Wet-Breyne

De wet-Breyne in België heeft tot doel kopers van vastgoed voldoende bescherming te bieden tegenover aannemers en bouwondernemers, vooral wanneer het gaat om een woning op plan of in aanbouw. Deze wet is alleen van toepassing als het onroerend goed in België is gelegen en bestemd is als woning. Krachtens de wet-Breyne geniet de koper een verplichte waarborg van 5% van de prijs van de woning in aanbouw, die hem beschermt tegen de eventuele insolventie vanwege de verkoper, alsook een schadevergoeding in geval van slechte uitvoering van de werken. Deze garantie wordt door de aannemer ten voordele van de klant verstrekt.

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid