YXELIA

IT/SaaS

€ 300.000 gefinancierd
van € 300.000
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
12 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

De groep Yxelia oefent zijn activiteiten uit op vier expertisedomeinen: telecom, Digital, BI/Big Data en het beheer van netwerkinfrastructuren. Yxelia behaalde in 2018 een geconsolideerde omzet van € 30 miljoen. De groep is actief in Frankrijk, Nederland en België en heeft meer dan 450 mensen in dienst. 

De groep Yxelia wil daarom € 300.000 lenen via Look&Fin om zijn kaspositie te versterken met het oog op nieuwe overnames. Deze aflosbare lening zonder franchiseperiode is gestructureerd over een periode van 36 maanden. De lening wordt verstrekt aan de holding Yxelia SAS. De vennootschap Setelia SAS, de Franse dochteronderneming van de groep Yxelia, zal hoofdelijk borg staan ​​voor de lening.

Context

De groep Yxelia oefent zijn activiteiten uit op vier expertisedomeinen: telecom (certificeringslabo voor mobiele terminals en digiboxen en de ontwikkeling van telecomnetwerken), digitaal (ontwikkeling), BI/Big Data en het beheer van netwerkinfrastructuren. Yxelia behaalde in 2018 een geconsolideerde omzet van € 30 miljoen. De groep is actief in Frankrijk, Nederland en België en heeft meer dan 450 mensen in dienst. 

In oktober 2018 had de groep Look&Fin een lening gevraagd van € 300.000 ter aanvulling van zijn liquide middelen die afgenomen waren door een minder gunstig boekjaar in 2017. Jammer genoeg had de bankenpool de structurering van een aanvullende lening geweigerd en werden de beleggers terugbetaald.

In het boekjaar 2018 kende het bedrijf echter opnieuw een groei en een stijgende winstgevendheid, een tendens die in 2019 voortgezet wordt. 

De groep Yxelia heeft zich ontwikkeld via externe groei met de overname en oprichting van meerdere entiteiten. Zo nam de groep Setelia over eind oktober 2014, gevolgd door de oprichting van Setelia Benelux in januari 2015. Avance ICT Groep werd op zijn beurt overgenomen in mei 2015.

Vandaag wenste Yxelia dit beleid verder te zetten door doelbedrijven met aanvullende activiteiten en activiteitensynergiën voor de huidige activiteiten van de groep op te sporen. Het moet opgemerkt worden dat de doelgroep van het bedrijf winstgevende bedrijven zijn met een relatief bescheiden omvang ten opzichte van de globale omvang van de groep. De bedoeling is dat het verworven doelbedrijf de schuld van de overname zelf kan opvangen zonder dat de groep moet tussenkomen.

De overnames worden gefinancierd via bankschulden en een inbreng van eigen vermogen van de groep Yxelia die een voldoende hoge kaspositie nodig heeft om de i) overname uit te voeren en ii) de acties van de operationele bedrijven van de groep te ondersteunen. Het is in deze context dat Yxelia bij Look&Fin een lening aanvraagt om zijn kaspositie te versterken om nieuwe bedrijven te kunnen overnemen.

De groep Yxelia wil daarom een beroep doen op Look&Fin voor een lening van € 300.000 om zijn kaspositie te verstreken. Deze aflosbare lening zonder franchiseperiode wordt gestructureerd over een periode van 36 maanden. De lening wordt verstrekt aan Yxelia SAS (de Franse holding van de groep). De vennootschap Setelia SAS, de Franse dochteronderneming van de groep Yxelia, zal hoofdelijk borg staan ​​voor de lening. 

Product

Telecom

Deze pool is verdeeld in twee eenheden:

 1. Expertise op vlak van mobiele terminals en boxen, met de volgende activiteiten:
  • Contactloze NFC-technologieën
  • Validatie en certificering van terminals
  • SIM
 2. Telecomnetwerken, met inbegrip van de volgende activiteiten:
  • Servicekwaliteit
  • Operationele ondersteuning
  • SWAP-implementatie/Mobiele en vaste netwerken

Ter illustratie: Yxelia is verantwoordelijk voor de ‘3G-validatie’ van de fabrikanten Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei en Orange.

Bovendien is Setelia (Franse dochteronderneming) sinds 2005 “Het officiële certificeringslaboratorium van Orange”. Als zodanig is de vennootschap verantwoordelijk voor de keuze van de terminal, de certificering van het apparaat of de aanvaarding van het product.

Digital

Deze pool is ook opgedeeld in twee eenheden:

 1. Ontwikkeling, met inbegrip van de volgende activiteiten:
  • Back-end (Symphony, Python, C/C++, Java, enz.)
  • Front-end (HTML, CSS3, Ruby, enz.)
  • Integratie (ESB, EAI, enz.)
  • Apps (IOS, Android en Windows Phone)
 2. Verbonden objecten, waaronder:
  • Het ‘Internet of Things’
  • M2M
  • Low-speed netwerken

Yxelia ontwikkelde bijvoorbeeld de applicatie Orange Cash (mobiele betaaloplossing) en de bankapplicatie van Algeria Gulf Bank. De groep speelde ook een rol in de validatie van de mobiele website van Yves Rocher.

Wat geconnecteerde objecten betreft, heeft de groep in samenwerking met Parrot Drone een applicatie ontwikkeld waarmee drones vanop afstand kunnen worden bestuurd.

BI/Big Data

Deze activiteit omvat de creatie van Dashboard, Big Data-activiteiten en Data Management.

Infrastructuur

 1. Netwerken

  • IP, LAN, MAN, enz.

  • Virtualisatie

  • Cloud (Azure, Google Cloud)

 2. Beveiliging en OS 

  • Veiligheid

  • Besturingssystemen

  • Packaging

Er kan bijgevolg vastgesteld worden dat de groep oplossingen biedt voor een brede waaier van actoren die actief zijn in zeer uiteenlopende sectoren. De activiteit is georganiseerd rond 4 hoofdpolen die kunnen worden gecombineerd naargelang de missies en de verzoeken van de klanten.

Financieringsbehoefte
€ 300.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid