijn niet gedekt door onderpand. Ze omvatten de rekeningen-courant van vennoten, de converteerbare obligaties en de participatieleningen. Een deel van het quasi-eigen vermogen kan worden omgezet in eigen vermogen.

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid