Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

04/12/2017 Fiscaliteit Investering

Door Frédéric Lévy Morelle, Oprichter en CEO van Look&Fin

Dankzij de nieuwe formule van de Tax shelter kunnen particulieren een fiscaal voordeel krijgen wanneer ze investeren in groeiende kmo's. Maar crowdlending hebben ze links laten liggen, terwijl deze duidelijk beter is aangepast aan de financiering van de kmo's.

Zou crowdlending stiefmoederlijk behandeld worden door de Belgische belastingdienst? Op basis van de laatste reglementaire evoluties op het vlak van crowdlending en fiscale voordelen kan die vraag gesteld worden. De Tax shelter, die werd ingevoerd in 2015 en die gericht was op kapitaalinvesteringen in beginnende startups, werd uitgebreid naar de scale-ups, met andere woorden de groeiende kmo's. Maar wij vinden dat dit nog niet ver genoeg gaat!

Terug naar het begin

In 2015 had de Belgische regering het doel voor ogen om de financiering van startende bedrijven een boost te geven. Deze laatste hadden immers moeite om kapitaalinvesteerders te vinden. De crowdfundingplatformen waren dan ook de beste manier om snel fondsen te verzamelen voor de start van een activiteit. In ruil voor het risico dat particulieren namen door startups te financieren, werd hen een belastingvermindering van 30% op het geïnvesteerde kapitaal aangeboden (tot 45% van het geïnvesteerde kapitaal in het geval van een microbedrijf), waarbij het maximale geïnvesteerde bedrag beperkt werd tot € 100.000 per persoon en per fiscale periode. Tot op heden sloeg deze tekst alleen op de startende bedrijven met een bestaan van minder dan 4 jaar. Bovendien mocht het bedrijf niet minder dan 50 personen in dienst hebben en moest zijn omzet lager zijn dan € 9 miljoen voor een balanstotaal van € 4,5 miljoen. Bijzonder strikte selectiecriteria.

Dit jaar werd dit fiscaal voordeel, dat absoluut niet verwaarloosd kan worden in de economische ontwikkeling van een land, uitgebreid naar de groeiende kmo's. Zo kan degene die via de crowdfundingplatformen kapitaal investeert in bedrijven van 5 tot 10 jaar oud dankzij de Tax shelter versie 2 profiteren van een fiscale stimulans. De belastingvermindering die geldt voor deze activiteit, werd vastgelegd op 25% van het geïnvesteerde bedrag, waarbij de participatie in het kapitaal lager moet zijn dan 30% en er niet meer dan € 100.000 per persoon en per jaar mag worden geïnvesteerd. In tegenstelling tot de oorspronkelijke Tax shelter is deze tweede versie uitsluitend gericht op de kapitaalinvesteringen en niet op participatieve leningen.

Leners fiscaal stimuleren stelt de toekomst van onze bedrijven veilig

Maar deze nieuwe fiscale stimulansen missen hun doel. Deze nieuwe Tax shelter werd geïmplementeerd om de groei van de bedrijven te financieren. En daar wringt het schoentje. Want de ontwikkeling van een bedrijf wordt niet systematisch bewerkstelligd met een nieuwe inbreng van kapitaal. Het leeuwendeel van de kmo's geven er de voorkeur aan schulden te maken om hun activiteit en hun groei op lange termijn te financieren.

Zo lijkt het erop dat de regering Michel de doelgroep van investeerders in de economische groei heeft mislopen. Want deze nieuwe wet geldt immers niet voor crowdlending. Nochtans is crowdlending alleen goed voor 80% van de bedragen die via participatieve financiering in België worden opgehaald (1). Het is dus een doodzonde te geloven dat dit financieringsmiddel, dat voortaan complementair is met bankkredieten, verwaarloosbaar is. Als de regering Michel de groei van haar kmo's wil stimuleren, dan moet de lening opgenomen worden in het toepassingsveld van de Tax shelter.

Particulieren ertoe aanzetten om mee aan jobcreatie te doen

Men kan alleen maar vaststellen dat de begrotingsinspanning van deze maatregel duidelijk berust op kapitaalinvesteringen in startups en niet op de leningen die worden toegekend aan rijpere kmo's. In deze context zou het interessant zijn een maatregel voor te stellen op basis waarvan het leeuwendeel van de kmo's beroep zou kunnen doen op crowdlending. De idee dat de groeiende bedrijven zich maar moeten wenden tot de banken is voorbijgestreefd. De rijpere bedrijven blijven het moeilijk hebben om bankfinancieringen te bekomen. Crowdlending is voortaan een onvermijdelijk hulpmiddel voor de financiering van de groei.

Bovendien creëren de rijpere kmo's de meeste jobs. 25% van de kmo's bevestigt dat het gebrek aan financiering een rem is op hun groei wat aanwerving van personeel betreft. Laten we ervoor zorgen dat het spaargeld ter beschikking wordt gesteld van de kmo's om waarde en jobs te creëren, via de investering van kapitaal maar ook door rechtstreeks geld te lenen bij particulieren!

 

Verwante artikels

Bedrijfsleiders optimistisch voor 2020

Eind 2019 ondervroegen adviesbureau Eurogroup Consulting en zijn partner BFM Business Franse bedrijfsleiders over hun balans voor 2019 en hun visie voor...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Hoe kunnen banken blijven innoveren?

Economische onzekerheid naar aanleiding van de handelsspanningen, rentetarieven die laag blijven, steeds striktere regelgevende beperkingen, ongekende...

Lees verder

1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

Het is intussen zo’n tien jaar geleden dat de rentetarieven in bijna alle geïndustrialiseerde landen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. En sinds...

Lees verder

Hoe kan u de erosie van uw spaargeld voorkomen?

Rente op staatsobligaties fors gedaald Rendabiliteit en veiligheid Investeren in de aandelenmarkt: een oplossing? De lening met verzekerd kapitaal...

Lees verder

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener?

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener? Niet altijd. Zo biedt het platform van Look&Fin drie soorten leningen aan:  Leningen...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

MiFID: een richtlijn ter bescherming van de beleggers

In 2007 ging de eerste Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht met als doel om de bescherming van de beleggers...

Lees verder

Investeren in vastgoed: een rendabele investering?

Al jarenlang kent de algemene evolutie van de tarieven voor woonkredieten zowel in België als in Frankrijk een neerwaartse trend. In de nasleep van...

Lees verder

2019: wat zijn de economische prognoses?

Het begin van 2019 staat in het teken van onzekerheid voor de investeerders. In een over het algemeen gunstige economische context zijn de beursmarkten...

Lees verder

Nooit eerder gezien: dossiers met verzekerd kapitaal!

In samenwerking met Atradius, één van de wereldleiders in kredietverzekering, kunnen wij u vanaf nu een tot nog toe in Europa ongekende zekerheid aankondigen...

Lees verder

Diversifieer uw leningen!

"Leg niet al uw eieren in één mand. Dit adagium geldt des te meer voor crowdlending. Waarom? Want door uw portefeuille te diversifiëren door zoveel...

Lees verder

Hoe worden de rentetarieven vastgesteld?

Wanneer een bedrijf een financiering aanvraagt op lookandfin.com, wordt een hele reeks elementen door onze analisten onder de loep genomen. Het is tijdens...

Lees verder

De nieuwe heffing op effectenrekeningen is niet van toepassing op de crowdlending

De nieuwe heffing op effectenrekeningen werd door de federale regering geïmplementeerd. Zo zal boven de € 500.000 een heffing van 0,15% per jaar...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

4 methoden voor incassoprocedure

Tijdens de volledige terugbetalingsperiode worden de leners begeleid door ons Credit Success-team dat erop toeziet dat de geplande aflossingen en hun verplichtingen...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

De Belgische spaarder afgestraft

Deze week berekenden de Nationale Bank van België en econoom Eric Dor dat de Belgische spaarder het zwaarst te lijden heeft onder de lage rente in de eurozone....

Lees verder

Een lener geïnterviewd door rtbf

F.D.B.: Alexandre Kalantarian is een tevreden belegger. Op een tiental beleggingen ontvangt hij een rentevoet van 10 tot 11%. Alexandre belegt via...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid