Financiering van een turnaround

Het snelste platform voor de financiering van een turnaround

217.6k €

gemiddeld geleend bedrag

128 minuten

gemiddelde financieringsduur

652k €

gefinancierd

Een turnaround is het herstel van een bedrijf dat voor een langere periode in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van interne (operationele problemen, gebrek aan investeringen, ...) of externe (sterke concurrentie, afnemende vraag) factoren. De term "turnaround" verwijst naar het geheel van maatregelen die bedoeld zijn om deze slechte toestand om te keren of terug te draaien om zo de activiteit nieuw leven in te blazen en de werkgelegenheid te behouden. Om een turnaround mogelijk te maken moet het bedrijf eerst zijn problemen herkennen en identificeren. Vervolgens moet het wijzigingen in het bestuur overwegen en een strategie uitwerken en implementeren om de problemen aan te pakken. In sommige gevallen kan de beste strategie erin bestaan om het verlies te beperken door het bedrijf te liquideren in plaats van te proberen om de activiteit te herstellen.

Een bedrijf in moeilijkheden dat nood heeft aan een turnaround, kampt vaak met de volgende problemen: inkomsten die de kosten niet dekken, de schuldeisers niet kunnen betalen, ontslagen om economische redenen (of tijdelijke werkloosheid), loonsverlagingen voor de leidinggevenden en een aanzienlijke daling van de aandelenkoers als het om een beursgenoteerd bedrijf gaat. Een slecht beheer en/ of sociale, technologische en concurrentiële veranderingen kunnen er mogelijk toe leiden dat de producten of diensten die door het bedrijf worden verkocht niet meer voldoen aan de verwachtingen van de consumenten. Een turnaround-plan kan een reorganisatie, een rationalisering van de kosten en een zoektocht naar nieuwe financiële middelen (aandeelhouders van het bedrijf, private equity, ...) omvatten.

Wanneer is er sprake van een turnaround?

Een turnaround verwijst naar een regelmatige en positieve evolutie na een aanzienlijke periode waarin het prestatievermogen erop achteruitgegaan is.

Een bedrijf kan bepalen dat er een ommekeer plaatsvond nadat bepaalde veranderingen in het bedrijfsmodel resulteerden in winst in plaats van eerder geleden verliezen. Vaak gaat het om grote toenames in de verkoopcijfers of aanzienlijke kostenbesparingen.

Economieën die onder een recessie lijden, kennen een herstel wanneer ze een nieuwe periode van economische groei en financiële winsten beginnen te ervaren.

Wat zijn de katalysatoren van een turnaround?

Turnarounds gebeuren zelden spontaan. Ze zijn vaak het resultaat van verhoogde inspanningen of veranderingen in de praktijken van het bedrijf. Het kan gaan om updates van productieprocessen, wijzigingen in managementstrategieën of aanzienlijke kortingen in bepaalde uitgavencategorieën. Bedrijven worden soms tot herstel gebracht naar aanleiding van totaal onverwachte gebeurtenissen: een verandering in de regelgeving, een daling van de kosten van de grondstoffen die ze gebruiken voor hun producten, enz.

Een voorbeeld van een turnaround

Aan het einde van de jaren 2000 kreeg de Amerikaanse automobielindustrie het zwaar te verduren. Een dalende verkoop in combinatie met strengere kredietvoorwaarden voor de autoverkoop leidden tot een drastische daling van de inkomsten en winsten voor de Amerikaanse autofabrikanten. In 2009 vroeg General Motors (GM) het faillissement aan naar aanleiding van de crisis van 2008 en werden de aandelen van het bedrijf van de beurs gehaald.

De reddingsfondsen werden toen vrijgemaakt om de industriële productie en verkoop van het bedrijf te helpen herstellen. Na een volledige reorganisatie kende GM opnieuw een groei en maakte het in 2010 zijn comeback op de beurs van New York.

Hoe een turnaround financieren?

Private-equityfondsen voeren de boventoon in de investeringen van risicokapitaal. Hun principe bestaat erin om kapitaal te verschaffen aan ondernemingen die in moeilijkheden verkeren wanneer het hen ontbreekt aan andere financieringsbronnen. Deze inbreng wordt aangewend om het herstelplan te financieren en een deel van de schulden af te lossen.

In ruil voor deze financiële hulp verwerft het fonds meestal de meerderheid van het bedrijf. Zo kan het bedrijf zijn strategie oriënteren en zijn herstructurering aanvatten. Als ze de juiste gok wagen, zullen de kapitaalinvesteerders winst halen uit de herstructurering van het bedrijf, bijvoorbeeld door het te verkopen met een hoge meerwaarde.

Crowdlending is een andere financieringsoplossing die is aangepast aan de behoefte aan een turnaround. In tegenstelling tot private equity zorgt crowdlending ervoor dat u de controle behoudt over uw bedrijf. Gestructureerde leningen via Look&Fin bieden een antwoord op twee problemen die zich bij een turnaround stellen: de verplichting om een garantie te verstrekken (meestal verleend aan de historische schuldeisers) en het trage proces om een lening te verkrijgen.

Waarom een turnaround financieren via crowdlending?

● In een turnaround-situatie zijn alle garanties die een bedrijf zou kunnen bieden vaak al ingenomen door banken, waardoor een nieuwe bankschuld geblokkeerd wordt. Aangezien crowdlending geen garantie vereist, biedt het een aanvullende financieringsmogelijkheid.

● Bij een turnaround laten de banken hun financiële steun vaak afhangen van een versterking van het eigen vermogen van het bedrijf. Crowdlending wordt beschouwd als quasi-eigen vermogen, waardoor de inbreng van eigen vermogen door de aandeelhouders verminderd kan worden.

● De snelheid waarmee de analyse wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat de eigenlijke turnaround van het bedrijf sneller vastgesteld kan worden en het krediet vroeger in het proces verstrekt kan worden.

● Een flexibel product met looptijden (van 6 tot 60 maanden) die afgestemd kunnen worden op de positieve cashflows die na de turnaround gegenereerd worden. Er kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode opgenomen worden in de structurering van de financiering.

De nadelen?

●   Een rentevoet die hoger ligt dan de traditionele financieringsbronnen, maar die gerechtvaardigd wordt doordat er geen garanties gevraagd worden (over het algemeen voorbehouden voor banken).

Wenst u de turnaround van uw bedrijf te financieren? Test hier of u in aanmerking komt in 3 klikken.

Onze leningen voor turnarounds

France Genoise
Industrie
Opgehaald bedrag
€ 299.900
Gefinancierd in
17 minuten
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Arco Information
High tech
Opgehaald bedrag
€ 252.800
Gefinancierd in
4 uren
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
18 maanden
Movena
B2B Diensten
Opgehaald bedrag
€ 99.300
Gefinancierd in
2 dagen
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
66 maanden

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid