Nieuwe regionale maatregelen om particulieren aan te moedigen leningen aan kmo's te verstrekken

Nieuwe regionale maatregelen om particulieren aan te moedigen leningen aan kmo's te verstrekken

03/07/2020

Het mobiliseren van het spaargeld van particulieren zou wel eens de essentiële oplossing kunnen zijn om de Belgische kmo's nieuw leven in te blazen. In de context van deze ongeziene gezondheidscrisis hebben de drie Belgische gewesten zich gemobiliseerd door nieuwe maatregelen aan te kondigen of bepaalde bestaande maatregelen aan te passen om kmo's te helpen lenen bij particulieren. Ze bieden met name fiscale incentives en een garantie op het aan de kmo’s uitgeleende kapitaal. We geven hieronder een overzicht van de verschillende maatregelen die op gewestelijk niveau zijn genomen en worden overwogen.

De "Winwinlening" in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt kredietverlening aan kmo's via particulieren al geruime tijd fiscaal aangemoedigd. Dit mechanisme, dat bekend staat als de "Winwinlening" en dat een aantal fiscale voordelen biedt voor de particuliere investeerder, werd herzien in het kader van de Covid-19-crisis. Zo werd beslist dat de investeerders nu aan een kmo tot € 75.000 kunnen lenen (tegenover € 50.000 vroeger) en dit over een periode van 5, 8 of 10 jaar (tegenover 8 jaar vroeger), terwijl ze een belastingkrediet van 2,5% per jaar krijgen tijdens de hele duur van de lening, alsook een garantie van het Gewest van 40% (in plaats van 30%) op het uitgeleende kapitaal.

Ook het plafond van de leningen is herzien. Een bedrijf kan via deze regeling voortaan tot € 300.000 lenen (in plaats van € 200.000 voorheen) tegen een rentevoet die kan variëren tussen 0,875% en 1,75% per jaar. Het krediet kan in twee vormen worden gestructureerd: een bullet-lening (terugbetaling van het kapitaal aan het einde van de lening) of een aflosbaar krediet (maandelijkse terugbetaling van het kapitaal).

De Prêt Proxi voor Brussel-Hoofdstad

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vorige week gestemd over een eigen maatregel om particulieren aan te moedigen hun spaargeld aan kmo's te lenen. Dit mechanisme, de "Prêt proxi" genaamd, zorgt ervoor dat Brusselse kmo’s voor een vaste periode van 5 of 8 jaar kunnen lenen van particulieren tegen een tarief tussen 0,875% en 1,75% per jaar.

Via deze regeling kunnen particulieren tot € 75.000 investeren (dit bedrag wordt vanaf 2022 teruggebracht tot € 50.000) per onderneming en per belastingjaar. Kmo’s zullen tot € 300.000 per jaar kunnen lenen (dit bedrag zal vanaf 2022 worden teruggebracht tot € 200.000).

In ruil voor hun lening krijgen particulieren de eerste 3 jaar een belastingkrediet van 4% per jaar. Daarna wordt dit belastingkrediet verlaagd naar 2,5% per jaar. Het laatste voordeel is dat de kredietverstrekker in geval van wanbetaling door de lener een garantie van 30% op zijn uitstaande kapitaal krijgt, die hij in de vorm van een belastingkrediet zal ontvangen.

De Prêt Coup de Pouce in Wallonië

Wallonië van zijn kant kondigt aan dat de huidige regeling, de "Prêt Coup de Pouce", binnenkort zal worden gewijzigd. Particuliere investeerders zullen dan tot € 125.000 (tot nu toe maximum € 50.000) kunnen lenen aan één of meer bedrijven over een periode van 4, 6 of 8 jaar. Momenteel kunnen deze leningen uitsluitend worden gestructureerd in de vorm van een "bullet-lening", d.w.z. met een eenmalige kapitaalaflossing aan het einde van de looptijd van de lening, maar de nieuwe versie zou ook voorzien in de structurering van aflosbare leningen (met maandelijkse kapitaalaflossingen).

De lener zou tot € 250.000 moeten kunnen lenen (tegenover € 100.000 nu) tegen een tarief tussen 0,875% en 1,75% per jaar.

De kredietverstrekker zou een belastingkrediet moeten krijgen van 4% van het geleende kapitaal voor een periode van 2 jaar (in plaats van de huidige 4 jaar), gevolgd door een belastingkrediet van 2,5% voor de daaropvolgende jaren.

Ten slotte, zou de Waalse regering overwegen om in het kader van deze nieuwe hervorming een garantie voor de leningen te verstrekken, wat een primeur zou zijn voor dit gewest. Het percentage is nog niet bekend, maar zou in overeenstemming moeten zijn met dat van Vlaanderen (40%) en Brussel-Hoofdstad (voorzien op 30%).

---

De activering van het spaargeld van particulieren is nu een evidentie geworden voor de politieke vertegenwoordigers. Het is enkel door voldoende garanties en incentives te bieden dat deze solidaire leningen succesvol zullen zijn.

Verwante artikels

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid