Volatiliteit van de markten en crowdlending

Volatiliteit van de markten en crowdlending

19/06/2020

De volatiliteit in de financiële sector verwijst naar de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de kwantificering van het rendement- en prijsrisico van een financieel actief. Bij hoge volatiliteit is de kans op winst groter, maar ook het risico op verlies.

De volatiliteit kan op tal van tijdschalen bekeken worden, afhankelijk van de behoeften van de investeerders of traders. 

De Covid-19-crisis, een crisis met een grote impact op de beursschommelingen

Deze ongeziene economische crisis is niet van financiële oorsprong, zoals die van 2001 of 2008 die tot een aanpassing van de prijzen hadden geleid. Deze keer gaat het om een gezondheidscrisis en hebben economen nog geen soortgelijke situatie voorhanden om vergelijkingen te maken en voorspellingen op te baseren.

Analisten stellen echter vast dat de wereldeconomie momenteel afhankelijk is van de evolutie van de pandemie, wat leidt tot een bijzonder grote en moeilijk te voorspellen volatiliteit. Verbetert de gezondheidssituatie in een geografisch gebied, dan gaan de koersen de hoogte in. Heeft een gebied te kampen met een terugval door een plotselinge stijging van het aantal nieuwe besmettingen en een nieuwe lockdown, dan kelderen de koersen opnieuw.

Hoe moeten spaarders zich positioneren?

Particulieren die op dit moment actief willen zijn, zullen uiteraard geneigd zijn om zich op de financiële markten te richten omdat er mooie performances kunnen worden opgetekend. Maar die zijn soms zeer kort. De belegger moet er zich een weg in vinden en bij de eerste tekenen snel kunnen reageren, want in de huidige context blijft dit een zeer risicovol spel. Zo kan een belegger in zeer korte tijd veel verdienen, maar al even snel veel verliezen.

Het betreft hier dan ook beleggingen zonder rendementsgarantie. En hoewel aandelenbeleggingen aanbevolen worden om een portefeuille te diversifiëren, moeten beleggers wel in het achterhoofd houden dat de markten zelden een lange, rustige stroom vormen, zelfs in normale omstandigheden.

Crowdlending: een minder volatiele benadering

Crowdlending kent een minder volatiele benadering. Het gaat om een investering gestructureerd in de vorm van een schuld waarvan de voorwaarden vooraf worden vastgelegd. De rentevoet en de duur van de lening zijn gekend door de spaarder. Bovendien worden vaak een aantal convenanten, d.w.z. risicobeperkende clausules, opgenomen in de leenovereenkomsten met de Leners om de belangen van de Beleggers te beschermen.

Er wordt ook zekerheden opgelegd aan bedrijven om de terugbetaling van hun schuld te "verzekeren" in het geval de Lener in gebreke blijft. Daarnaast worden er ook leningen aan de particuliere investeerders aangeboden met een verzekering die 100% van het geleende kapitaal dekt.

Dit is de reden waarom crowdlending een aanvulling is op het arsenaal aan traditionele investeringen. Participatieve leningen zijn minder liquide dan de financiële markten, maar bieden toch aantrekkelijke, regelmatige rendementen die historisch gezien weinig gecorreleerd zijn met de markten.

Een opvallende divergentie om in gedachten te houden

Het huidige niveau van de volatiliteit op de financiële markten is echter verrassend en zorgwekkend. Sommige economen zien een opvallende divergentie tussen de financiële markten en de reële economie, waarbij de financiële indicatoren wijzen op betere vooruitzichten op vlak van het herstel dan de reële activiteit doet vermoeden. Investeerders staan zelf eerder terughoudend tegenover de dynamiek op de beurs. Volgens de maandelijkse studie van de Bank of America bij internationale investeerders is 78% van hen van mening dat de markt momenteel overgewaardeerd wordt. Voorzichtigheid is dus geboden.

Verwante artikels

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid