Financiële woordenlijst : Risico op faillissement

Meest gezochte begrippen:

Risico op faillissement

Het risico op faillissement wordt beoordeeld aan de hand van verschillende indicatoren, waaronder (niet-limitatieve lijst):

  • een negatieve winstgevendheid gedurende twee opeenvolgende jaren,
  • een schuldgraad hoger dan 100%,
  • schulden ten aanzien van de belastingdienst of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ),
  • een liquiditeitsratio van minder dan 0,5,
  • een eigen vermogen van minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal,
  • een slecht betalingsgedrag,
  • een dagvaarding van de RSZ,
  • de ondernemer werd reeds failliet verklaard aan het hoofd van een ander bedrijf;
  • de benoeming van een voorlopige bewindvoerder,
  • geen publicatie van de rekeningen gedurende twee jaar.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid