QUABLE II

IT/SaaS

€ 200.000 gefinancierd
van € 200.000
Opgehaald bedrag
€ 200.000
Gefinancierd in
4 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De SAS Quable is gespecialiseerd in het IT-beheer van productenfiches en de multi-channel communicatie hiervan via een PIM-software (Product Information Manager). De onderneming behaalde een omzet van € 1,4 miljoen in 2018 (+30% ten opzichte van 2017). Ze telt onder haar klanten onder andere Club Med, Delsey, Jennyfer, Etam en Auchan Retail.


Quable heeft in 2016 een bedrag van € 99.999 geleend via Look&Fin om haar commerciële ontwikkeling en de aanwerving van een lead developer te financieren. Deze lening werd volledig terugbetaald in februari 2019.


De onderneming wenste  € 200.000 te lenen om de behoefte aan werkkapitaal te financieren die haar groei met zich meebrengt. Deze aflosbare lening zonder kapitaalfranchise wordt gestructureerd over een periode van 36 maanden.

Context

De SAS Quable is een Frans informaticabedrijf gespecialiseerd in het IT-beheer van productenfiches en de multi-channel communicatie hiervan via een PIM-software (Product Information Manager).

De onderneming kende een continue groei sinds haar oprichting in 2011 en zag haar omzet toenemen van € 312.137 in 2014 naar € 1.448.158 in 2018.

Tussen 2012 en 2014 ontwikkelde Quable haar PIM-oplossing (Product Information Manager) die ze “one-shot” aan haar klanten verkocht. Deze 3 jaar van onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot de uitwerking van een SaaS-platform (Software as a Service): de software moet zo niet langer op de computers van de klant worden geplaatst (mits de eenmalige betaling van een licentie), maar is van op afstand toegankelijk via de cloud (wat leidt tot terugkerende inkomsten in de vorm van gebruiksrechten).

De boekjaren 2016, 2017 en 2018 werden voornamelijk toegewijd aan de werving van nieuwe klanten en de implementering van het nieuwe businessmodel SaaS. Zo steeg het aantal klanten van de onderneming van 5 klanten in 2015 naar 28 klanten in 2018.

De onderneming telt onder haar klanten onder andere Club Med, Delsey, Jennyfer, Etam en Auchan Retail.

In 2018 werd een kapitaalverhoging voor een bedrag van € 1.250.000 doorgevoerd om de groei van de onderneming te begeleiden en te ondersteunen.

Aangezien de software volledig werd ontwikkeld en helemaal operationeel is, bestaat de huidige strategie erin om het klantenbestand te blijven uitbreiden en nieuwe marktaandelen over te nemen om de groei te handhaven. Deze verwachtte groei brengt een behoefte aan werkkapitaal met zich mee die gefinancierd moet worden.

Het is in deze context dat Quable wenste € 200.000 te lenen om de behoefte aan werkkapitaal te financieren die haar groei met zich meebrengt. Deze aflosbare lening zonder kapitaalfranchise wordt gestructureerd over een periode van 36 maanden.

Product

Quable biedt merken en retailers een Product Information Management (PIM) oplossing aan. Deze oplossing maakt de centralisatie en de multi-channel verspreiding (web, print catalogi, toepassing, ...) van productenfiches mogelijk. Voorheen produceerden bedrijven enkel een papieren catalogus die verzonden werd naar de retailers en de klanten, maar met de ontwikkeling van de informatietechnologie is het aantal distributiekanalen vermenigvuldigd alsook het werk dat hieraan verbonden is.

Via de PIM kan de productinformatie (referenties, voorraadniveau ...) eerst en vooral opgehaald worden van de bestaande software en vervolgens kunnen deze gegevens aangevuld worden met nieuwe informatie (afbeeldingen, video's, beschrijvingen ...). Op deze manier kan de onderneming over een gecentraliseerde database van de producten beschikken die bijgewerkt kan worden door alle medewerkers. Deze database kan vervolgens verspreid worden in realtime via alle communicatiekanalen van het bedrijf. De marketingafdeling zal het bijvoorbeeld gebruiken voor het opstellen van de papieren catalogi, brochures en promo’s, terwijl de web-afdeling deze zal gebruiken om het e-commerce platform aan te vullen.

De PIM-software verbindt zich met het bestaande ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) en CRM-systeem (Customer Relationship Management) van het bedrijf en is verenigbaar met het CMS (Content Management System) voor de online publicatie. Naast de online publicatie kan de PIM-software ook op een eenvoudige en snelle manier een catalogus aanmaken via de selectie van de inhoud op de databank, het beheer van de aanpassingen en de generatie van het document in één enkele klik. Deze functie kan bedrijven die een groot aantal catalogi publiceren heel wat tijd doen winnen.

Quables PIM-oplossing wordt via een SaaS-platform (Software as a service) beschikbaar gemaakt. Dit betekent dat alle functies online toegankelijk zijn zonder dat deze bij de klant geplaatst moet worden.

Financieringsbehoefte
€ 200.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid