Financiële woordenlijst : KYC (Know Your Customer)

Meest gezochte begrippen:

KYC (Know Your Customer)

Dit is de procedure die bedrijven uitvoeren om de identiteit van hun klanten te controleren overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften en regels.

Het intensieve gebruik van nieuwe technologieën, online platformen, enz. heeft het noodzakelijk gemaakt regels vast te stellen om online fraude, identiteitsdiefstal en het witwassen van geld te bestrijden.

De KYC-procedure is een wettelijke en wereldwijde verplichting voor elk type onderneming, zoals crowdlendingplatformen, die een gebruiker als klant willen toelaten. De “ken-uw-klant”-procedure bestaat er dus in na te gaan of de klant is wie hij zegt te zijn, alvorens hem toegang te verlenen tot de diensten of producten waarvoor hij zich wil inschrijven en waartoe hij toegang wenst. De klant moet een wettelijk en bindend bewijs leveren (kopie van een geldig paspoort, bewijs van fiscale woonplaats, enz.). Vervolgens gaat de onderneming die gegevens controleren. Deze procedure kan rechtstreeks online worden uitgevoerd.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid