2019: wat zijn de economische prognoses?

2019: wat zijn de economische prognoses?

16/01/2019 Investering

Het begin van 2019 staat in het teken van onzekerheid voor de investeerders. In een over het algemeen gunstige economische context zijn de beursmarkten volatiel en zouden ze dat ook moeten blijven tijdens het eerste semester. Zijn we aan het einde gekomen van de cyclus van economische groei van de laatste jaren en staan we aan de rand van een recessie of is dit gewoon een nieuwe periode van volatiliteit met te nemen risico's en opportuniteiten? Spotlight.

Economen zijn het er in het algemeen over eens dat de wereldwijde economische groei in 2019 aanvaardbaar  maar minder groot zal zijn dan in 2018. De groei zou dit jaar een daling kennen tot 3,4%, ten opzichte van de 3,7% van de twaalf laatste maanden. Oorzaak? De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en zijn partners, oplopende geopolitieke spanningen, het monetair beleid van de centrale banken, de opkomst van het populisme en tot slot de onzekerheid rond de Brexit en de nakende Europese verkiezingen.

De Verenigde Staten zullen niet gespaard worden met prognoses van 3% in 2018, 2,1% in 2019 en 1,5% in 2020, aldus Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Ook China zal vermoedelijk een daling kennen tot de verwachte 6,1% in 2019, ten opzichte van 6,6% in 2018.

En wat met Europa in dit scenario? De groei van de eurozone zal naar verwachting ook dalen, maar in mindere mate. Deze groei bedroeg 2% in 2018 en zal in 2019 vermoedelijk schommelen rond de 1,4%. Specifieke tijdelijke factoren liggen aan de basis, zoals de moeilijkheden waarmee de auto-industrie wordt geconfronteerd, de stijging van de benzineprijs of de scherpe daling van de export naar Turkije. In de komende maanden verwachten we echter een daling van de dieselprijs waardoor de koopkracht zou moeten stijgen, en een normalisatie van de activiteit van de auto-industrie.

Gezien deze algemene daling van de groei in 2019, kunnen we spreken van een  'hersynchronisatie' van de wereldeconomieën.

Wat zijn de voorspellingen voor de beursmarkten?

De op de economie wegende onzekerheid voedt de nervositeit van de financiële markten. Volgens de specialisten in economische voorspellingen van de Bank of America Merrill Lynch zou de dalende markt van eind 2018 zich in 2019 moeten doorzetten met financiële activa die in de eerste helft van het jaar bodemniveaus zullen bereiken. De huidige zwakte van de markten wordt verklaard door een reeks specifieke schokken die risico's maar tegelijk ook opportuniteiten met zich meebrengen voor de tactische en flexibele investeerders.

En de turbulenties van de laatste maanden van 2018 zijn misschien slechts een voorsmaak van wat de investeerders de komende jaren wacht. 64 % van de institutionele beleggers die door par Natixis Investment Managers in oktober en november jongstleden werden bevraagd, ziet de volgende wereldwijde financiële crisis losbarsten binnen  'een tijdspanne van 1 tot 5 jaar', na tien jaar van relatieve kalmte.

Ook al verwachten de grote pensioenfondsen, soevereine fondsen en verzekeringsmaatschappijen zich aan een opwellende volatiliteit in 2019 en passen ze hun portefeuilles uit voorzorg aan, toch is er bij hen geen enkel teken van paniek te bespeuren. De factoren die de economische prestaties dit jaar dreigen te belemmeren, zijn de stijging van de rentevoeten – of eerder het tempo ervan – en de volatiliteit. Toch moeten we ons volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België, de volgende jaren niet verwachten aan een aanzienlijke stijging van de rentevoeten.

Ander cijfer dat voor bezorgdheid zorgt: de bubbels die op tal van activa zijn gespot, zoals de cryptovaluta's of de technologische sector, en waarvan de particuliere investeerders zich niet bewust zijn.

2019 zal dus een volatiel jaar zijn op de markten, vermoedelijk nog meer dan vorig jaar, en we moeten ervanuit gaan dat deze volatiliteit de norm wordt. In deze volatiele context werpen de investeringen in infrastructuur, de schuld van niet-beursgenoteerde bedrijven, de vastgoedsector of de private equity zich op als duurzame opportuniteiten. De institutionele beleggers zijn trouwens grote voorstander van het rendement op deze activa en de diversificatie in de portefeuilles die er het gevolg van is.

 

Verwante artikels

Bedrijfsleiders optimistisch voor 2020

Eind 2019 ondervroegen adviesbureau Eurogroup Consulting en zijn partner BFM Business Franse bedrijfsleiders over hun balans voor 2019 en hun visie voor...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Hoe kunnen banken blijven innoveren?

Economische onzekerheid naar aanleiding van de handelsspanningen, rentetarieven die laag blijven, steeds striktere regelgevende beperkingen, ongekende...

Lees verder

1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

Het is intussen zo’n tien jaar geleden dat de rentetarieven in bijna alle geïndustrialiseerde landen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. En sinds...

Lees verder

Hoe kan u de erosie van uw spaargeld voorkomen?

Rente op staatsobligaties fors gedaald Rendabiliteit en veiligheid Investeren in de aandelenmarkt: een oplossing? De lening met verzekerd kapitaal...

Lees verder

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener?

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener? Niet altijd. Zo biedt het platform van Look&Fin drie soorten leningen aan:  Leningen...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

MiFID: een richtlijn ter bescherming van de beleggers

In 2007 ging de eerste Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht met als doel om de bescherming van de beleggers...

Lees verder

Nooit eerder gezien: dossiers met verzekerd kapitaal!

In samenwerking met Atradius, één van de wereldleiders in kredietverzekering, kunnen wij u vanaf nu een tot nog toe in Europa ongekende zekerheid aankondigen...

Lees verder

Diversifieer uw leningen!

"Leg niet al uw eieren in één mand. Dit adagium geldt des te meer voor crowdlending. Waarom? Want door uw portefeuille te diversifiëren door zoveel...

Lees verder

Hoe worden de rentetarieven vastgesteld?

Wanneer een bedrijf een financiering aanvraagt op lookandfin.com, wordt een hele reeks elementen door onze analisten onder de loep genomen. Het is tijdens...

Lees verder

De nieuwe heffing op effectenrekeningen is niet van toepassing op de crowdlending

De nieuwe heffing op effectenrekeningen werd door de federale regering geïmplementeerd. Zo zal boven de € 500.000 een heffing van 0,15% per jaar...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

Door Frédéric Lévy Morelle, Oprichter en CEO van Look&Fin Dankzij de nieuwe formule van de Tax shelter kunnen particulieren...

Lees verder

4 methoden voor incassoprocedure

Tijdens de volledige terugbetalingsperiode worden de leners begeleid door ons Credit Success-team dat erop toeziet dat de geplande aflossingen en hun verplichtingen...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

De Belgische spaarder afgestraft

Deze week berekenden de Nationale Bank van België en econoom Eric Dor dat de Belgische spaarder het zwaarst te lijden heeft onder de lage rente in de eurozone....

Lees verder

Een lener geïnterviewd door rtbf

F.D.B.: Alexandre Kalantarian is een tevreden belegger. Op een tiental beleggingen ontvangt hij een rentevoet van 10 tot 11%. Alexandre belegt via...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid