STRATEGIE EURO PRESTIGE

Financiën / Verzekeringen

€ 200.000 gefinancierd
van € 200.000
Opgehaald bedrag
€ 200.000
Gefinancierd in
4 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Context

Stratégie Euro Prestige SAS (SEP) is gespecialiseerd in de ontwikkeling van financiële beleggingsproducten (voorbereiding van het pensioen). De beleggingsproducten van SEP worden onder een wit label verkocht door onafhankelijke vermogensbeheerders (“Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants” of CGPI).
SEP wil zich op de Belgische markt ontwikkelen via een netwerk aan verzekeringsmakelaars gevestigd in België. In het kader van een belangrijke ontwikkeling zal de thesaurie een impact ondervinden om de retrocommissies van de vermogensbeheerders voor te schieten, terwijl SEP geleidelijk vergoed wordt over de volledige looptijd van het contract.
De huidige kasstroom en de huidige financieringen zouden voldoende moeten zijn om de toetreding tot deze nieuwe markt te financieren. Toch wenste SEP een maximum aan financiering hebben om niet afgeremd te worden in geval van een sterke ontwikkeling op de Belgische markt.
In deze context wenste SEP SAS via Look&Fin een bedrag van € 200.000 te lenen om haar behoefte aan werkkapitaal te financieren.

Product

SEP ontwikkelt beleggingsproducten onder een wit label voor verzekeringsmaatschappijen. De producten worden echter niet rechtstreeks verkocht door de verzekeraars maar via netwerken van onafhankelijke vermogensbeheerders (“Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants” of CGPI).

De producten van SEP zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

  • De producten met vrije stortingen

  • De producten met geprogrammeerde stortingen

  • De producten met gestructureerde stortingen

Naast de ontwikkeling van de producten biedt de onderneming de onafhankelijke vermogensbeheerders ook een hele waaier aan diensten aan, zoals de personalisatie van de producten in functie van de klanten, opleidingen voor financiële adviseurs en de administratieve opvolging.

Financieringsbehoefte
€ 200.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid