4 methoden voor incassoprocedure

4 methoden voor incassoprocedure

18/11/2017 Investering

Tijdens de volledige terugbetalingsperiode worden de leners begeleid door ons Credit Success-team dat erop toeziet dat de geplande aflossingen en hun verplichtingen jegens de beleggers worden nageleefd. Wanneer een maandelijkse aflossing niet betaald werd, wordt een incassoprocedure opgestart. Hieronder vindt u in het kort de voornaamste stappen.  

1/ De procedure via minnelijke schikking

In geval van niet-betaling neemt de Credit Success Manager contact op met de lener om hem te vragen de situatie te regulariseren. Tijdens dit eerste contact kan 'de temperatuur van het badwater worden gemeten' zodat we ons een idee kunnen vormen van waarom de lener niet tijdig heeft betaald (banktermijnen, gebrek aan liquiditeiten...). Op basis van dit contact moet een kader worden opgesteld en moet tot een vertrouwensrelatie worden gekomen.  

2/ De ingebrekestelling van betaling

Als de situatie na maximaal 3 dagen niet is geregulariseerd, brengt de Credit Success Manager de lener ervan op de hoogte dat de contractueel voorziene schadevergoedingen zullen worden toegepast. Na een termijn van maximaal één week, wordt de lener in gebreke gesteld en gevraagd om de situatie te regulariseren. Vervolgens krijgt de lener hiervoor nog een ultieme termijn van 1 maand. 

3/ Verstrijken van de termijn

Als de situatie binnen de 30 dagen na de verzending van de ingebrekestelling niet werd geregulariseerd, wordt de volledige lening, in kapitaal en rente, onmiddellijk opeisbaar. Dit bedrag wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding en vertragingsinteresten.

4/ De gerechtelijke incassoprocedure

In dit stadium wordt het dossier overgedragen aan onze Europese partner, die gespecialiseerd is in incassoprocedures en de schuldvordering volledig of gedeeltelijk zal recupereren via een gerechtelijke procedure.

Verwante artikels

Bedrijfsleiders optimistisch voor 2020

Eind 2019 ondervroegen adviesbureau Eurogroup Consulting en zijn partner BFM Business Franse bedrijfsleiders over hun balans voor 2019 en hun visie voor...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Hoe kunnen banken blijven innoveren?

Economische onzekerheid naar aanleiding van de handelsspanningen, rentetarieven die laag blijven, steeds striktere regelgevende beperkingen, ongekende...

Lees verder

1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

Het is intussen zo’n tien jaar geleden dat de rentetarieven in bijna alle geïndustrialiseerde landen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. En sinds...

Lees verder

Hoe kan u de erosie van uw spaargeld voorkomen?

Rente op staatsobligaties fors gedaald Rendabiliteit en veiligheid Investeren in de aandelenmarkt: een oplossing? De lening met verzekerd kapitaal...

Lees verder

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener?

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener? Niet altijd. Zo biedt het platform van Look&Fin drie soorten leningen aan:  Leningen...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

MiFID: een richtlijn ter bescherming van de beleggers

In 2007 ging de eerste Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht met als doel om de bescherming van de beleggers...

Lees verder

2019: wat zijn de economische prognoses?

Het begin van 2019 staat in het teken van onzekerheid voor de investeerders. In een over het algemeen gunstige economische context zijn de beursmarkten...

Lees verder

Nooit eerder gezien: dossiers met verzekerd kapitaal!

In samenwerking met Atradius, één van de wereldleiders in kredietverzekering, kunnen wij u vanaf nu een tot nog toe in Europa ongekende zekerheid aankondigen...

Lees verder

Diversifieer uw leningen!

"Leg niet al uw eieren in één mand. Dit adagium geldt des te meer voor crowdlending. Waarom? Want door uw portefeuille te diversifiëren door zoveel...

Lees verder

Hoe worden de rentetarieven vastgesteld?

Wanneer een bedrijf een financiering aanvraagt op lookandfin.com, wordt een hele reeks elementen door onze analisten onder de loep genomen. Het is tijdens...

Lees verder

De nieuwe heffing op effectenrekeningen is niet van toepassing op de crowdlending

De nieuwe heffing op effectenrekeningen werd door de federale regering geïmplementeerd. Zo zal boven de € 500.000 een heffing van 0,15% per jaar...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

Door Frédéric Lévy Morelle, Oprichter en CEO van Look&Fin Dankzij de nieuwe formule van de Tax shelter kunnen particulieren...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

De Belgische spaarder afgestraft

Deze week berekenden de Nationale Bank van België en econoom Eric Dor dat de Belgische spaarder het zwaarst te lijden heeft onder de lage rente in de eurozone....

Lees verder

Een lener geïnterviewd door rtbf

F.D.B.: Alexandre Kalantarian is een tevreden belegger. Op een tiental beleggingen ontvangt hij een rentevoet van 10 tot 11%. Alexandre belegt via...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid