UBO-register

Het UBO-register dankt zijn naam aan de Engelse term "Ultimate Beneficial Owner" waarmee verwezen wordt naar de uiteindelijke begunstigden. Het doel van het UBO-register is te achterhalen wie er werkelijk achter een rechtspersoon schuilt om onder meer het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante onderliggende strafbare feiten beter te bestrijden.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid