Amid Faljaoui: “Terugkeer naar normale inflatie voorzien tegen 2024”

Amid Faljaoui: “Terugkeer naar normale inflatie voorzien tegen 2024”

03/02/2023 - Reclameboodschap Fintech & Markt

Als magazinedirecteur, ondernemer, radiocolumnist en gastspreker staat Amid Faljaoui in het middelpunt van het economische en financiële nieuws. Zijn dagelijkse ontmoetingen en interacties met economische leiders, banken en ondernemers, maar ook de rapporten en artikels die hij leest geven hem een totaalbeeld van de economische wereld om ons heen. Hij was bereid de vragen van Look&Fin te beantwoorden om zijn licht te werpen op de evolutie van de onderwerpen die ons bezighouden: inflatie, stijgende rente en vastgoed. 

Torenhoge kosten, de stijgende rente, ... Hoe verschilt de huidige economische crisis van die van de afgelopen 20 jaar?

De laatste twee grote economische recessies die we doormaken, hebben we zelf veroorzaakt! Dit is dan ook het grote verschil met de financiële crises die we sinds het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2000 hebben meegemaakt.

De 45- tot 50-jarige ondernemers hebben het de afgelopen 20 jaar niet gemakkelijk gehad. De internetzeepbel van 2000 werd op de voet gevolgd door de aanslagen op het World Trade Center in 2001. Toen volgde de bankencrisis in 2008 en vervolgens de staatsschuldencrisis in 2012.

Maar toen corona in 2020 begon, waren wij het, nou ja de regeringen, die besloten het bedrijfsleven on hold te zetten om “het leven” voorrang te geven op de economie. Toen de angst voor het coronavirus ging liggen, kwam de oorlogsverklaring van Rusland aan Oekraïne. De hele wereld ontdekte dat Oekraïne een ware economische rol speelde en er ontstonden al snel tekorten aan bepaalde grondstoffen, waardoor de inflatie toenam.

Tegelijkertijd was de reactie van de regeringen om vrijwillig een embargo tegen Rusland in te stellen en alle geraffineerde producten te verbieden, een keuze die leidde tot de energiecrisis die we nu kennen.

Economie is een kwestie van psychologie. Het is een sociale wetenschap waarbij exacte voorspellingen niet bestaan. Economen kunnen veel voorspellingen doen, maar het is van essentieel belang om te anticiperen op de reacties van regeringen, die ervoor kiezen bepaalde overtuigingen boven de economie te stellen. En in de laatste twee crises hebben de hoofdeconomen van de centrale banken hierop niet kunnen anticiperen. 

Onze manier van denken verandert, zowel op het vlak van economische analyse en voorspellingen als op zakelijk vlak. Vandaag de dag is het maken van een businessplan voor 5 jaar misschien niet meer de enige goede manier om voorspellingen te doen. Daar wees Amazon-oprichter Jeff Bezos op, die deze vraag kreeg voorgelegd tijdens een bijeenkomst met zijn aandeelhouders. Bezos zei dat de juiste vraag die je jezelf moet stellen is: "Wat verandert er de komende vijf jaar niet in mijn bedrijf?” Kortom, wat zijn de nadelen?

2022 zal herinnerd worden als het jaar van de inflatie. Hoe zal 2023 eruitzien?

Inflatie blijft zonder enige twijfel het kernwoord voor 2022 en voor 2023 zal het kernwoord recessie zijn.

Volgens economen zal de inflatie eind 2023 weer zijn normale niveau bereiken. Wij verwachten een inflatie van ongeveer 4,4% in 2023 en een terugkeer naar een normaal niveau in 2024 met een verwacht percentage van 2,4%. Dit zou betekenen dat de inflatie eind 2023 gedeeld wordt door 2 of 3 als we die vergelijken met 2022, waarin de inflatie 10-11% bedroeg. 2023 zal volgens economen dus een blanco jaar zijn, een overgangsjaar.

Het IMF ziet een groot deel van Europa in 2023 in een recessie belanden, maar uiteindelijk kan deze vertraging een goede zaak zijn. Waarom? Omdat een minder grote vraag leidt tot minder inflatie. Dus 2023 zou gezien kunnen worden als een zacht landingsjaar. 

Wel kan worden opgemerkt dat de Europese economie al met al vrij veerkrachtig is. De vraag blijft sterk ondanks de inflatie, bedrijven blijven financiering zoeken om uit te breiden, de werkloosheid bereikt het laagste niveau sinds 2023, gezinnen hebben spaargeld, ...

Er wordt veel gesproken over de bakkers die te lijden hebben onder de energiekosten, terwijl er daarentegen weinig gesproken wordt over de auto-industrie. Op vlak van winstgevendheid doet deze sector het goed, ondanks de kostenstijgingen die zij net als andere economische sectoren te verduren heeft. De grote Belgische banken hebben allemaal, met uitzondering van ING, uitzonderlijke resultaten geboekt, er zijn geen wanbetalingen bij bedrijven of op het gebied van hypothecaire leningen aan particulieren. Bovendien ondervinden ondernemers momenteel problemen om extra volk aan te werven en zijn hun bestelboeken vol.

Voor de huishoudens is de analyse complexer. We weten dat hun eerste prioriteit het afbetalen van hun huislening zal zijn. Zij zullen dus de broeksriem aanhalen voor andere minder essentiële consumptiegoederen, behalve ongetwijfeld voor vakanties. 

Bovendien mogen we niet vergeten dat de automatische indexering van de lonen weegt op het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen, maar dat ze het ook mogelijk maakt de koopkracht van de huishoudens te vrijwaren. 

Frankrijk kampt niet met dit indexeringsprobleem, maar bedrijven hebben te maken met de druk van de vakbonden en de "war for talent". Als bedrijven niet genoeg betalen, dreigen deze talenten naar het buitenland te vertrekken.

Hoe zal de rente evolueren?

Voordat de oorlog in Oekraïne begon, was er al een opflakkering van de inflatie, maar de oorlog heeft die nog versneld. Hoewel er inflatie was, bleven economen van de centrale banken zeggen dat er geen inflatie zou zijn, of als die er was, dat die tijdelijk zou zijn. Uiteindelijk bleek er toch inflatie te zijn en ontstond er paniek. Veel mensen die op de beurs werken zijn dertigers en hebben nog nooit inflatie meegemaakt.

De enige manier om de inflatie te bestrijden is de rente te verhogen. De FED was de eerste die dit deed en de centrale banken zijn gevolgd...

De FED verhoogde de rente vier keer op rij met 0,75%. Dat is niet meer voorgekomen sinds de jaren 1980. Een normale renteverhoging ligt meestal rond de 0,25%.

Voor de volgende fases spreken economen van een kantelpunt en meer bepaald van 4 kantelpunten. 

1 - Het eerste heeft al plaatsgevonden, namelijk de inflatie. Het lijkt erop dat de inflatiepiek achter ons ligt, vooral in de VS. De daling van de grondstoffenprijzen, de zeevracht, enz. zijn daar voorbeelden van.

De inflatie zou in 2023 gehalveerd moeten worden, maar blijft met ongeveer 4,5% hoog.

2 - Het tweede kantelpunt is dat de FED de rente blijft verhogen, maar aan een trager tempo. In het eerste kwartaal van 2023 worden twee verhogingen verwacht, van 0,25%, maar geen plotselinge en snelle verhogingen. In Europa zal de renteverhoging naar verwachting in de eerste helft van het jaar eindigen. De verwachte renteverhogingen in de eerste helft van het jaar zullen ongeveer 0,50% bedragen.  

3 - Het derde kantelpunt is het einde van de renteverhogingen, waarschijnlijk in de tweede helft van 2023. Kortom, we stoppen met het verhogen van de rentetarieven.

4 - Tot slot het vierde kantelpunt: als alles goed gaat in 2024 en de inflatie is gedaald, kunnen we de rente gaan verlagen.

We mogen niet vergeten dat de inflatie in de VS vooral door de vraag wordt aangestuurd, terwijl de inflatie in Europa vooral door de energie wordt bepaald.

Er is echter voorlopig geen sprake van een terugkeer naar het niveau van vóór de crisis met een inflatie op of nabij nul. De vertraging van de economie zal vooral de inflatie afremmen.

Het andere element om in de gaten te houden is de heropleving van de Chinese groei. Dit zal een bepalende variabele zijn, aangezien China de motor van de wereldwijde groei is geweest. In de afgelopen drie jaar hebben het strenge anti-coronabeleid en de strikte lockdowns van het land geleid tot verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens. De nieuwe Chinese president heeft een meer politieke visie op de economie, maar met een groei van 3% zou de Chinese communistische partij in het gedrang kunnen komen. Dit beleid waarbij het leven op de eerste plaats komt (steden verplichten in lockdown te gaan vanwege het coronavirus) is zojuist vervangen door een beleid waarbij de economie op de eerste plaats komt te staan. De economie wordt namelijk opnieuw opengesteld en de gezondheidsbeperkingen worden opgeheven, ondanks het feit dat dagelijks meer dan 35 miljoen mensen worden besmet en er veel doden vallen! China heeft er dus voor gekozen zijn groei te herlanceren en zal een belangrijke rol spelen als groeischakel voor de wereldeconomie. Maar ook hier is het oppassen geblazen, want dit sterke herstel zal veel grondstoffen vergen en zou een nieuwe inflatiecyclus kunnen veroorzaken.

Vastgoed is een belangrijke sector in het aanbod van Look&Fin. Wat zijn de vooruitzichten voor deze markt?

De Belgische markt geeft wederom blijk van zijn veerkracht. De vastgoedprijzen stijgen nog steeds, maar minder dan de inflatie. We zijn nooit veilig voor een panieksituatie op de markt aan het eind van het jaar met prijzen die de ene of de andere kant opgaan. Al 20 jaar voorspelt men een crash in België die nooit heeft plaatsgevonden. Traditioneel heeft de Belg een baksteen in de maag en vastgoed is hier een markt van eigenaars. Het zijn niet de investeerders die deze markt aansturen. Uit de laatste studies blijkt ook dat de Belgische markt niet te sterk overgewaardeerd is.

Belgen kopen meestal tegen een vaste rente, maar variabele leningen in België zijn gewaarborgd tegen een te sterke stijging of daling. Het gaat om een beheerste variabiliteit waardoor de markt ook weerstand kan bieden, in tegenstelling tot sommige landen zoals Groot-Brittannië.

Bovendien is het aanbod in België nog steeds vrij beperkt, met name door het probleem van de afgifte van bouwvergunningen. Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan woningen in Brussel. Hierdoor blijven de prijzen stijgen.

De indexering van de lonen helpt ook om de koopkracht van de gezinnen op peil te houden, en dus om kopers op deze markt te blijven hebben. De Belgische vastgoedsector is resoluut veerkrachtig.

Verwante artikels

Renteverlaging: wat zijn de gevolgen voor uw beleggingen?

Op 6 juni kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) een renteverlaging van 25 basispunten (0,25 procentpunt) aan. De eerste keer in vijf jaar! Deze verlaging...

Lees verder

Een optimistische vooruitzicht: naar een daling van de vastgoedrentes

Aan het begin van 2024 blijft de vastgoedmarkt eerder gespannen, hoewel er tekenen van optimisme zijn: volgens de Banque de France wordt verwacht dat de...

Lees verder

Ontmoeting met Jean-Michel Saive, voorzitter van het Olympisch Comité

Jean-Michel Saive, tafeltennisser, voormalig nummer 1 van de wereld, 7-voudig Olympiër, vicewereldkampioen, Europees kampioen, voorzitter van het BOIC...

Lees verder

Stand van zaken: spelers op de nieuwe Europese crowdfundingmarkt

Sinds eind november 2023 bestaan de AFP-status (alternatief financieringsplatform) in België en andere erkenningen die nationaal zijn toegekend aan crowdfundingplatforms...

Lees verder

De digitale euro: waar staan we?

In januari 2020 richtte de Europese Centrale Bank (ECB) een werkgroep op voor de invoering van een digitale munt in de eurozone. Daarna volgde een openbare...

Lees verder

Crowdlending, een belegging die overrompeld wordt!

-        Met een jaarlijks brutorendement van 4,5% blijft de "Secured"-belegging via crowdlending de meest aantrekkelijke in vergelijking...

Lees verder

Inflatie daalt in de eurozone

Goed nieuws! Eurostat - het bureau voor de statistiek van de EU - meldde eerder deze week dat de prijsinflatie in de landen van de Europese Unie (behalve...

Lees verder

Waarom is het financiële vermogen van de Belgen in 2022 gedaald

Het financiële vermogen van Belgen daalde het voorbije jaar met € 112 miljard, een record volgens de cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) vorige...

Lees verder

Nieuwe stijging van de rentevoeten: wat zijn de gevolgen?

De voorbije week heeft de Europese Centrale Bank (ECB) voor de derde keer sinds juli 2022 een nieuwe verhoging doorgevoerd van zijn basisrente. Dit keer...

Lees verder

De digitale lening: een steeds belangrijker segment op de particuliere schuldenmarkt

De particuliere schuldenmarkt kent een ongeziene groei. Onder de digitale kredietspelers bieden fondsen of Lending platformen, zijnde spelers die geen...

Lees verder

Look&Fin, een voorbeeldig ondernemerssucces !

De blog van het marketingagentschap IntoTheMinds interviewde Dominique Wroblewski, partner en COO van het crowdlendingplatform Look&Fin,...

Lees verder

Look&Fin verhoogt zijn rentevoeten voor particulieren

Een nooit eerder gezien succes voor crowdlending: particulieren leenden meer dan € 25 miljoen aan kmo’s in minder dan 4 maanden In een inflatoire...

Lees verder

Hebben we te maken met een obligatiecrash?

Beleggers op de obligatiemarkt worden geconfronteerd met een recente versnelde stijging van de rentevoeten. Sinds enkele maanden stijgen de rentetarieven...

Lees verder

Het nieuwe Europese kader voor crowdfunding nadert

  Vanaf het einde van dit jaar zullen de crowdfundingplatformen onder een Europees toezichtstelsel vallen, en niet langer onder een nationaal....

Lees verder

Kmo's van plan om hun bank te verlaten voor Fintechs?

De coronacrisis zou de relaties tussen bepaalde kmo’s en hun banken verwaterd hebben. Bovendien koesteren veel kmo’s de ambitie om zich opnieuw uit te...

Lees verder

Wie is Pierre Hermant, Brusselse leader van het jaar 2021 en CEO van finance&invest.brussels?

In 2018 werd Pierre Hermant aangesteld aan het hoofd van finance&invest.brussels* (de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel. Daarvoor...

Lees verder

Look&Fin bekroond op de Lobby Awards 2021 in de categorie Economisch Leadership

Ter gelegenheid van de Lobby Awards 2021 is het platform uitgeroepen tot een van de economische leiders van het jaar 2021. Deze prijzen worden al voor...

Lees verder

+140% groei!

  2021 was een jaar vol economische en corona-gerelateerde onzekerheid. Maar voor Look&Fin, en dankzij jullie, gaat 2021 de annalen in...

Lees verder

Negatieve rentevoeten, een goede zaak voor de banken?

Oorspronkelijk leverde het plaatsen van ongebruikt geld op de bank een rendement op voor de spaarder. Vandaag brengt het geld op de spaarrekeningen echter...

Lees verder

Wat zijn de belangrijkste trends in de Belgische Fintech?

Nu de zesde editie van de jaarlijkse Digital Finance Summit zojuist plaatsvond in Brussel, blikt Alessandra Guion, Managing Director bij Fintech Belgium...

Lees verder

De groeiende populariteit van "Fixed Income", een investering om de volatiliteit van de beurs tegen te gaan.

Black Friday 2021 veranderde in “Red Friday”. Waarom? De belangrijkste beursindexen kelderden na de aankondigingen van een nieuwe Covid-variant, Omicron....

Lees verder

Crowdlendingplatformen vragen dat de door particulieren verstrekte leningen aan kmo’s worden vrijgesteld van roerende voorheffing

Crowdlendingplatformen komen in actie om het spaargeld van particulieren te activeren. Ze vragen de Federale regering om de leningen door particulieren...

Lees verder

Een persoonlijke lening om in uw dromen en persoonlijke projecten te investeren

Een persoonlijke lening is een krediet op afbetaling dat u afsluit bij een financiële instelling en waarmee u al uw persoonlijke projecten kan financieren...

Lees verder

Barbara Trachte bezoekt Look&Fin

Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek bracht deze week...

Lees verder

Een partnerschap tussen de SDZ/Ad-kmo en Look&Fin voor de kmo's

De SDZ Federatie werd 40 jaar geleden opgericht en brengt tienduizenden bedrijfsleiders en zelfstandigen samen. De Federatie is bedoeld om hen te vertegenwoordigen,...

Lees verder

Ontmoeting met Willy Borsus, Vice-President van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie.

"Het voordeel van zowel de Coup de Pouce-lening als van crowdlending is dat beiden het ondernemerschap stimuleren door particulieren dichter bij het ecosysteem...

Lees verder

Welke alternatieven zijn er voor de klanten van Rabobank?

Omdat de Rabobank Groep geen overnemer vond voor zijn activiteiten in België, heeft de Groep beslist om de activiteiten van zijn Belgische dochteronderneming...

Lees verder

Het economische herstel in Vlaanderen volgens Hilde Crevits,Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

"Ook wil ik een uitdrukkelijke oproep doen aan ondernemers die het vandaag nog steeds zeer moeilijk hebben, zowel op financieel als psychologisch vlak:...

Lees verder

Gregory Struyf, CFO van Protime: "Vereenvoudiging van het dagelijkse leven van de manager dankzij Time Management

Protime werd opgericht in 1995 en is vandaag een van de marktleiders op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning. Twee onderwerpen die absoluut...

Lees verder

Evolutie van de rentevoeten: omhoog?

De rentevoeten zijn al enkele jaren historisch laag terwijl de hoeveelheid particulier spaargeld nog nooit zo hoog was. Wat was de impact van de COVID...

Lees verder

Het microkrediet: een gemakkelijke manier om verschillende projecten te financieren

Niet iedereen kan een banklening krijgen om zijn professionele of persoonlijke projecten te financieren. Een microkrediet afsluiten is een gemakkelijke...

Lees verder

Negatieve rentes op de spaarrekeningen: een trend wordt zichtbaar

Negatieve rendementen op spaarrekeningen zijn helaas niet nieuw. Sinds januari 2021 passen verschillende Belgische banken een negatieve rentevoet toe op...

Lees verder

Het herstel van de kmo's volgens Thomas Dermine

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, toegevoegd aan de minister van Economie in de federale regering, beantwoordt de vragen van Look&Fin...

Lees verder

100 miljoen!

Gisteravond bereikte Look&Fin de symbolische kaap van 100 miljoen euro aan opgehaalde fondsen! 100 miljoen euro in beeld.

Lees verder

“Factoring”, een antwoord op de cashflowbehoeften op de korte termijn van kmo's

Om op alle niveaus van de financieringsketen actief te zijn, gaat Look&Fin regelmatig nieuwe partnerschappen aan die het aanbod aanvullen. Het doel...

Lees verder

Interview: Mathieu MICHEL - Staatssecretaris voor Digitalisering - over het belang van de digitalisering van de kmo's

"Traditionele beroepen moeten worden gedigitaliseerd om aan te sluiten bij het nieuwe gedrag van de gebruikers." De gezondheidscrisis heeft bedrijven...

Lees verder

Tweede coronagolf: nieuwe maatregelen om de kmo's te steunen

De tweede golf van het Covid-19-virus gooit opnieuw roet in het eten van onze kmo's. Doordat hun activiteit maar gedeeltelijk kan draaien of de zaak volledig...

Lees verder

De digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft op 12 oktober een openbare raadpleging van drie maanden over de "digitale euro" gelanceerd. De bedoeling hiervan is om...

Lees verder

Het Europese herstelplan 2020

Het Europese herstelplan genaamd "Next Generation EU", dat de economische en sociale gevolgen van de Covid-19-pandemie sinds begin 2020 moet verzachten,...

Lees verder

De gezondheidscrisis verandert de aanpak van de toezichthouders ten aanzien van de fintechs

De Wereldbank en het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) hebben onlangs een wereldwijde studie gepubliceerd waarin de impact van de Covid-19-crisis...

Lees verder

De Belgische markt voor participatieve financiering

Na de publicatie van een studie van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vorige week heeft de pers zich gebogen over de vraag hoe...

Lees verder

De "winnaars" en "verliezers" van de gezondheidscrisis

De maandelijkse barometer die begin september door de Nationale Bank van België over de economische conjunctuur werd gepubliceerd, toont aan dat onze economie...

Lees verder

Look&Fin treedt toe tot de Deloitte Technology Fast 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Het platform staat op de 311de plaats en de 36ste plaats als fintech. De fintechs, die zich in een sterk groeiend marktsegment bevinden, monopoliseren...

Lees verder

De 5 belangrijkste technologietrends van de toekomst

Vandaag de dag moeten alle bedrijven digitaliseren en technologisch zijn om te evolueren en zich aan te passen aan een wereld die steeds in verandering...

Lees verder

Volatiliteit van de markten en crowdlending

De volatiliteit in de financiële sector verwijst naar de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de...

Lees verder

Publiek-private samenwerkingen: investeren in burgerprojecten

"PPS", waar staat dat voor?  Deze afkorting klinkt u misschien niet bekend in de oren, maar verwijst naar publiek-private samenwerkingen. In tijden...

Lees verder

Banken en fintechs: op naar nieuwe allianties

Zoals ieder jaar werd eind januari in Parijs de grote bijeenkomst van de digitale financiële sector en fintechs georganiseerd. Wij herinneren u eraan dat...

Lees verder

Lichte economische vooruitgang in zicht in 2020

In 2019 groeide de wereldeconomie met amper 3%, het langzaamste tempo sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het IMF verwacht in 2020 een lichte...

Lees verder

De succesverhalen gefinancierd via crowdlending

Crowdlending kan alle soorten behoeften financieren, van de behoefte aan werkkapitaal (BWK) tot externe groei over vastgoedinvesteringen. Het is ook gericht...

Lees verder

Data, een ware groeimotor

Data zijn de drijvende kracht achter de digitale revolutie die alle activiteitensectoren beïnvloedt. Ook de financiële sector vormt geen uitzondering op...

Lees verder

Participatieve financiering in volle bloei

Volgens Forbes zou de wereldwijde markt voor alternatieve financiering in 2023 de kaap van 500 miljard per jaar kunnen bereiken. De sector zou een groei...

Lees verder

Krediet aan ondernemingen: nieuwe records

De Europese context Dalende vraag naar krediet in België Stijging in Frankrijk Lenen, tegen welk tarief? Financiering in het buitenland Crowdlending,...

Lees verder

AI: de revolutie 4.0

De eerste industriële revolutie stond voor de opkomst van de stoommachine en de tweede voor de invoering van elektriciteit en massaproductie. De derde...

Lees verder

Smartphones, virtual reality en chatbots: de handel van de toekomst

Het internet heeft ons leven op heel wat gebieden veranderd: van onze persoonlijke interacties tot onze manieren van werken, denken, ... en natuurlijk...

Lees verder

Fintech: op naar nieuwe beleggingsrecords?

2019 belooft een goed jaar te worden voor het wereldwijde fintech-ecosysteem, met belangrijke ontwikkelingen gaande van de opkomst van open banking tot...

Lees verder

Op naar een nieuw betaaltijdperk

  Wat brengt de toekomst voor de bankkaarten? Directe betalingen even snel als contant geld De elektronische portefeuille Betalingen via...

Lees verder

Money 20/20: Interview met Frédéric Levy Morelle

Money 20/20 is hét onmisbare Europese evenement voor bedrijven die actief zijn in de financiële en technologische sector. Frédéric Lévy Morelle, CEO van...

Lees verder

Compliance: wat zijn de uitdagingen voor de fintechs?

PSD II - Payment Services Directive II AML V - Anti-Money Laundering V MIFID II - Markets in Financial Instruments Directive II KYC - Know your...

Lees verder

Het wettelijke kader rond crowdfunding

Wat zijn de Europese uitdagingen? Op naar een Europees statuut Welke wetgeving is intussen van toepassing op België? Wat is het plafond?   Crowdlending...

Lees verder

Money20/20: het grootste fintech-evenement van Europa keert terug naar Amsterdam

Alle spelers uit de betalings-, fintech- en financiële dienstensector komen op 3, 4 en 5 juni bijeen in Amsterdam op deze jaarlijkse ontmoeting waar de...

Lees verder

Bieden fintechs de oplossing voor financiële inclusie?

Wat is de inzet van financiële inclusie? Welke rol kunnen fintechs hierin spelen?   Volgens studies van de Wereldbank heeft de helft...

Lees verder

DDI: gegevensgestuurde innovatie

De basis: de "Big Data" Innoveren, maar in welke zin? En hoe zit het met "open data"?   In het tijdperk van digitale informatie vormen...

Lees verder

De revolutie van de financiële sector

De metamorfose van de banken De digitalisering van de bankdiensten De robot: de bankier van de toekomst? Samenvoeging, wendbaarheid, klantervaring:...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

Sinds hun ontstaan in de nasleep van de crisis van 2008-2009 hebben financiële technologische bedrijven (Fintechs - zoals vastgoedcrowdfundingplatform)...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Crowdlending en Blue Economy?

Wat is het verband tussen gratis karton en kaviaar? Een steur heeft peperdure aardwormen nodig om gevoed te worden. Een kilogram aardwormen is immers...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid