Interview: Mathieu MICHEL - Staatssecretaris voor Digitalisering - over het belang van de digitalisering van de kmo's

Interview: Mathieu MICHEL - Staatssecretaris voor Digitalisering - over het belang van de digitalisering van de kmo's

05/02/2021 Fintech & Markt

"Traditionele beroepen moeten worden gedigitaliseerd om aan te sluiten bij het nieuwe gedrag van de gebruikers."

De gezondheidscrisis heeft bedrijven doen inzien dat de digitale overschakeling niet langer een optie is. Digitalisering is meer dan ooit van cruciaal belang voor onze kmo's.

Fintech Look&Fin is pionier en leider op de markt van de 100% digitale kredietverlening. Het crowdlendingplatform had een ontmoeting met Mathieu MICHEL - Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister - om zijn belangrijkste "digitale" prioriteiten tijdens zijn ambtstermijn te bespreken.

Look&Fin: Wat betekent de digitalisering van de bedrijven voor u? 

Mathieu MICHEL: Dat is uiteraard een zeer uitgebreid thema. De digitalisering van de bedrijven omvat zeer brede begrippen. Ik zie hierbij twee verschillende elementen.

Ten eerste heb je de digitale bedrijven, die van hun activiteit een van de digitale beroepen hebben gemaakt. Ik denk dan aan alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van hardware, software, data, digital consultancy. Het is een sector die zich zeer snel ontwikkelt en waarin de technologieën zich al even snel ontwikkelen.

Dan zijn er de traditionele beroepen, die gedigitaliseerd moeten worden om te beantwoorden aan het nieuwe gedrag van de gebruikers. Ik heb het met name over interne processen, beheertools, klantenrelaties en communicatie. Ik denk bijvoorbeeld aan de invoering van nieuwe marktplaatsen in de e-commerce. Voor deze bedrijven gaat digitalisering meer over de manier van werken, namelijk de beheerprogramma's of -tools die ze gebruiken, ERP, voorraadbeheer, boekhoudsoftware, enz.

De digitalisering is dus overal ingebed. In sommige gevallen worden digitale bedrijven en bedrijven die digitaliseren één; dit is bijvoorbeeld het geval met de fintechs. Vandaag is een bank standaard een digitaal bedrijf geworden.

Om in mijn politieke project op deze evolutie in te spelen, identificeer ik vijf grote pijlers: infrastructuren (5G, glasvezel, servers, hardware, ...), vaardigheden (onderwijs, opleiding, onderzoek, ...), digitale administratie (administratieve vereenvoudiging, oprichting van bedrijven, een flexibel rechtskader, ...), vertrouwen (digitale kloof, schadelijke content, cyberveiligheid, ...) en ecosystemen (digitale maturiteit van bedrijven en economisch leadership).

Look&Fin: Is er een overzicht van de huidige stand van zaken om te bepalen in welk domein van de digitalisering de Belgische bedrijven het meest zouden moeten investeren?

Mathieu MICHEL: Er bestaan talrijke analyse-instrumenten waarmee we kunnen evalueren welke sectoren in België het meest veelbelovend zijn.

Naar mijn mening is het voor een grondgebied van belang digitaliseringsstrategieën te ontwikkelen die voortbouwen op bestaande sterke punten en deze uitbreiden.

In België is het ecosysteem van de gezondheidszorg en de farmaceutische sector bijvoorbeeld duidelijk bijzonder goed ontwikkeld. Daarom lijkt het mij zinvol na te gaan hoe de digitalisering van de sector een kans kan bieden om nieuwe toonaangevende ecosystemen te ontwikkelen, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie en gezondheid.

Naar analogie kunnen de logistieke sector rond de haven van Antwerpen of digitale energie of de fintechs interessante kansen bieden. We moeten echter ook steeds oog hebben voor de kansen die kunnen voortvloeien uit bepaalde onderzoeksprojecten die door de universiteiten worden ontwikkeld. Er zijn sectoren die voor de hand liggen met specifieke kenmerken en dan zijn er sectoren waar een opportuniteit uit het niets kan opduiken.

Look&Fin: Wat zijn uw belangrijkste prioriteiten op dit gebied tijdens uw mandaat?

Mathieu MICHEL: De echte prioriteit is de modernisering van de digitalisering van de overheidsdiensten. De administratie is nog steeds te ingewikkeld en de processen en procedures zijn nog niet voldoende vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Ik ben ervan overtuigd dat deze digitalisering en vereenvoudiging de beste manier is om het leven voor de burgers en de bedrijven gemakkelijker te maken.

Dit werk kan alleen worden gedaan op een transversale manier, in samenwerking met alle instellingen waarmee de burger te maken krijgt. De burger mag niet lijden onder de complexiteit van de Staat.

Look&Fin: Wat vindt u van participatieve financiering en het ecosysteem van de Belgische fintechs?

Mathieu MICHEL: Ik vind de wereld van de fintechs bijzonder creatief en innoverend, of het nu gaat om participatieve financiering, het gebruik van de blockchain of de digitalisering ervan. Ik vind het dus erg interessant.

Tegelijkertijd mogen we niet uit het oog verliezen dat vertrouwen van fundamenteel belang is, meer nog voor fintech dan voor andere ecosystemen. En daarom is de samenwerking tussen fintechs en de Staat van groot belang om het vertrouwen in deze technologie op te bouwen en te versterken. Dit is met name het geval voor "Itsme", dat een goed voorbeeld is van interactie tussen een particuliere entiteit en de Staat en duidelijk een vertrouwensfactor is voor bepaalde software van de fintechs.

Look&Fin: Er zijn steunmaatregelen voorzien op verschillende machtsniveaus voor de digitalisering van de bedrijven. Heeft u een overzicht van de huidige situatie en hoe ziet u de coördinatie met de verschillende machtsniveaus?

Mathieu MICHEL: Ik beschik momenteel niet over een overzicht van alle steun waarover onze ondernemingen beschikken, maar ik denk dat het van essentieel belang is om samen te werken om de toegang tot deze hulpmiddelen te vergemakkelijken.

Het belangrijkste voor mij is uitwisseling en dialoog, maar steeds met respect voor ieders rol. Zoals ik al zei, is het doel is erin te slagen een vereenvoudigde toegang te verschaffen tot de complexe aspecten van het leven. De toegang tot ideeën vereenvoudigen is in dit verband van cruciaal belang.

Verwante artikels

Barbara Trachte bezoekt Look&Fin

Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek bracht deze week...

Lees verder

Een partnerschap tussen de SDZ/Ad-kmo en Look&Fin voor de kmo's

De SDZ Federatie werd 40 jaar geleden opgericht en brengt tienduizenden bedrijfsleiders en zelfstandigen samen. De Federatie is bedoeld om hen te vertegenwoordigen,...

Lees verder

Ontmoeting met Willy Borsus, Vice-President van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie.

"Het voordeel van zowel de Coup de Pouce-lening als van crowdlending is dat beiden het ondernemerschap stimuleren door particulieren dichter bij het ecosysteem...

Lees verder

Welke alternatieven zijn er voor de klanten van Rabobank?

Omdat de Rabobank Groep geen overnemer vond voor zijn activiteiten in België, heeft de Groep beslist om de activiteiten van zijn Belgische dochteronderneming...

Lees verder

Het economische herstel in Vlaanderen volgens Hilde Crevits,Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

"Ook wil ik een uitdrukkelijke oproep doen aan ondernemers die het vandaag nog steeds zeer moeilijk hebben, zowel op financieel als psychologisch vlak:...

Lees verder

Gregory Struyf, CFO van Protime: "Vereenvoudiging van het dagelijkse leven van de manager dankzij Time Management

Protime werd opgericht in 1995 en is vandaag een van de marktleiders op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning. Twee onderwerpen die absoluut...

Lees verder

Evolutie van de rentevoeten: omhoog?

De rentevoeten zijn al enkele jaren historisch laag terwijl de hoeveelheid particulier spaargeld nog nooit zo hoog was. Wat was de impact van de COVID...

Lees verder

Het microkrediet: een gemakkelijke manier om verschillende projecten te financieren

Niet iedereen kan een banklening krijgen om zijn professionele of persoonlijke projecten te financieren. Een microkrediet afsluiten is een gemakkelijke...

Lees verder

Negatieve rentes op de spaarrekeningen: een trend wordt zichtbaar

Negatieve rendementen op spaarrekeningen zijn helaas niet nieuw. Sinds januari 2021 passen verschillende Belgische banken een negatieve rentevoet toe op...

Lees verder

Het herstel van de kmo's volgens Thomas Dermine

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, toegevoegd aan de minister van Economie in de federale regering, beantwoordt de vragen van Look&Fin...

Lees verder

100 miljoen!

Gisteravond bereikte Look&Fin de symbolische kaap van 100 miljoen euro aan opgehaalde fondsen! 100 miljoen euro in beeld.

Lees verder

“Factoring”, een antwoord op de cashflowbehoeften op de korte termijn van kmo's

Om op alle niveaus van de financieringsketen actief te zijn, gaat Look&Fin regelmatig nieuwe partnerschappen aan die het aanbod aanvullen. Het doel...

Lees verder

Tweede coronagolf: nieuwe maatregelen om de kmo's te steunen

De tweede golf van het Covid-19-virus gooit opnieuw roet in het eten van onze kmo's. Doordat hun activiteit maar gedeeltelijk kan draaien of de zaak volledig...

Lees verder

De digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft op 12 oktober een openbare raadpleging van drie maanden over de "digitale euro" gelanceerd. De bedoeling hiervan is om...

Lees verder

Het Europese herstelplan 2020

Het Europese herstelplan genaamd "Next Generation EU", dat de economische en sociale gevolgen van de Covid-19-pandemie sinds begin 2020 moet verzachten,...

Lees verder

De gezondheidscrisis verandert de aanpak van de toezichthouders ten aanzien van de fintechs

De Wereldbank en het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) hebben onlangs een wereldwijde studie gepubliceerd waarin de impact van de Covid-19-crisis...

Lees verder

De Belgische markt voor participatieve financiering

Na de publicatie van een studie van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vorige week heeft de pers zich gebogen over de vraag hoe...

Lees verder

De "winnaars" en "verliezers" van de gezondheidscrisis

De maandelijkse barometer die begin september door de Nationale Bank van België over de economische conjunctuur werd gepubliceerd, toont aan dat onze economie...

Lees verder

Look&Fin treedt toe tot de Deloitte Technology Fast 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Het platform staat op de 311de plaats en de 36ste plaats als fintech. De fintechs, die zich in een sterk groeiend marktsegment bevinden, monopoliseren...

Lees verder

Publiek-private samenwerkingen: investeren in burgerprojecten

"PPS", waar staat dat voor?  Deze afkorting klinkt u misschien niet bekend in de oren, maar verwijst naar publiek-private samenwerkingen. In tijden...

Lees verder

Banken en fintechs: op naar nieuwe allianties

Zoals ieder jaar werd eind januari in Parijs de grote bijeenkomst van de digitale financiële sector en fintechs georganiseerd. Meer dan 2.700 deelnemers...

Lees verder

Lichte economische vooruitgang in zicht in 2020

In 2019 groeide de wereldeconomie met amper 3%, het langzaamste tempo sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het IMF verwacht in 2020 een lichte...

Lees verder

De succesverhalen gefinancierd via crowdlending

Crowdlending kan alle soorten behoeften financieren, van de behoefte aan werkkapitaal (BWK) tot externe groei over vastgoedinvesteringen. Het is ook gericht...

Lees verder

Data, een ware groeimotor

Data zijn de drijvende kracht achter de digitale revolutie die alle activiteitensectoren beïnvloedt. Ook de financiële sector vormt geen uitzondering op...

Lees verder

Participatieve financiering in volle bloei

Volgens Forbes zou de wereldwijde markt voor alternatieve financiering in 2023 de kaap van 500 miljard per jaar kunnen bereiken. De sector zou een groei...

Lees verder

Krediet aan ondernemingen: nieuwe records

De Europese context Dalende vraag naar krediet in België Stijging in Frankrijk Lenen, tegen welk tarief? Financiering in het buitenland Crowdlending,...

Lees verder

AI: de revolutie 4.0

De eerste industriële revolutie stond voor de opkomst van de stoommachine en de tweede voor de invoering van elektriciteit en massaproductie. De derde...

Lees verder

Smartphones, virtual reality en chatbots: de handel van de toekomst

Het internet heeft ons leven op heel wat gebieden veranderd: van onze persoonlijke interacties tot onze manieren van werken, denken, ... en natuurlijk...

Lees verder

Fintech: op naar nieuwe beleggingsrecords?

2019 belooft een goed jaar te worden voor het wereldwijde fintech-ecosysteem, met belangrijke ontwikkelingen gaande van de opkomst van open banking tot...

Lees verder

Op naar een nieuw betaaltijdperk

  Wat brengt de toekomst voor de bankkaarten? Directe betalingen even snel als contant geld De elektronische portefeuille Betalingen via...

Lees verder

Money 20/20: Interview met Frédéric Levy Morelle

Money 20/20 is hét onmisbare Europese evenement voor bedrijven die actief zijn in de financiële en technologische sector. Frédéric Lévy Morelle, CEO van...

Lees verder

Compliance: wat zijn de uitdagingen voor de fintechs?

PSD II - Payment Services Directive II AML V - Anti-Money Laundering V MIFID II - Markets in Financial Instruments Directive II KYC - Know your...

Lees verder

Het wettelijke kader rond crowdfunding

Wat zijn de Europese uitdagingen? Op naar een Europees statuut Welke wetgeving is intussen van toepassing op België? Wat is het plafond?   Crowdlending...

Lees verder

Money20/20: het grootste fintech-evenement van Europa keert terug naar Amsterdam

Alle spelers uit de betalings-, fintech- en financiële dienstensector komen op 3, 4 en 5 juni bijeen in Amsterdam op deze jaarlijkse ontmoeting waar de...

Lees verder

Bieden fintechs de oplossing voor financiële inclusie?

Wat is de inzet van financiële inclusie? Welke rol kunnen fintechs hierin spelen?   Volgens studies van de Wereldbank heeft de helft...

Lees verder

DDI: gegevensgestuurde innovatie

De basis: de "Big Data" Innoveren, maar in welke zin? En hoe zit het met "open data"?   In het tijdperk van digitale informatie vormen...

Lees verder

De revolutie van de financiële sector

De metamorfose van de banken De digitalisering van de bankdiensten De robot: de bankier van de toekomst? Samenvoeging, wendbaarheid, klantervaring:...

Lees verder

Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

PSD2, open banking en gedematerialiseerde betaling Hoe zit het met crowdlending? Look&Fin: een verwachte groei van 85% Insurtechs: naar nieuwe...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Crowdlending en Blue Economy?

Wat is het verband tussen gratis karton en kaviaar? Een steur heeft peperdure aardwormen nodig om gevoed te worden. Een kilogram aardwormen is immers...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid