Compliance: wat zijn de uitdagingen voor de fintechs?

Compliance: wat zijn de uitdagingen voor de fintechs?

28/05/2019 Fintech & Markt

 

De grote factor voor het succes van Fintech-platformen - zoals platformen voor crowdlending en vastgoedcrowdfunding - is het baanbrekende model dat zij voorstellen tegenover de traditionele financiële spelers. Hun model is gebaseerd op drie pijlers: ze zetten in op de klantervaring door de focus te leggen op de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van de platformen, ze hebben een groot concurrentievermogen dankzij een gunstigere kostenstructuur en ze spelen tot slot beter in op de behoeften van de klanten. Dat doen ze door gebruik te maken van hun digitale gegevens. Net als de traditionele financiële spelers zijn fintechs echter onderworpen aan de strikte regelgeving met betrekking tot compliance of conformiteit. De uitdaging bestaat er uiteraard in om de transparantie van de processen en de klantenbescherming te verzekeren en er tegelijk voor te zorgen dat er plaats blijft voor innovatie.

Deze nadruk op de klantervaring stelt de fintechs echter niet vrij van hun wettelijke verplichtingen. Net zoals de bankinstellingen moeten zij de volgende regelgevingen naleven: PSD II en AML V, die de beroepsactiviteit van de financiële actoren reglementeren, en MiFID II, KYC en AVG, die betrekking hebben op de relatie met de klanten en de bescherming van de consumenten. We overlopen ze even voor u.

PSD II - Payment Services Directive II

De Europese richtlijn voor betalingsdiensten (PSD II) voert strenge beveiligingsvereisten in voor de elektronische betalingen en de bescherming van de financiële gegevens van consumenten. Het opent ook de betalingsmarkt voor "bevoegde derde partijen", dat wil zeggen andere dienstverleners dan banken die betalingsdiensten aanbieden en hiervoor toegang krijgen tot de rekeninginformatie van de consumenten. Bovendien voorziet de PSD 2-richtlijn bepalingen op vlak van de vergunning voor en het toezicht op deze betalingsinstellingen. Het voert bijgevolg een wettelijk kader in voor eenvoudigere, veiligere en efficiëntere betalingen binnen Europa.

Krachtens deze richtlijn zijn de banken verplicht om deze derde partijen toegang te verlenen tot de rekeningen van hun klanten en de informatie die ze bevatten aan. De bedoeling hiervan is dat deze derde partijen (fintechs, dienstverlenende bedrijven, enz.) de toestemming krijgen om betalingen voor u uit te voeren. Zo kan Amazon bijvoorbeeld - met uw toestemming - uw rekeninginformatie bij uw bank ophalen. Wanneer u een aankoop doet op hun site, kan de betaling dan rechtstreeks via Amazon gebeuren en niet meer via een andere dienst zoals PayPal of Visa. De PSD II-richtlijn zou tegen het najaar van 2019 geïmplementeerd moeten zijn in België. Voor fintechs is de inzet groot, aangezien PSD II de basis legt voor een nieuwe markt voor de neobanken die gebruik wensen te maken van de bestaande bank- en betalingsinfrastructuren.

AML V - Anti-Money Laundering V

In de nasleep van de terroristische aanslagen in de Europese Unie en de onthullingen van de "Panama Papers" over grootschalige financiële manoeuvres heeft de Europese Commissie besloten om de strijd tegen de financiering van terrorisme en het witwassen van geld te versterken.

Als volwaardige spelers in het financiële ecosysteem moeten de fintechs voldoen aan de bepalingen van richtlijn AML V. Een voorbeeld? Platformen voor de uitwisseling van virtuele valuta en digitale portefeuilles moeten op voorhand een strikte screening uitvoeren van hun klanten en degenen weigeren die afkomstig zijn uit landen waar het risico op het witwassen van geld of terrorismefinanciering hoog ligt. Elke speler, of het nu een fintech of traditionele financier is, moet daarom de herkomst en bestemming van het geld controleren dat via zijn rekeningen of platform in omloop gebracht wordt.

MIFID II - Markets in Financial Instruments Directive II

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten MiFID II is in 2018 in werking getreden. Ze legt de regels vast waaraan financiële instellingen die beleggingsdiensten verlenen moeten voldoen. De richtlijn is bedoeld om beleggers meer bescherming en transparantie bieden, zowel op vlak van de producten als de kosten die ze met zich meebrengen. De financiële instellingen zijn dus wettelijk verplicht om een profiel op te stellen van de beleggers en na te gaan of zij voldoende kennis hebben over de beleggingsproducten. Ze mogen vervolgens enkel producten aanbieden die rekening houden met deze kennis en ervaring. MIFID II stelt ook bepaalde eisen op vlak van intern risicobeheer en good governance.

Om aan MIFID II te voldoen moeten de traditionele financiële instellingen hun IT-platformen radicaal bijwerken. Dat biedt een grote kans voor de regtechs: de fintechs die zich bezighouden met de regelgeving en moderne oplossingen aanbieden om te voldoen aan de nieuwe uitdagingen die door de verschillende internationale regelgevers worden ingevoerd. Een aantal grote banken hebben al gekozen voor compliance-tools op basis van robotica en kunstmatige intelligentie. Bij fintechs staat transparantie centraal in hun businessmodel.

KYC - Know your Customer

Dit zijn internationale beveiligingsnormen voor identiteitsverificatie. Alle bedrijven met financiële verantwoordelijkheden, zoals banken, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en fintech-bedrijven, zijn verplicht om deze normen na te leven. Wanneer een financieel bedrijf een nieuwe klant aanvaardt, moet het een grondige identiteitscontrole uitvoeren. Naargelang de aard van de klant (natuurlijk persoon, bedrijf, enz.) en het bedrijfsmodel van de financiële onderneming, kunnen de KYC-procedures zeer gedetailleerd zijn. Ze omvatten over het algemeen vier pijlers: een procedure voor het aanvaarden van een klant, klantidentificatie, toezicht op de transacties en risicobeheer.

In het digitale tijdperk neemt het aantal inbreuken op de gegevensbescherming en aanvallen van hackers steeds toe. Om het hoofd te bieden aan deze heropleving blijven de wetteksten die de financiële activiteiten omkaderen zich vermenigvuldigen. Het wordt steeds moeilijker om "KYC-compliant" te worden en ook hier bieden de regtechs innovatieve oplossingen.

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

De persoonsgegevens vormen de ruggengraat van het businessmodel van de fintechs. Ze verwerken onder andere informatie over het adres, de burgerlijke staat, bankgegevens, IP-adressen, geolocatie en consumptiegewoonten. Maar welke bescherming is er voor de klanten? De algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in de Europese Unie van kracht werd, is erop gericht om een vertrouwensklimaat in te voeren tussen de verzamelaar van persoonsgegevens en de klant. Deze moet er zeker van kunnen zijn dat alle informatie die over hem wordt verzameld veilig is, geheim gehouden wordt en op een verstandige manier gebruikt wordt in overeenstemming met wat vooraf bepaald is.

Verwante artikels

Look&Fin, een voorbeeldig ondernemerssucces !

De blog van het marketingagentschap IntoTheMinds interviewde Dominique Wroblewski, partner en COO van het crowdlendingplatform Look&Fin,...

Lees verder

Look&Fin verhoogt zijn rentevoeten voor particulieren

Een nooit eerder gezien succes voor crowdlending: particulieren leenden meer dan € 25 miljoen aan kmo’s in minder dan 4 maanden In een inflatoire...

Lees verder

Hebben we te maken met een obligatiecrash?

Beleggers op de obligatiemarkt worden geconfronteerd met een recente versnelde stijging van de rentevoeten. Sinds enkele maanden stijgen de rentetarieven...

Lees verder

Het nieuwe Europese kader voor crowdfunding nadert

  Vanaf het einde van dit jaar zullen de crowdfundingplatformen onder een Europees toezichtstelsel vallen, en niet langer onder een nationaal....

Lees verder

Kmo's van plan om hun bank te verlaten voor Fintechs?

De coronacrisis zou de relaties tussen bepaalde kmo’s en hun banken verwaterd hebben. Bovendien koesteren veel kmo’s de ambitie om zich opnieuw uit te...

Lees verder

Wie is Pierre Hermant, Brusselse leader van het jaar 2021 en CEO van finance&invest.brussels?

In 2018 werd Pierre Hermant aangesteld aan het hoofd van finance&invest.brussels* (de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel. Daarvoor...

Lees verder

Look&Fin bekroond op de Lobby Awards 2021 in de categorie Economisch Leadership

Ter gelegenheid van de Lobby Awards 2021 is het platform uitgeroepen tot een van de economische leiders van het jaar 2021. Deze prijzen worden al voor...

Lees verder

+140% groei!

  2021 was een jaar vol economische en corona-gerelateerde onzekerheid. Maar voor Look&Fin, en dankzij jullie, gaat 2021 de annalen in...

Lees verder

Negatieve rentevoeten, een goede zaak voor de banken?

Oorspronkelijk leverde het plaatsen van ongebruikt geld op de bank een rendement op voor de spaarder. Vandaag brengt het geld op de spaarrekeningen echter...

Lees verder

Wat zijn de belangrijkste trends in de Belgische Fintech?

Nu de zesde editie van de jaarlijkse Digital Finance Summit zojuist plaatsvond in Brussel, blikt Alessandra Guion, Managing Director bij Fintech Belgium...

Lees verder

De groeiende populariteit van "Fixed Income", een investering om de volatiliteit van de beurs tegen te gaan.

Black Friday 2021 veranderde in “Red Friday”. Waarom? De belangrijkste beursindexen kelderden na de aankondigingen van een nieuwe Covid-variant, Omicron....

Lees verder

Crowdlendingplatformen vragen dat de door particulieren verstrekte leningen aan kmo’s worden vrijgesteld van roerende voorheffing

Crowdlendingplatformen komen in actie om het spaargeld van particulieren te activeren. Ze vragen de Federale regering om de leningen door particulieren...

Lees verder

Een persoonlijke lening om in uw dromen en persoonlijke projecten te investeren

Een persoonlijke lening is een krediet op afbetaling dat u afsluit bij een financiële instelling en waarmee u al uw persoonlijke projecten kan financieren...

Lees verder

Barbara Trachte bezoekt Look&Fin

Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek bracht deze week...

Lees verder

Een partnerschap tussen de SDZ/Ad-kmo en Look&Fin voor de kmo's

De SDZ Federatie werd 40 jaar geleden opgericht en brengt tienduizenden bedrijfsleiders en zelfstandigen samen. De Federatie is bedoeld om hen te vertegenwoordigen,...

Lees verder

Ontmoeting met Willy Borsus, Vice-President van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie.

"Het voordeel van zowel de Coup de Pouce-lening als van crowdlending is dat beiden het ondernemerschap stimuleren door particulieren dichter bij het ecosysteem...

Lees verder

Welke alternatieven zijn er voor de klanten van Rabobank?

Omdat de Rabobank Groep geen overnemer vond voor zijn activiteiten in België, heeft de Groep beslist om de activiteiten van zijn Belgische dochteronderneming...

Lees verder

Het economische herstel in Vlaanderen volgens Hilde Crevits,Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

"Ook wil ik een uitdrukkelijke oproep doen aan ondernemers die het vandaag nog steeds zeer moeilijk hebben, zowel op financieel als psychologisch vlak:...

Lees verder

Gregory Struyf, CFO van Protime: "Vereenvoudiging van het dagelijkse leven van de manager dankzij Time Management

Protime werd opgericht in 1995 en is vandaag een van de marktleiders op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning. Twee onderwerpen die absoluut...

Lees verder

Evolutie van de rentevoeten: omhoog?

De rentevoeten zijn al enkele jaren historisch laag terwijl de hoeveelheid particulier spaargeld nog nooit zo hoog was. Wat was de impact van de COVID...

Lees verder

Het microkrediet: een gemakkelijke manier om verschillende projecten te financieren

Niet iedereen kan een banklening krijgen om zijn professionele of persoonlijke projecten te financieren. Een microkrediet afsluiten is een gemakkelijke...

Lees verder

Negatieve rentes op de spaarrekeningen: een trend wordt zichtbaar

Negatieve rendementen op spaarrekeningen zijn helaas niet nieuw. Sinds januari 2021 passen verschillende Belgische banken een negatieve rentevoet toe op...

Lees verder

Het herstel van de kmo's volgens Thomas Dermine

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, toegevoegd aan de minister van Economie in de federale regering, beantwoordt de vragen van Look&Fin...

Lees verder

100 miljoen!

Gisteravond bereikte Look&Fin de symbolische kaap van 100 miljoen euro aan opgehaalde fondsen! 100 miljoen euro in beeld.

Lees verder

“Factoring”, een antwoord op de cashflowbehoeften op de korte termijn van kmo's

Om op alle niveaus van de financieringsketen actief te zijn, gaat Look&Fin regelmatig nieuwe partnerschappen aan die het aanbod aanvullen. Het doel...

Lees verder

Interview: Mathieu MICHEL - Staatssecretaris voor Digitalisering - over het belang van de digitalisering van de kmo's

"Traditionele beroepen moeten worden gedigitaliseerd om aan te sluiten bij het nieuwe gedrag van de gebruikers." De gezondheidscrisis heeft bedrijven...

Lees verder

Tweede coronagolf: nieuwe maatregelen om de kmo's te steunen

De tweede golf van het Covid-19-virus gooit opnieuw roet in het eten van onze kmo's. Doordat hun activiteit maar gedeeltelijk kan draaien of de zaak volledig...

Lees verder

De digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft op 12 oktober een openbare raadpleging van drie maanden over de "digitale euro" gelanceerd. De bedoeling hiervan is om...

Lees verder

Het Europese herstelplan 2020

Het Europese herstelplan genaamd "Next Generation EU", dat de economische en sociale gevolgen van de Covid-19-pandemie sinds begin 2020 moet verzachten,...

Lees verder

De gezondheidscrisis verandert de aanpak van de toezichthouders ten aanzien van de fintechs

De Wereldbank en het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) hebben onlangs een wereldwijde studie gepubliceerd waarin de impact van de Covid-19-crisis...

Lees verder

De Belgische markt voor participatieve financiering

Na de publicatie van een studie van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vorige week heeft de pers zich gebogen over de vraag hoe...

Lees verder

De "winnaars" en "verliezers" van de gezondheidscrisis

De maandelijkse barometer die begin september door de Nationale Bank van België over de economische conjunctuur werd gepubliceerd, toont aan dat onze economie...

Lees verder

Look&Fin treedt toe tot de Deloitte Technology Fast 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Het platform staat op de 311de plaats en de 36ste plaats als fintech. De fintechs, die zich in een sterk groeiend marktsegment bevinden, monopoliseren...

Lees verder

Volatiliteit van de markten en crowdlending

De volatiliteit in de financiële sector verwijst naar de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de...

Lees verder

Publiek-private samenwerkingen: investeren in burgerprojecten

"PPS", waar staat dat voor?  Deze afkorting klinkt u misschien niet bekend in de oren, maar verwijst naar publiek-private samenwerkingen. In tijden...

Lees verder

Banken en fintechs: op naar nieuwe allianties

Zoals ieder jaar werd eind januari in Parijs de grote bijeenkomst van de digitale financiële sector en fintechs georganiseerd. Wij herinneren u eraan dat...

Lees verder

Lichte economische vooruitgang in zicht in 2020

In 2019 groeide de wereldeconomie met amper 3%, het langzaamste tempo sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het IMF verwacht in 2020 een lichte...

Lees verder

De succesverhalen gefinancierd via crowdlending

Crowdlending kan alle soorten behoeften financieren, van de behoefte aan werkkapitaal (BWK) tot externe groei over vastgoedinvesteringen. Het is ook gericht...

Lees verder

Data, een ware groeimotor

Data zijn de drijvende kracht achter de digitale revolutie die alle activiteitensectoren beïnvloedt. Ook de financiële sector vormt geen uitzondering op...

Lees verder

Participatieve financiering in volle bloei

Volgens Forbes zou de wereldwijde markt voor alternatieve financiering in 2023 de kaap van 500 miljard per jaar kunnen bereiken. De sector zou een groei...

Lees verder

Krediet aan ondernemingen: nieuwe records

De Europese context Dalende vraag naar krediet in België Stijging in Frankrijk Lenen, tegen welk tarief? Financiering in het buitenland Crowdlending,...

Lees verder

AI: de revolutie 4.0

De eerste industriële revolutie stond voor de opkomst van de stoommachine en de tweede voor de invoering van elektriciteit en massaproductie. De derde...

Lees verder

Smartphones, virtual reality en chatbots: de handel van de toekomst

Het internet heeft ons leven op heel wat gebieden veranderd: van onze persoonlijke interacties tot onze manieren van werken, denken, ... en natuurlijk...

Lees verder

Fintech: op naar nieuwe beleggingsrecords?

2019 belooft een goed jaar te worden voor het wereldwijde fintech-ecosysteem, met belangrijke ontwikkelingen gaande van de opkomst van open banking tot...

Lees verder

Op naar een nieuw betaaltijdperk

  Wat brengt de toekomst voor de bankkaarten? Directe betalingen even snel als contant geld De elektronische portefeuille Betalingen via...

Lees verder

Money 20/20: Interview met Frédéric Levy Morelle

Money 20/20 is hét onmisbare Europese evenement voor bedrijven die actief zijn in de financiële en technologische sector. Frédéric Lévy Morelle, CEO van...

Lees verder

Het wettelijke kader rond crowdfunding

Wat zijn de Europese uitdagingen? Op naar een Europees statuut Welke wetgeving is intussen van toepassing op België? Wat is het plafond?   Crowdlending...

Lees verder

Money20/20: het grootste fintech-evenement van Europa keert terug naar Amsterdam

Alle spelers uit de betalings-, fintech- en financiële dienstensector komen op 3, 4 en 5 juni bijeen in Amsterdam op deze jaarlijkse ontmoeting waar de...

Lees verder

Bieden fintechs de oplossing voor financiële inclusie?

Wat is de inzet van financiële inclusie? Welke rol kunnen fintechs hierin spelen?   Volgens studies van de Wereldbank heeft de helft...

Lees verder

DDI: gegevensgestuurde innovatie

De basis: de "Big Data" Innoveren, maar in welke zin? En hoe zit het met "open data"?   In het tijdperk van digitale informatie vormen...

Lees verder

De revolutie van de financiële sector

De metamorfose van de banken De digitalisering van de bankdiensten De robot: de bankier van de toekomst? Samenvoeging, wendbaarheid, klantervaring:...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

Sinds hun ontstaan in de nasleep van de crisis van 2008-2009 hebben financiële technologische bedrijven (Fintechs - zoals vastgoedcrowdfundingplatform)...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Crowdlending en Blue Economy?

Wat is het verband tussen gratis karton en kaviaar? Een steur heeft peperdure aardwormen nodig om gevoed te worden. Een kilogram aardwormen is immers...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid