Financiële woordenlijst : Schuldherstructurering

Meest gezochte begrippen:

Schuldherstructurering

Een schuldherstructurering is een operatie waarbij alle kredieten worden samengevoegd, zodat er slechts één lening moet terugbetaald worden met lagere maandelijkse betalingen. De kredieten worden afgekocht door een financiële instelling. De bedoeling van een schuldherstructurering is vaak om de financiële situatie van een onderneming te verbeteren via gunstige rentetarieven of betere financieringsvoorwaarden. Een schuldherstructurering kan ook plaatsvinden wanneer het bedrijf in moeilijkheden verkeert. In beide gevallen is deze transactie meestal bedoeld om de maandelijkse rentebetalingen en de afbetalingen van kapitaal te verlagen om gunstigere lening- en terugbetalingsvoorwaarden voor het bedrijf te verkrijgen. De bedoeling kan ook zijn om over extra liquide middelen te beschikken om bepaalde operaties of investeringen te financieren.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid