Kaskrediet

Het kaskrediet omvat de geoorloofde debetstand op een rekening-courant. Bij dit type krediet verleent de bank een debetmachtiging voor een beperkt bedrag op korte termijn (maximaal drie maanden) aan haar cliënt, op voorwaarde dat deze over een regelmatig inkomen of voldoende activa beschikt. Dit type krediet heeft een hoger risico dan andere omdat er geen specifieke zekerheden aan verbonden zijn. Bijgevolg zijn de kosten voor de onderneming over het algemeen hoger.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid