Meerwaarde

De meerwaarde heeft betrekking op de stijging van de marktwaarde van een goed ten opzichte van de waarde toen het werd verworven. Deze meerwaarde kan het gevolg zijn van een verbetering van de kwaliteit van het goed, een toename van de vraag naar het soort goed of speculatie over de toekomstige waarde ervan.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid