Wat brengen uw beleggingen op?

Wat brengen uw beleggingen op?

05/04/2019 Investering

 

Begin maart heeft het Crédit Suisse Research Institute (CSRI) de editie van 2019 van zijn traditionele Globaal Investment Returns Yearbook uitgegeven waarin het rendement op lange termijn van aandelen, obligaties en cash in drieëntwintig landen en vier regio's geanalyseerd wordt. Deze studie gaat terug tot 1900 en geeft een historisch overzicht van de financiële rendementen over een periode van 119 jaar. Ze wordt gepubliceerd nadat de wereldwijde beurzen hun slechtste jaar hebben gekend sinds de financiële crisis van 2008 met een globale daling van 9% en is dan ook bijzonder relevant in een tijd waarin de volatiliteit weer alomtegenwoordig is op de beurzen.

Aandelen renderen het meest op de lange termijn

Over de periode van 119 jaar doen de aandelen het wereldwijd het best met een reëel jaarlijks rendement van 5%, terwijl het rendement van obligaties en cash respectievelijk 1,9% en 0,8% bedraagt. Maar de situatie is minder eenvoudig sinds 2000. In de periode van 2000 tot 2018 hebben de obligaties (4,6%) duidelijk het roer overgenomen van de aandelen (2,1%). De oorzaak? De crash van de technologieaandelen van 2000, de financiële crisis van 2007-2008 en de slechte prestaties op de beurzen in 2018, terwijl de jaren '80 en '90 de gouden eeuw van de beleggingen waren geweest. De wereld heeft twee beurscrashes meegemaakt met dalingen van 45% in 20 jaar tijd (in 2000-2002 en 2008). Dat is echter wel uitzonderlijk. In honderd jaar tijd waren er in totaal slechts vier crashes.

De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter

In dezelfde periode van 119 jaar werd voor Amerikaanse aandelen een rendement van 6,4% genoteerd tegenover 1,9% voor obligaties. Slechts twee landen doen het nog beter: Australië (+ 6,7%) en Zuid-Afrika (7,1%). In de studie wordt hetzelfde fenomeen waargenomen voor de recentere periode 2000-2018, namelijk een daling van het rendement van Amerikaanse aandelen naar 2,9% tegenover 4,6% voor obligaties.

Hoe zit het met België?

In de periode 1900-2018 vertoonden de Belgische aandelen een reëel rendement van 2,5% per jaar, hetzij zes keer meer dan de obligaties (0,4%). België hinkt achterop in Europa. De reden hiervoor? Volgens de auteurs van de studie is dit te wijten aan de impact van de twee wereldoorlogen, een te hoge inflatie en de omvang van de beurscrash in 2008 die de banken platwalsde. Wat de periode van 2000 tot 2018 betreft, is de balans nog ongunstiger, aangezien de Belgische aandelen slechts een rendement behalen van 1,7% tegenover 4,7% voor obligaties en -0,5% voor cash.

Wat zijn de vooruitzichten op de korte termijn?

Volgens de auteurs van de studie zou het extra rendement van de aandelen ten opzichte van de obligaties en cash in de toekomst moeten dalen. Bovendien zouden alle activaklassen lagere rendementen moeten vertonen. Uit de CSRI-studie sinds 1900 blijkt ook dat in een context van lage reële rentetarieven, zoals nu het geval is, het toekomstige rendement op aandelen en obligaties doorgaans ook lager is.

Diversificatie

Met de huidige heropleving van de volatiliteit is het belangrijk om beleggingen te diversifiëren, of dat nu geografisch, per activaklasse, per managementstijl en per instelling is. Rekening houdend met de bevolkingstoename en hun economische dynamiek zullen de opkomende markten, waaronder China, naar verwachting blijven groeien. Dat brengt kansen met zich mee, maar ook risico's. Beleggen in infrastructuur, vastgoed, private equity en schulden van niet-beursgenoteerde ondernemingen, onder meer via crowdlending, blijkt kansen te bieden. Het totaal van de transacties op vlak van crowdlending zou in 2019 180,8 miljard USD bedragen en een jaarlijks groeipercentage moeten vertonen van 13,0% tot een totaalbedrag van 290 miljard USD tegen 2023 (volgens Statista).


 

Verwante artikels

Bedrijfsleiders optimistisch voor 2020

Eind 2019 ondervroegen adviesbureau Eurogroup Consulting en zijn partner BFM Business Franse bedrijfsleiders over hun balans voor 2019 en hun visie voor...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Hoe kunnen banken blijven innoveren?

Economische onzekerheid naar aanleiding van de handelsspanningen, rentetarieven die laag blijven, steeds striktere regelgevende beperkingen, ongekende...

Lees verder

1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

Het is intussen zo’n tien jaar geleden dat de rentetarieven in bijna alle geïndustrialiseerde landen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. En sinds...

Lees verder

Hoe kan u de erosie van uw spaargeld voorkomen?

Rente op staatsobligaties fors gedaald Rendabiliteit en veiligheid Investeren in de aandelenmarkt: een oplossing? De lening met verzekerd kapitaal...

Lees verder

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener?

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener? Niet altijd. Zo biedt het platform van Look&Fin drie soorten leningen aan:  Leningen...

Lees verder

MiFID: een richtlijn ter bescherming van de beleggers

In 2007 ging de eerste Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht met als doel om de bescherming van de beleggers...

Lees verder

2019: wat zijn de economische prognoses?

Het begin van 2019 staat in het teken van onzekerheid voor de investeerders. In een over het algemeen gunstige economische context zijn de beursmarkten...

Lees verder

Nooit eerder gezien: dossiers met verzekerd kapitaal!

In samenwerking met Atradius, één van de wereldleiders in kredietverzekering, kunnen wij u vanaf nu een tot nog toe in Europa ongekende zekerheid aankondigen...

Lees verder

Diversifieer uw leningen!

"Leg niet al uw eieren in één mand. Dit adagium geldt des te meer voor crowdlending. Waarom? Want door uw portefeuille te diversifiëren door zoveel...

Lees verder

Hoe worden de rentetarieven vastgesteld?

Wanneer een bedrijf een financiering aanvraagt op lookandfin.com, wordt een hele reeks elementen door onze analisten onder de loep genomen. Het is tijdens...

Lees verder

De nieuwe heffing op effectenrekeningen is niet van toepassing op de crowdlending

De nieuwe heffing op effectenrekeningen werd door de federale regering geïmplementeerd. Zo zal boven de € 500.000 een heffing van 0,15% per jaar...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

Door Frédéric Lévy Morelle, Oprichter en CEO van Look&Fin Dankzij de nieuwe formule van de Tax shelter kunnen particulieren...

Lees verder

4 methoden voor incassoprocedure

Tijdens de volledige terugbetalingsperiode worden de leners begeleid door ons Credit Success-team dat erop toeziet dat de geplande aflossingen en hun verplichtingen...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

De Belgische spaarder afgestraft

Deze week berekenden de Nationale Bank van België en econoom Eric Dor dat de Belgische spaarder het zwaarst te lijden heeft onder de lage rente in de eurozone....

Lees verder

Een lener geïnterviewd door rtbf

F.D.B.: Alexandre Kalantarian is een tevreden belegger. Op een tiental beleggingen ontvangt hij een rentevoet van 10 tot 11%. Alexandre belegt via...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid