Pandrecht

Een verpanding is een overeenkomst waarbij een persoon zijn schuldeiser een roerend voorwerp of een waarde geeft als waarborg voor de uitvoering van zijn verplichtingen, bijvoorbeeld de terugbetaling van een geldlening.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid