De digitale lening: een steeds belangrijker segment op de particuliere schuldenmarkt

De digitale lening: een steeds belangrijker segment op de particuliere schuldenmarkt

07/10/2022 - Reclameboodschap Fintech & Markt

De particuliere schuldenmarkt kent een ongeziene groei. Onder de digitale kredietspelers bieden fondsen of Lending platformen, zijnde spelers die geen bank zijn, hun investeerders verschillende voorstellen voor schuldfinanciering aan. Deze “digitale” investeerders spelen een groeiende rol op de particuliere schuldenmarkt door via platformen krediet te verstrekken aan ondernemingen of aan consumenten, in ruil voor aantrekkelijke rendementen. Deze particuliere of professionele schuldinvesteerders kunnen zeer gediversifieerde leenportfolio’s opbouwen - aangezien er talloze subsegmenten bestaan binnen deze activaklasse - om hun globaal rendement te optimaliseren.

Eind 2021 een recordbedrag van 350 miljard dollar onder beheer in Europa

De afgelopen tien jaar is de particuliere schuld sterk toegenomen. Dat blijkt uit de omvang van de activa die worden beheerd door grote particuliere spelers, doorgaans gesteund door institutionele beleggers. Deze laatsten waarderen het rendement van deze activaklasse en de rijke diversiteit ervan.

De lage rentevoeten van de afgelopen jaren heeft de aantrekkelijkheid van particuliere schulden vergroot. Uit gegevens van Preqin blijkt dat de particuliere schuldfondsen onder beheer in Europa (inclusief het VK) in 2021 350 miljard dollar bereikten, een verdrievoudiging ten opzichte van 2014 (115 miljard dollar). 40% zou volgens Crosslend bestaan uit directe leningen, d.w.z. van leenplatformen.

Terugblik op het ontstaan van het succes

Na de financiële crisis van 2008 werden banken gedwongen hun schuldenlast te verminderen om te voldoen aan de nieuwe vereisten van de Bazel 3-regels inzake kredietrisico en solvabiliteit. 

Deze nieuwe regelgeving dwong de banken keuzes te maken. Zij hebben soms de voorkeur gegeven aan grotere leningen vanwege de onderliggende kosten, ten koste van kleinere spelers, de kmo's. Uit een analyse van Accenture blijkt dat met name het kmo-segment op bijna alle winstgevendheidsindices van banken ondermaats presteert.

Leningnemers zochten vervolgens naar alternatieve financiering. De vraag naar financiering is toegenomen ten gunste van particuliere schulden. Deze kredietnemers wendden zich uiteraard tot spelers als private schuldfondsen, maar ook tot nieuwkomers in deze sector: fintechs. De opkomst van lending-platformen valt samen met de verminderde capaciteit van banken om het kmo-segment te bedienen.

De groei van de particuliere schuldmarkt is niet alleen het gevolg van een gedwongen terugtrekking van banken als gevolg van regelgeving. De groei kwam er ook omdat beleggers deze markt aantrekkelijk vinden. De rijke en gevarieerde basis van de particuliere schuld, zowel qua structurering als qua soorten leningen, is een van de redenen voor de toenemende populariteit ervan. Particuliere schuld wordt niet langer gezien als een onderdeel van de totale portefeuille, maar kan een specifieke volledige portefeuille zijn met zeer gediversifieerde posities. 

De lending-platformen

Leenplatformen die opgericht werden na 2008 zijn particuliere schuldspelers die voornamelijk bedrijven of particulieren in contact brengen met leners. 

De platformen bieden flexibiliteit: zij structureren de schuld in functie van de behoeften van de kredietnemer. Deze schuld wordt meestal gebruikt voor de financiering van werkkapitaal, handels- en distributiefinanciering, factoring, gewaarborgde leningen en vastgoed. Er zijn naar schatting 700 lending-platformen actief in Europa.

Voor kredietnemers vormt dit nieuwe type schuld, dat via deze platformen toegankelijk is, een flexibel, snel en responsief alternatief. De vereenvoudigde toegang tot krediet spreekt aan. De vereenvoudiging en automatisering van de processen van de platformen bespaart niet alleen tijd, maar in sommige gevallen ook kosten voor de kredietnemer. Dankzij de tijd die uitgespaard wordt, kan hij ook zijn winstgevendheid verbeteren.

In tegenstelling tot banken of traditionele financieringsmaatschappijen zijn Lending-platformen doorgaans afhankelijk van externe investeerders om hun leningen te financieren, of dat nu individuele investeerders of professionals zijn. Zij hebben dus de mogelijkheid om investeerders rechtstreeks in contact te brengen met hun lenende klanten.

Als gevolg daarvan delen de platformen en hun community van investeerders zichzelf nu een belangrijke rol toe in de duurzaamheid en groei van veel kmo's die anders moeilijk toegang tot krediet zouden hebben. Zo heeft Funding Circle, een van de grootste spelers in Lending, al meer dan 18,4 miljard dollar aan leningen verstrekt aan kmo's; Creditshelf heeft voor bijna 450 miljoen euro aan leningen verstrekt aan de Duitse Mittelstand. Fellow Bank, een Finse speler, heeft 1 miljard euro krediet verleend aan kmo's. Look&Fin, de Belgische leider in Lending, heeft bijna 200 miljoen euro aan leningen aan kmo's verstrekt.

Steeds meer erkenning

Aanvankelijk werden Lending-platformen gezien als een rage in het schuldenlandschap. Vandaag is dit type krediet een integraal onderdeel van de markt geworden. 

Hoewel de Lending-platformen verschillende bedrijfsmodellen hebben (leningen tussen particulieren, leningen aan bedrijven, focus op de vastgoedsector enz), werd het professionalisme van deze spelers snel erkend door de autoriteiten. Vervolgens werden nationale goedkeuringen verleend onder bepaalde, voor elk land specifieke voorwaarden om deze markt te reguleren. 

De spelers zijn voortaan door de Staten erkend vanwege hun economisch nut. Sommige Europese landen hebben sinds het begin van de coronacrisis een beroep gedaan op digitale kredietverstrekkers om deel te nemen aan de verdeling van herstelsteun, zoals het geval was in Frankrijk met de PGE-regeling of in België met de regionale initiatieven die via de platformen werden aangeboden.

Ten slotte moet de inwerkingtreding eind 2022 van de Europese verordening inzake Europese aanbieders van participatieve financieringsdiensten (goedkeuring van het PSPF) een geharmoniseerd regelgevingskader creëren voor alle in de EU gevestigde Lending-platformen. De Europese markt zal dus openstaan voor al deze spelers en zou moeten bijdragen tot de verdere diversificatie van de portefeuilles van beleggers in deze activaklasse.

Wat zijn de toekomstige uitdagingen?

Het economische landschap is veranderd. Gezien de stijgende inflatie kiezen beleggers voor een meer doordachte benadering conform de context. Zij zullen hun investeringen baseren op specifieke criteria, zoals variabele versus vaste rente, lening met aflossing van het kapitaal versus bullet-lening of de lengte van de lock-in-periode.

Tegelijkertijd neemt ook de behoefte aan kapitaal toe, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van de sector van de Lending-platformen. De particuliere kredietverlening, die aanvankelijk op kmo's was gericht, financiert steeds meer volwassen spelers zoals middelgrote en beursgenoteerde ondernemingen, die gemakkelijker toegang hebben tot financiering, maar die ook worden aangetrokken door de eenvoudige en snelle processen die fintechs op de kredietmarkt bieden.

Om het hoofd te kunnen bieden aan steeds grotere kredietnemers evolueren de kredietverstrekkers ook regelmatig hun modellen en blijven ze blijk geven van wendbaarheid. Hun oorspronkelijke investeerders, vaak particulieren, worden aangevuld of vervangen door fondsen van institutionele of professionele investeerders om snel grote tickets te kunnen financieren.

Digitaal lenen, een activaklasse zonder marktcorrelatie

Volgens een door Crosslend uitgevoerde analyse van de monitoring van een portefeuille van Europese kmo-leningen over de periode 2015-2021 toont de prestatie van de kmo's geen correlatie ten opzichte van de andere 4 vergeleken activaklassen.

De correlatie van de portefeuille kmo-leningen met deze activa in onderstaande grafiek was bijna nul, hoewel moet worden opgemerkt dat de kmo-lening een illiquide actief is, in tegenstelling tot de andere waargenomen beleggingen.

Look&Fin, al sinds 2012 een speler in particuliere schulden

De afgelopen 10 jaar heeft Look&Fin particuliere schulden gedemocratiseerd door ze voor iedereen toegankelijk te maken via haar digitale platform. Met een Europese aanpak, nog voordat de markt in Europa werd opengesteld, biedt het platform investeringsmogelijkheden in uiteenlopende sectoren, landen, spelers en behoeften, waardoor individuele en professionele kredietverstrekkers binnen één activaklasse een sterk gediversifieerde kredietportefeuille kunnen opbouwen. Bijna 200 miljoen aan particuliere schuld werd aldus opgehaald. De opening van de Europese markt zal het platform in staat stellen zijn actie voort te zetten, terwijl het daarbij reeds een voorsprong en knowhow heeft in verschillende Europese landen, en aldus zijn investeerders de voortzetting van de diversificatie van hun kredietportefeuille kan bieden.

Verwante artikels

Een optimistische vooruitzicht: naar een daling van de vastgoedrentes

Aan het begin van 2024 blijft de vastgoedmarkt eerder gespannen, hoewel er tekenen van optimisme zijn: volgens de Banque de France wordt verwacht dat de...

Lees verder

Ontmoeting met Jean-Michel Saive, voorzitter van het Olympisch Comité

Jean-Michel Saive, tafeltennisser, voormalig nummer 1 van de wereld, 7-voudig Olympiër, vicewereldkampioen, Europees kampioen, voorzitter van het BOIC...

Lees verder

Stand van zaken: spelers op de nieuwe Europese crowdfundingmarkt

Sinds eind november 2023 bestaan de AFP-status (alternatief financieringsplatform) in België en andere erkenningen die nationaal zijn toegekend aan crowdfundingplatforms...

Lees verder

De digitale euro: waar staan we?

In januari 2020 richtte de Europese Centrale Bank (ECB) een werkgroep op voor de invoering van een digitale munt in de eurozone. Daarna volgde een openbare...

Lees verder

Crowdlending, een belegging die overrompeld wordt!

-        Met een jaarlijks brutorendement van 4,5% blijft de "Secured"-belegging via crowdlending de meest aantrekkelijke in vergelijking...

Lees verder

Inflatie daalt in de eurozone

Goed nieuws! Eurostat - het bureau voor de statistiek van de EU - meldde eerder deze week dat de prijsinflatie in de landen van de Europese Unie (behalve...

Lees verder

Amid Faljaoui: “Terugkeer naar normale inflatie voorzien tegen 2024”

Als magazinedirecteur, ondernemer, radiocolumnist en gastspreker staat Amid Faljaoui in het middelpunt van het economische en financiële nieuws. Zijn dagelijkse...

Lees verder

Waarom is het financiële vermogen van de Belgen in 2022 gedaald

Het financiële vermogen van Belgen daalde het voorbije jaar met € 112 miljard, een record volgens de cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) vorige...

Lees verder

Nieuwe stijging van de rentevoeten: wat zijn de gevolgen?

De voorbije week heeft de Europese Centrale Bank (ECB) voor de derde keer sinds juli 2022 een nieuwe verhoging doorgevoerd van zijn basisrente. Dit keer...

Lees verder

Look&Fin, een voorbeeldig ondernemerssucces !

De blog van het marketingagentschap IntoTheMinds interviewde Dominique Wroblewski, partner en COO van het crowdlendingplatform Look&Fin,...

Lees verder

Look&Fin verhoogt zijn rentevoeten voor particulieren

Een nooit eerder gezien succes voor crowdlending: particulieren leenden meer dan € 25 miljoen aan kmo’s in minder dan 4 maanden In een inflatoire...

Lees verder

Hebben we te maken met een obligatiecrash?

Beleggers op de obligatiemarkt worden geconfronteerd met een recente versnelde stijging van de rentevoeten. Sinds enkele maanden stijgen de rentetarieven...

Lees verder

Het nieuwe Europese kader voor crowdfunding nadert

  Vanaf het einde van dit jaar zullen de crowdfundingplatformen onder een Europees toezichtstelsel vallen, en niet langer onder een nationaal....

Lees verder

Kmo's van plan om hun bank te verlaten voor Fintechs?

De coronacrisis zou de relaties tussen bepaalde kmo’s en hun banken verwaterd hebben. Bovendien koesteren veel kmo’s de ambitie om zich opnieuw uit te...

Lees verder

Wie is Pierre Hermant, Brusselse leader van het jaar 2021 en CEO van finance&invest.brussels?

In 2018 werd Pierre Hermant aangesteld aan het hoofd van finance&invest.brussels* (de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel. Daarvoor...

Lees verder

Look&Fin bekroond op de Lobby Awards 2021 in de categorie Economisch Leadership

Ter gelegenheid van de Lobby Awards 2021 is het platform uitgeroepen tot een van de economische leiders van het jaar 2021. Deze prijzen worden al voor...

Lees verder

+140% groei!

  2021 was een jaar vol economische en corona-gerelateerde onzekerheid. Maar voor Look&Fin, en dankzij jullie, gaat 2021 de annalen in...

Lees verder

Negatieve rentevoeten, een goede zaak voor de banken?

Oorspronkelijk leverde het plaatsen van ongebruikt geld op de bank een rendement op voor de spaarder. Vandaag brengt het geld op de spaarrekeningen echter...

Lees verder

Wat zijn de belangrijkste trends in de Belgische Fintech?

Nu de zesde editie van de jaarlijkse Digital Finance Summit zojuist plaatsvond in Brussel, blikt Alessandra Guion, Managing Director bij Fintech Belgium...

Lees verder

De groeiende populariteit van "Fixed Income", een investering om de volatiliteit van de beurs tegen te gaan.

Black Friday 2021 veranderde in “Red Friday”. Waarom? De belangrijkste beursindexen kelderden na de aankondigingen van een nieuwe Covid-variant, Omicron....

Lees verder

Crowdlendingplatformen vragen dat de door particulieren verstrekte leningen aan kmo’s worden vrijgesteld van roerende voorheffing

Crowdlendingplatformen komen in actie om het spaargeld van particulieren te activeren. Ze vragen de Federale regering om de leningen door particulieren...

Lees verder

Een persoonlijke lening om in uw dromen en persoonlijke projecten te investeren

Een persoonlijke lening is een krediet op afbetaling dat u afsluit bij een financiële instelling en waarmee u al uw persoonlijke projecten kan financieren...

Lees verder

Barbara Trachte bezoekt Look&Fin

Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek bracht deze week...

Lees verder

Een partnerschap tussen de SDZ/Ad-kmo en Look&Fin voor de kmo's

De SDZ Federatie werd 40 jaar geleden opgericht en brengt tienduizenden bedrijfsleiders en zelfstandigen samen. De Federatie is bedoeld om hen te vertegenwoordigen,...

Lees verder

Ontmoeting met Willy Borsus, Vice-President van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie.

"Het voordeel van zowel de Coup de Pouce-lening als van crowdlending is dat beiden het ondernemerschap stimuleren door particulieren dichter bij het ecosysteem...

Lees verder

Welke alternatieven zijn er voor de klanten van Rabobank?

Omdat de Rabobank Groep geen overnemer vond voor zijn activiteiten in België, heeft de Groep beslist om de activiteiten van zijn Belgische dochteronderneming...

Lees verder

Het economische herstel in Vlaanderen volgens Hilde Crevits,Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

"Ook wil ik een uitdrukkelijke oproep doen aan ondernemers die het vandaag nog steeds zeer moeilijk hebben, zowel op financieel als psychologisch vlak:...

Lees verder

Gregory Struyf, CFO van Protime: "Vereenvoudiging van het dagelijkse leven van de manager dankzij Time Management

Protime werd opgericht in 1995 en is vandaag een van de marktleiders op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning. Twee onderwerpen die absoluut...

Lees verder

Evolutie van de rentevoeten: omhoog?

De rentevoeten zijn al enkele jaren historisch laag terwijl de hoeveelheid particulier spaargeld nog nooit zo hoog was. Wat was de impact van de COVID...

Lees verder

Het microkrediet: een gemakkelijke manier om verschillende projecten te financieren

Niet iedereen kan een banklening krijgen om zijn professionele of persoonlijke projecten te financieren. Een microkrediet afsluiten is een gemakkelijke...

Lees verder

Negatieve rentes op de spaarrekeningen: een trend wordt zichtbaar

Negatieve rendementen op spaarrekeningen zijn helaas niet nieuw. Sinds januari 2021 passen verschillende Belgische banken een negatieve rentevoet toe op...

Lees verder

Het herstel van de kmo's volgens Thomas Dermine

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, toegevoegd aan de minister van Economie in de federale regering, beantwoordt de vragen van Look&Fin...

Lees verder

100 miljoen!

Gisteravond bereikte Look&Fin de symbolische kaap van 100 miljoen euro aan opgehaalde fondsen! 100 miljoen euro in beeld.

Lees verder

“Factoring”, een antwoord op de cashflowbehoeften op de korte termijn van kmo's

Om op alle niveaus van de financieringsketen actief te zijn, gaat Look&Fin regelmatig nieuwe partnerschappen aan die het aanbod aanvullen. Het doel...

Lees verder

Interview: Mathieu MICHEL - Staatssecretaris voor Digitalisering - over het belang van de digitalisering van de kmo's

"Traditionele beroepen moeten worden gedigitaliseerd om aan te sluiten bij het nieuwe gedrag van de gebruikers." De gezondheidscrisis heeft bedrijven...

Lees verder

Tweede coronagolf: nieuwe maatregelen om de kmo's te steunen

De tweede golf van het Covid-19-virus gooit opnieuw roet in het eten van onze kmo's. Doordat hun activiteit maar gedeeltelijk kan draaien of de zaak volledig...

Lees verder

De digitale euro

De Europese Centrale Bank heeft op 12 oktober een openbare raadpleging van drie maanden over de "digitale euro" gelanceerd. De bedoeling hiervan is om...

Lees verder

Het Europese herstelplan 2020

Het Europese herstelplan genaamd "Next Generation EU", dat de economische en sociale gevolgen van de Covid-19-pandemie sinds begin 2020 moet verzachten,...

Lees verder

De gezondheidscrisis verandert de aanpak van de toezichthouders ten aanzien van de fintechs

De Wereldbank en het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) hebben onlangs een wereldwijde studie gepubliceerd waarin de impact van de Covid-19-crisis...

Lees verder

De Belgische markt voor participatieve financiering

Na de publicatie van een studie van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vorige week heeft de pers zich gebogen over de vraag hoe...

Lees verder

De "winnaars" en "verliezers" van de gezondheidscrisis

De maandelijkse barometer die begin september door de Nationale Bank van België over de economische conjunctuur werd gepubliceerd, toont aan dat onze economie...

Lees verder

Look&Fin treedt toe tot de Deloitte Technology Fast 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Het platform staat op de 311de plaats en de 36ste plaats als fintech. De fintechs, die zich in een sterk groeiend marktsegment bevinden, monopoliseren...

Lees verder

De 5 belangrijkste technologietrends van de toekomst

Vandaag de dag moeten alle bedrijven digitaliseren en technologisch zijn om te evolueren en zich aan te passen aan een wereld die steeds in verandering...

Lees verder

Volatiliteit van de markten en crowdlending

De volatiliteit in de financiële sector verwijst naar de omvang van de koersschommelingen van een financieel actief. Ze dient als parameter voor de...

Lees verder

Publiek-private samenwerkingen: investeren in burgerprojecten

"PPS", waar staat dat voor?  Deze afkorting klinkt u misschien niet bekend in de oren, maar verwijst naar publiek-private samenwerkingen. In tijden...

Lees verder

Banken en fintechs: op naar nieuwe allianties

Zoals ieder jaar werd eind januari in Parijs de grote bijeenkomst van de digitale financiële sector en fintechs georganiseerd. Wij herinneren u eraan dat...

Lees verder

Lichte economische vooruitgang in zicht in 2020

In 2019 groeide de wereldeconomie met amper 3%, het langzaamste tempo sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Het IMF verwacht in 2020 een lichte...

Lees verder

De succesverhalen gefinancierd via crowdlending

Crowdlending kan alle soorten behoeften financieren, van de behoefte aan werkkapitaal (BWK) tot externe groei over vastgoedinvesteringen. Het is ook gericht...

Lees verder

Data, een ware groeimotor

Data zijn de drijvende kracht achter de digitale revolutie die alle activiteitensectoren beïnvloedt. Ook de financiële sector vormt geen uitzondering op...

Lees verder

Participatieve financiering in volle bloei

Volgens Forbes zou de wereldwijde markt voor alternatieve financiering in 2023 de kaap van 500 miljard per jaar kunnen bereiken. De sector zou een groei...

Lees verder

Krediet aan ondernemingen: nieuwe records

De Europese context Dalende vraag naar krediet in België Stijging in Frankrijk Lenen, tegen welk tarief? Financiering in het buitenland Crowdlending,...

Lees verder

AI: de revolutie 4.0

De eerste industriële revolutie stond voor de opkomst van de stoommachine en de tweede voor de invoering van elektriciteit en massaproductie. De derde...

Lees verder

Smartphones, virtual reality en chatbots: de handel van de toekomst

Het internet heeft ons leven op heel wat gebieden veranderd: van onze persoonlijke interacties tot onze manieren van werken, denken, ... en natuurlijk...

Lees verder

Fintech: op naar nieuwe beleggingsrecords?

2019 belooft een goed jaar te worden voor het wereldwijde fintech-ecosysteem, met belangrijke ontwikkelingen gaande van de opkomst van open banking tot...

Lees verder

Op naar een nieuw betaaltijdperk

  Wat brengt de toekomst voor de bankkaarten? Directe betalingen even snel als contant geld De elektronische portefeuille Betalingen via...

Lees verder

Money 20/20: Interview met Frédéric Levy Morelle

Money 20/20 is hét onmisbare Europese evenement voor bedrijven die actief zijn in de financiële en technologische sector. Frédéric Lévy Morelle, CEO van...

Lees verder

Compliance: wat zijn de uitdagingen voor de fintechs?

PSD II - Payment Services Directive II AML V - Anti-Money Laundering V MIFID II - Markets in Financial Instruments Directive II KYC - Know your...

Lees verder

Het wettelijke kader rond crowdfunding

Wat zijn de Europese uitdagingen? Op naar een Europees statuut Welke wetgeving is intussen van toepassing op België? Wat is het plafond?   Crowdlending...

Lees verder

Money20/20: het grootste fintech-evenement van Europa keert terug naar Amsterdam

Alle spelers uit de betalings-, fintech- en financiële dienstensector komen op 3, 4 en 5 juni bijeen in Amsterdam op deze jaarlijkse ontmoeting waar de...

Lees verder

Bieden fintechs de oplossing voor financiële inclusie?

Wat is de inzet van financiële inclusie? Welke rol kunnen fintechs hierin spelen?   Volgens studies van de Wereldbank heeft de helft...

Lees verder

DDI: gegevensgestuurde innovatie

De basis: de "Big Data" Innoveren, maar in welke zin? En hoe zit het met "open data"?   In het tijdperk van digitale informatie vormen...

Lees verder

De revolutie van de financiële sector

De metamorfose van de banken De digitalisering van de bankdiensten De robot: de bankier van de toekomst? Samenvoeging, wendbaarheid, klantervaring:...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

Fintech anno 2019: wat zijn de belangrijkste trends?

Sinds hun ontstaan in de nasleep van de crisis van 2008-2009 hebben financiële technologische bedrijven (Fintechs - zoals vastgoedcrowdfundingplatform)...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Crowdlending en Blue Economy?

Wat is het verband tussen gratis karton en kaviaar? Een steur heeft peperdure aardwormen nodig om gevoed te worden. Een kilogram aardwormen is immers...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid