Financiële woordenlijst : Hypothecaire zekerheid

Meest gezochte begrippen:

Hypothecaire zekerheid

Een hypothecaire zekerheid is een zakelijke zekerheid die door een schuldeiser (belegger in dit geval) wordt gesteld op een onroerend goed dat eigendom is van de Lener. Dankzij deze zekerheid kan de schuldeiser zich beschermen in geval van wanbetaling door de Lener, aangezien deze de schuldeiser in staat stelt het verhypothekeerde goed desgevallend in beslag te nemen en te verkopen om de verschuldigde bedragen te innen. De hypothecaire zekerheid maakt het met andere woorden mogelijk een lening te verzekeren met een onroerend goed als onderpand.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid