ECSP

De invoering van het ECSP-statuut (European Crowdfunding Service Providers) betekent een belangrijke stap voorwaarts om de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten van participatieve financieringsplatforms te vergemakkelijken. Op 18 december 2019 zijn de Europese instellingen het eens geworden over de vaststelling van één enkele regelgeving voor participatieve financieringsplatformen bestemd voor leningen en beleggingen.

Deze nieuwe uniforme regeling voorziet in de invoering van een ECSP-statuut, waardoor de platformen hun diensten in de hele EU kunnen aanbieden zonder bijkomende specifieke erkenning. De aankomende verordening (die in november 2021 in werking moet treden) zal één geharmoniseerd wettelijk kader bieden, waardoor participatieve financieringsplatforms op basis van gemeenschappelijke criteria kunnen opereren buiten het land waar zij gevestigd zijn en grensoverschrijdende bedrijfsfinanciering, die momenteel niet erg wijdverbreid is, wordt vergemakkelijkt.

Met het oog op de bescherming en de transparantie ten aanzien van de beleggers zal elk platform dat voor dit statuut kiest, potentiële beleggers een duidelijke en nauwkeurige informatiefiche moeten verstrekken. Dit zal door het platform voor elke voorgestelde aanbieding worden opgesteld en de selectiecriteria van de projecten en de risico's die gepaard gaan met hun financiering omvatten. Deze verordening voorziet in 2 soorten investeerders. De "niet-doorgewinterde" beleggers zullen een test moeten afleggen om hun kennisniveau over de risico's van de financiering van bedrijven in te schatten. Zij zullen niet meer dan 1.000 euro (of meer dan 5% van hun vermogen) in een project kunnen financieren en over een termijn van 4 dagen beschikken om hun investering te annuleren. Omgekeerd zullen zogenaamde "ervaren" beleggers geen investeringslimiet meer hebben per project.

Het ECSP-statuut zal worden voorbehouden voor participatieve financieringsplatformen voor leningen en investeringen, voor aanbiedingen tot 5 miljoen euro.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid