AFP

Het statuut van alternatief financieringsplatform (“AFP”) wordt beheerst door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (Belgisch Staatsblad van 20 december 2016). Dit statuut vormt een vergunning om in België crowdfundingplatformen te beheren.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid