Het belastingkrediet: voortaan beschikbaar als bijkomend rendement voor crowdlending

Het belastingkrediet: voortaan beschikbaar als bijkomend rendement voor crowdlending

11/03/2021 Investering

Dankzij de Winwinlening krijgen Vlamingen een belastingkrediet van 2,5% tijdens de volledige looptijd van hun lening, voor een globaal rendement dat kan oplopen tot 4,25% per jaar.

In een tijd waarin spaarders zich afvragen hoe ze hun spaargeld het meest kunnen laten opbrengen, wint een nieuwe vorm van rendement terrein: het belastingkrediet dat wordt toegekend in het kader van een crowdlendingoperatie (particuliere kredietverlening aan ondernemingen).

Dit is sinds kort mogelijk dankzij de maatregelen die eind 2020 - begin 2021 zijn genomen door de 3 gewesten van het land, die elk een eigen juridisch kader hebben uitgewerkt voor hun gewestelijke regelingen (Winwinlening in Vlaanderen, Proxi-lening in Brussel en Coup de Pouce-lening in Wallonië).

Het doel van deze maatregelen? Het spaargeld van particulieren doorsluizen naar kleine en middelgrote ondernemingen om hen te helpen deze ongekende gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Dit is een grote primeur voor crowdlending, dat tot dusver geen fiscale incentives bood voor mature kmo's.

Wat is een belastingkrediet en wie heeft er recht op?

Het belastingkrediet is een belastingvoordeel dat de vorm aanneemt van een vermindering van de verschuldigde belastingen. Als er geen belasting verschuldigd is, wordt dit belastingvoordeel rechtstreeks uitbetaald aan de belastingplichtige die er recht op heeft. Om het belastingkrediet te verkrijgen, zijn de regels dezelfde voor de 3 gewesten:

 • De particulier moet zijn of haar spaargeld uitlenen aan een kmo met een bedrijfszetel in zijn of haar gewest (fiscale woonplaats),
 • De particulier mag geen familielid of werknemer zijn van de kmo die hij of zij financiert,
 • De particulier moet zijn of haar lening tijdens de hele duur van de lening aangeven in zijn of haar belastingaangifte.

"In een economische context waarin het spaarvolume nog nooit zo hoog is geweest en waarin kmo's tegelijkertijd hun cashflow moeten aanvullen, is crowdlending een concrete en nuttige oplossing om deze berg slapend geld aan het werk te zetten. Het rendement dat particulieren dankzij de combinatie van rente en belastingkredieten krijgen, kan nu oplopen tot 6% per jaar! Onze rol als crowdlendingplatform bestaat er niet alleen in kmo's in contact te brengen met onze community van kredietverstrekkers, maar vooral onze investeerders in het kader van gewestelijke leningen bij te staan bij de administratieve procedures die nodig zijn om de belastingvoordelen te verkrijgen", zegt Frédéric Lévy Morelle, CEO van Look&Fin.

OVERZICHT VAN DE VOORDELEN PER GEWEST

 • Vlaamse investeerder - Winwinlening – Belastingkrediet van 2,5%

De Winwinlening-regeling die werd uitgebreid tot crowdlending is sinds december 2020 toegankelijk via Look&Fin. Vlaamse investeerders genieten een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. De rentevoet die de kredietverstrekker in ruil voor zijn investering krijgt, varieert van 0,9% tot 1,75% per jaar.

De Winwinlening voorziet in een waarborg op het uitgeleende kapitaal via een eenmalig belastingkrediet van 40% op het verloren kapitaal in geval van wanbetaling door de kredietnemer.

VOORBEELD: Een persoon die gedomicilieerd is in het Vlaamse Gewest leent € 5.000 uit aan een Vlaamse kmo tegen een rentevoet van 1,75% per jaar die afgelost wordt over 60 maanden:

 • € 5.225 bruto betaald door de kredietnemer (terugbetaling van € 87,09 per maand - brutorente + kapitaal)
 • € 296,47 onder de vorm van belastingkredieten (2,5%/jaar)
 • Globaal rendement: 4,03% per jaar

Voorbeelden van dossiers die via de Winwinlening werden gefinancierd: B2Bike, Unicorn Parking Group

Lopend dossier: Hospitium Gent

 • Brusselse investeerder – De Proxi-lening – Belastingkrediet van 4%

Met de "Proxi-lening" - die op 15 oktober ll. van kracht is geworden in het Brussels Gewest - genieten particulieren die hun spaargeld uitlenen aan een Brusselse kmo een belastingkrediet van 4% per jaar gedurende de eerste drie jaar van de lening en van 2,5% per jaar voor de daaropvolgende jaren.

De regeling voorziet ook in een waarborg op het uitgeleende kapitaal via een eenmalig belastingkrediet van 30% van het verloren kapitaal indien de kredietnemer in gebreke blijft. Naast dit belastingkrediet ontvangt de kredietgever een door de kredietnemer betaalde rentevoet van 0,9% tot 1,75% per jaar.

VOORBEELD: Een persoon die gedomicilieerd is in het Brusselse Gewest leent € 5.000 uit aan een Brusselse kmo tegen een rentevoet van 0,9% per jaar die afgelost wordt over 60 maanden:

 • € 5.115 bruto betaald door de kredietnemer (terugbetaling van € 85,25 per maand - brutorente + kapitaal)
 • € 535,46 onder de vorm van belastingkredieten (4% per jaar voor de eerste 3 jaar en 2,5%/jaar voor de volgende 2 jaren).
 • Globaal rendement: 5,12% per jaar

Voorbeeld van een dossier dat via de Proxi-lening werd gefinancierd: Maison Dandoy

Voorbeeld van een dossier waarvoor de financiering loopt: B.C.D. Express 

 • Waalse investeerder – De Coup de Pouce-lening – Belastingkrediet van 4%

Wallonië heeft de versterking van de "Coup de Pouce"-lening op 7 januari 2021 officieel gemaakt. Via deze regeling kunnen Waalse particulieren via crowdlending geld uitlenen aan kmo's in hun gewest.

Naast een rentevoet van 0,9% tot 1,75% per jaar ontvangen de kredietverstrekkers een extra rendement van 4% per jaar in de vorm van een belastingkrediet voor de eerste 4 jaar van de lening en 2,5% voor de daaropvolgende jaren.

De regeling voorziet ook in een waarborg op het uitgeleende kapitaal via een eenmalig belastingkrediet van 30% van het verloren kapitaal indien de kredietnemer in gebreke blijft.

VOORBEELD: Een persoon die gedomicilieerd is in het Waalse Gewest leent € 5.000 uit aan een Waalse kmo tegen een rentevoet van 1,75% per jaar die afgelost wordt over 48 maanden:

 • € 5.324,25 bruto betaald door de kredietnemer (terugbetaling van € 110,92 per maand - brutorente + kapitaal)
 • € 263,69 onder de vorm van belastingkredieten (4% per jaar voor de eerste twee jaar)
 • Globaal rendement: 5,39% per jaar

Voorbeeld van een dossier dat via de Coup de Pouce-lening werd gefinancierd: Pro Vera

Ontdek hier de berekening van de IRR van een investeerder in het kader van een gewestelijke lening.

Verwante artikels

Yoga Room betaalt haar lening vervroegd terug

Interview met Pierre Rousseaux, oprichter en CEO van Yoga Room Yoga Room betaalt haar lening vervroegd terug Yoga Room werd in 2015 opgericht door...

Lees verder

Negatieve rentes op de spaarrekeningen: een trend wordt zichtbaar

Negatieve rendementen op spaarrekeningen zijn helaas niet nieuw. Sinds januari 2021 passen verschillende Belgische banken een negatieve rentevoet toe op...

Lees verder

Het herstel van de kmo's volgens Thomas Dermine

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, toegevoegd aan de minister van Economie in de federale regering, beantwoordt de vragen van Look&Fin...

Lees verder

Tak 21 versus Secured A+ lening

De spaarproducten van de Tak 21 en de Secured A+ Leningen trekken het soort spaarders aan dat als "goede huisvader" belegt omdat ze een zekere veiligheid...

Lees verder

Eerste kwartaal 2021: evaluatie van de gefinancierde kmo's

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 zijn negenentwintig dossiers via Look&Fin online geplaatst en gefinancierd. Het totale opgehaalde bedrag bedraagt...

Lees verder

100 miljoen!

Gisteravond bereikte Look&Fin de symbolische kaap van 100 miljoen euro aan opgehaalde fondsen! 100 miljoen euro in beeld.

Lees verder

Aanpassing van uw portefeuille

Het is belangrijk de evolutie van uw portefeuille nauwlettend op te volgen, vooral wanneer u aan een groot aantal kmo's leningen heeft verstrekt. Om het...

Lees verder

Uw nieuwe Dashboard

Naar aanleiding van de reorganisatie van onze risicoklassen hebben wij het Dashboard van elke belegger op zijn online profiel bijgewerkt. Dit is voortaan...

Lees verder

Hoe verstrek ik mijn eerste lening?

De dossiers die op het platform gelanceerd worden, worden erg enthousiast onthaald en over het algemeen zeer snel gefinancierd. Het is dus mogelijk dat...

Lees verder

Spaar nu al om een sereen pensioen voor te bereiden

De tak 21-levensverzekering, ook wel 'spaarverzekering' genoemd, is een spaarproduct voor de middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract...

Lees verder

Wat brengt uw spaarboekje op in 2021?

Dankzij het optreden van de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen landen blijven lenen tegen negatieve rentevoeten. Goed nieuws? Ja en nee. Enerzijds kunnen...

Lees verder

Nieuwe "Coup de Pouce"-lening voortaan beschikbaar via het platform van Look&Fin

Het Waalse Gewest heeft zojuist de uitbreiding van de kredietregeling "Coup de pouce" officieel bekrachtigd om kmo’s te helpen het hoofd te bieden aan...

Lees verder

Crowdlending : een aantrekkelijke investering in 2021

Met de recente invoering van de gewestelijke steunmaatregelen voor kmo's richt crowdlending zich voortaan op alle beleggingsprofielen. 2020 was opnieuw...

Lees verder

B2Bike haalt een Winwinlening van 300.000 euro op voor de Antwerpse Mobilotheek

B2Bike haalt een Winwinlening van 300.000 euro op voor de Antwerpse Mobilotheek Dankzij de gloednieuwe samenwerking tussen PMV/z-Waarborgen en Look&Fin...

Lees verder

Nieuwe effectentaks

Op 2 november heeft de federale regering een akkoord bereikt over de invoering van een nieuwe belasting op de effectenrekeningen. Het doel van deze belasting,...

Lees verder

Spaargeld bereikt historisch record

Spaargeld bereikt historisch record in de eerste helft van 2020 Hoewel de lockdown de online verkoop zeker heeft bevorderd, heeft deze toename de daling,...

Lees verder

Bedrijfsleiders optimistisch voor 2020

Eind 2019 ondervroegen adviesbureau Eurogroup Consulting en zijn partner BFM Business Franse bedrijfsleiders over hun balans voor 2019 en hun visie voor...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Hoe kunnen banken blijven innoveren?

Economische onzekerheid naar aanleiding van de handelsspanningen, rentetarieven die laag blijven, steeds striktere regelgevende beperkingen, ongekende...

Lees verder

1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

Het is intussen zo’n tien jaar geleden dat de rentetarieven in bijna alle geïndustrialiseerde landen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. En sinds...

Lees verder

Hoe kan u de erosie van uw spaargeld voorkomen?

Rente op staatsobligaties fors gedaald Rendabiliteit en veiligheid Investeren in de aandelenmarkt: een oplossing? De lening met verzekerd kapitaal...

Lees verder

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener?

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener? Niet altijd. Zo biedt het platform van Look&Fin drie soorten leningen aan:  Leningen...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

MiFID: een richtlijn ter bescherming van de beleggers

In 2007 ging de eerste Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht met als doel om de bescherming van de beleggers...

Lees verder

2019: wat zijn de economische prognoses?

Het begin van 2019 staat in het teken van onzekerheid voor de investeerders. In een over het algemeen gunstige economische context zijn de beursmarkten...

Lees verder

Nooit eerder gezien: dossiers met verzekerd kapitaal!

In samenwerking met Atradius, één van de wereldleiders in kredietverzekering, kunnen wij u vanaf nu een tot nog toe in Europa ongekende zekerheid aankondigen...

Lees verder

Diversifieer uw leningen!

"Leg niet al uw eieren in één mand. Dit adagium geldt des te meer voor crowdlending. Waarom? Want door uw portefeuille te diversifiëren door zoveel...

Lees verder

Hoe worden de rentetarieven vastgesteld?

Wanneer een bedrijf een financiering aanvraagt op lookandfin.com, wordt een hele reeks elementen door onze analisten onder de loep genomen. Het is tijdens...

Lees verder

De nieuwe heffing op effectenrekeningen is niet van toepassing op de crowdlending

De nieuwe heffing op effectenrekeningen werd door de federale regering geïmplementeerd. Zo zal boven de € 500.000 een heffing van 0,15% per jaar...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

Door Frédéric Lévy Morelle, Oprichter en CEO van Look&Fin Dankzij de nieuwe formule van de Tax shelter kunnen particulieren...

Lees verder

4 methoden voor incassoprocedure

Tijdens de volledige terugbetalingsperiode worden de leners begeleid door ons Credit Success-team dat erop toeziet dat de geplande aflossingen en hun verplichtingen...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

De Belgische spaarder afgestraft

Deze week berekenden de Nationale Bank van België en econoom Eric Dor dat de Belgische spaarder het zwaarst te lijden heeft onder de lage rente in de eurozone....

Lees verder

Een lener geïnterviewd door rtbf

F.D.B.: Alexandre Kalantarian is een tevreden belegger. Op een tiental beleggingen ontvangt hij een rentevoet van 10 tot 11%. Alexandre belegt via...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid