Hoe kan ik mijn leningen in de vastgoedsector optimaliseren?

Hoe kan ik mijn leningen in de vastgoedsector optimaliseren?

17/07/2020

Door vastgoedontwikkelaars te financieren kunt u een aantrekkelijk rendement behalen dat over het algemeen schommelt tussen 6% en 9% per jaar. Net als iedere andere financiële belegging vereist dit soort investering ook een passende diversificatie om het rendement te optimaliseren en tegelijkertijd de bijbehorende risico's te beheersen. Voor zijn vastgoedkredieten dient een belegger, naast de spreiding van zijn portefeuille over verschillende dossiers, zijn activa zorgvuldig toe te wijzen volgens 4 specifieke criteria:

Dankzij deze beleggingsstrategie zal de belegger het aandeel van zijn portefeuille dat in vastgoed wordt geïnvesteerd kunnen vergroten en het mogelijke correlatierisico tussen zijn verschillende dossiers kunnen beperken.

1 - Het profiel van de ontwikkelaar

Wanneer u een lening verstrekt aan een vastgoedontwikkelaar, is het essentieel om diens vaardigheden en ervaring te beoordelen. Zo selecteert Look&Fin vastgoedspelers die aan alle onderstaande criteria voldoen:

  • Over minstens 10 jaar ervaring beschikken; 
  • Al minstens 5 vastgoedprojecten tot een goed einde gebracht hebben;
  • Een winstmarge van minstens 10% behalen.

De vastgoedontwikkelaar moet naast banken en investeerders ook eigen vermogen inbrengen. Het bedrag van deze eigen inbreng hangt af van het project dat gefinancierd moet worden.

2 - Het soort vastgoedproject

De aard van de vastgoedprojecten kan sterk variëren. Door te investeren in verschillende soorten projecten kan een concentratie van risico’s vermeden worden, ook al bevinden deze zich in dezelfde activiteitensector. De woningbouw en de risico's die daarmee gepaard gaan, zullen immers sterk verschillen van bijvoorbeeld de aanbouw van openbare of industriële gebouwen. 

Look&Fin heeft haar beleggers de mogelijkheid geboden om te diversifiëren door dit principe te hanteren met erg uiteenlopende ontwikkelaars, zoals bijvoorbeeld Borghof (bouw van een basisschool), Cores Development (woningbouw) en Soremi (commerciële en kantoorprojecten).

3 - De locatie van het vastgoedproject

De efficiënte diversificatie van een vastgoedportefeuille is ook afhankelijk van de locatie van de gefinancierde projecten. Een voorzichtige belegger zal er daarom voor zorgen dat zijn investeringen goed gespreid zijn over verschillende geografische gebieden om het besmettingsrisico te vermijden in geval van bijvoorbeeld een prijsdaling in een bepaalde regio. De risico's van een vastgoedontwikkelingsproject in Antwerpen zullen weinig correleren met die van een project in Lyon of Bordeaux. 

Zo hebben de beleggers van Look&Fin hun vastgoedinvesteringen kunnen diversifiëren door te investeren in Socaffim (Zuidwest-Frankrijk), Mi Prom (Zuidoost-Frankrijk), Wilhelm&Co (Waals-Brabant, België) en ACASA (Vlaanderen, België).

4 - De toegekende garanties

Leningen aan vastgoedontwikkelaars worden vaak gedekt door zakelijke zekerheden, zoals een hypotheek of een hypothecair mandaat. Deze zekerheden op gebouwen maken het mogelijk om het risico op wanbetaling vanwege de lener te verminderen. Bij Look&Fin bedraagt het invorderingspercentage 98% van de opgehaalde bedragen voor vastgoeddossiers en het defaultpercentage 0,11% over de afgelopen 8 jaar. Dit komt neer op een gemiddeld bruto rendement van 7,73% (inclusief defaults) op de vastgoeddossiers.

Op vlak van de diversificatie dient de belegger erop toe te zien dat zijn vastgoedbeleggingen worden gespreid volgens de kwaliteit van het aangeboden onderpand en zijn risicoprofiel.

Al deze criteria moeten opgenomen worden in de totale enveloppe die u aan crowlending in de vastgoedsector wilt toewijzen. Denk er bovendien aan om de geïnvesteerde bedragen te harmoniseren om zo uw risico's te verlagen.

Verwante artikels

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid