1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

1 biljoen geleend aan bedrijven tegen een negatieve rentevoet

06/09/2019 Investering

Het is intussen zo’n tien jaar geleden dat de rentetarieven in bijna alle geïndustrialiseerde landen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen. En sinds kort bevinden de rendementen op 10-jarige obligaties zich in verschillende Europese landen zelfs op negatief terrein. Maar de negatieve rentetarieven zijn niet langer voorbehouden aan de overheidsschulden. Volgens Bloomberg vertegenwoordigen de schulden van bedrijven met negatieve rentetarieven meer dan 1 biljoen dollar wereldwijd met een meerderheid in Europa.

Hoe werken negatieve rentetarieven?

In het positieve rentescenario ontvangt de obligatiehouder een jaarlijkse rente gedurende de volledige looptijd van de obligatie. Op de vervaldag wordt ook het nominale bedrag terugbetaald, dat wil zeggen de nominale waarde van de obligatie. Bij een negatieve rentevoet geeft de uitgegeven obligatie ook recht op de ontvangst van rente. De houder heeft deze obligatie echter gekocht tegen een waarde die hoger is dan de nominale waarde, waardoor op de vervaldag een lager bedrag terugbetaald wordt dan hij had uitgeleend. Dit verlaagt automatisch de winstgevendheid van de operatie. Als de inkomstenderving van de houder hoger is dan de rente die de lener tijdens de looptijd van de obligatie betaalt, is het rendement negatief.

Na de staten ook de bedrijven

Obligaties met een negatieve rente worden schering en inslag. Begin juli 2019 hebben de rendementen op 10-jarige obligaties van de Belgische Staat, die als referentie op de beurzen dienen, zich aangesloten bij de rentevoeten die aangeboden worden op de Duitse, Nederlandse of Franse obligaties: minder dan 0%. Voor het eerst in zijn geschiedenis verkocht Duitsland zelfs nulcouponobligaties over dertig jaar met een negatief rendement. Het land streefde ernaar om een bedrag van 2 miljard euro op te halen, maar kon slechts 824 miljoen euro inzamelen. Dat is ongetwijfeld een teken van het gebrek aan aantrekkelijkheid voor een obligatie die gedurende 30 jaar geen euro opbrengt.

Sinds enige tijd geven bedrijven in de eurozone ook obligaties uit tegen negatieve rentetarieven. Op 4 juli gaf industriebedrijf Schneider Electrics obligaties uit voor een waarde van 200 miljoen euro met een looptijd tot 2024 tegen een rentevoet van -0,043%. De Franse elektriciteitsnetbeheerder RTE heeft onlangs de langste nulcouponobligatie ooit op de markt gebracht: 500 miljoen euro over 8 jaar. Gezien de waardevermindering bij de uitgifte is het uiteindelijke rendement van deze obligaties zeer licht positief (+0,114%).

Een recordbedrag

Sinds de financiële crisis van 2008 hebben niet-financiële bedrijven hun uitgifte van leningen in de vorm van bedrijfsobligaties aanzienlijk verhoogd. Volgens de OESO bedroeg de wereldwijde uitgifte van bedrijfsobligaties tussen 2008 en 2018 gemiddeld 1,7 biljoen dollar per jaar in vergelijking met een jaarlijks gemiddelde van $ 864 miljard in de jaren vóór de financiële crisis. De Verenigde Staten blijven de grootste markt voor bedrijfsobligaties, maar de meeste andere economieën, waaronder Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, doen ook steeds vaker een beroep op bedrijfsobligaties als financieringsmiddel.

Volgens de gegevens van Bloomberg blijft het aantal bedrijfsobligaties met negatieve rentetarieven gestaag toenemen: van de 15 biljoen dollar aan obligaties met rentetarieven onder nul werd er meer dan 1 biljoen uitgegeven door bedrijven. Dat bedrag verdubbelde in slechts enkele weken tijd met de laatste neerwaartse beweging van de rentevoeten en heeft voornamelijk betrekking op de schulden die uitgegeven werden in euro.

De spaarders betalen het gelag

Negatieve rentetarieven zijn een zegen voor de leners, maar ze benadelen de spaarders, wier investeringen steeds minder opbrengen. Zo zijn de rentevoeten op spaarboekjes bijvoorbeeld in vrije val. Leningen tegen een negatieve rente hebben ook nefaste gevolgen voor de banken, die hun marges zien afnemen. Wat is dan de oplossing? De leningen die via Look&Fin gestructureerd worden, bieden beleggers een verwacht jaarlijks rendement van 2,9% tot 10% in functie van het risico dat het bedrijf dat de lening aanvraagt vertegenwoordigt.

Verwante artikels

Bedrijfsleiders optimistisch voor 2020

Eind 2019 ondervroegen adviesbureau Eurogroup Consulting en zijn partner BFM Business Franse bedrijfsleiders over hun balans voor 2019 en hun visie voor...

Lees verder

Welke beleggingen voor 2020?

Een minimale rentevoet van 0,11% op uw spaarboekje, of binnenkort misschien nog minder. Is dat iets voor u? Het leven van de spaarders is al geruime tijd...

Lees verder

Hoe kunnen banken blijven innoveren?

Economische onzekerheid naar aanleiding van de handelsspanningen, rentetarieven die laag blijven, steeds striktere regelgevende beperkingen, ongekende...

Lees verder

Hoe kan u de erosie van uw spaargeld voorkomen?

Rente op staatsobligaties fors gedaald Rendabiliteit en veiligheid Investeren in de aandelenmarkt: een oplossing? De lening met verzekerd kapitaal...

Lees verder

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener?

Crowdlending, een belegging zonder garantie vanwege de Lener? Niet altijd. Zo biedt het platform van Look&Fin drie soorten leningen aan:  Leningen...

Lees verder

Wat brengen uw beleggingen op?

Aandelen renderen het meest op de lange termijn De Amerikaanse aandelenmarkt doet beter Hoe zit het met België? Wat zijn de vooruitzichten...

Lees verder

MiFID: een richtlijn ter bescherming van de beleggers

In 2007 ging de eerste Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht met als doel om de bescherming van de beleggers...

Lees verder

2019: wat zijn de economische prognoses?

Het begin van 2019 staat in het teken van onzekerheid voor de investeerders. In een over het algemeen gunstige economische context zijn de beursmarkten...

Lees verder

Nooit eerder gezien: dossiers met verzekerd kapitaal!

In samenwerking met Atradius, één van de wereldleiders in kredietverzekering, kunnen wij u vanaf nu een tot nog toe in Europa ongekende zekerheid aankondigen...

Lees verder

Diversifieer uw leningen!

"Leg niet al uw eieren in één mand. Dit adagium geldt des te meer voor crowdlending. Waarom? Want door uw portefeuille te diversifiëren door zoveel...

Lees verder

Hoe worden de rentetarieven vastgesteld?

Wanneer een bedrijf een financiering aanvraagt op lookandfin.com, wordt een hele reeks elementen door onze analisten onder de loep genomen. Het is tijdens...

Lees verder

De nieuwe heffing op effectenrekeningen is niet van toepassing op de crowdlending

De nieuwe heffing op effectenrekeningen werd door de federale regering geïmplementeerd. Zo zal boven de € 500.000 een heffing van 0,15% per jaar...

Lees verder

De bitcoin, toekomst van de crowdlending?

De Bitcoin werd in 2008 geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (die lang anoniem is gebleven en wiens identiteit tot op vandaag nog niet bevestigd werd)...

Lees verder

Tax shelter, nieuwe formule: beter maar nog steeds naast de kern van de zaak

Door Frédéric Lévy Morelle, Oprichter en CEO van Look&Fin Dankzij de nieuwe formule van de Tax shelter kunnen particulieren...

Lees verder

4 methoden voor incassoprocedure

Tijdens de volledige terugbetalingsperiode worden de leners begeleid door ons Credit Success-team dat erop toeziet dat de geplande aflossingen en hun verplichtingen...

Lees verder

Crowdlending, een rage of een echte beleggingscategorie?

Zij die denken dat participatieve financiering gewoon een rage is, zouden zich wel eens sterk kunnen vergissen.   De markt kent niet alleen...

Lees verder

De Belgische spaarder afgestraft

Deze week berekenden de Nationale Bank van België en econoom Eric Dor dat de Belgische spaarder het zwaarst te lijden heeft onder de lage rente in de eurozone....

Lees verder

Een lener geïnterviewd door rtbf

F.D.B.: Alexandre Kalantarian is een tevreden belegger. Op een tiental beleggingen ontvangt hij een rentevoet van 10 tot 11%. Alexandre belegt via...

Lees verder

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid