Handlichting

De handlichting is een rechtshandeling die het mogelijk maakt een garantie, meestal een hypotheek, op te heffen, maar kan ook gerechtelijke controle of immuniteit betreffen. In de vastgoedsector zal de notaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van de verkoopakte, bij de verkoop van een verhypothekeerd onroerend goed alle hypothecaire schuldeisers verzoeken hun hypotheek op te heffen (handlichting), zodat de verkoop kan plaatsvinden. De notaris trekt dan van de opbrengst van de verkoop de bedragen af die aan elke schuldeiser verschuldigd zijn in de volgorde (rang) waarin ze in het hypotheekregister staan.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid