Financiering van overdrachten of overnames van bedrijven

Het snelste platform voor de financiering van de overdracht/overname van een bedrijf

378.73k €

gemiddeld geleend bedrag

56 minuten

gemiddelde financieringsduur

4.34M €

gefinancierd

De groei van een bedrijf is een van de belangrijkste indicatoren voor zijn prestatievermogen. Bedrijven kunnen op twee manieren groeien: via externe groei of via interne groei (ook "organische groei" genoemd). Het gaat om twee verschillende strategieën voor twee verschillende behoeften. In deze fiche wordt de behoefte aan externe groei toegelicht. 

Externe groei houdt in dat het verkoopvolume verhoogd wordt door de verwerving van andere bedrijven. Het gaat hierbij over het algemeen om fusies en overnames. Externe groei wordt beschouwd als een snellere manier om de omzet te vergroten, maar kan een uitdaging vormen vanuit het oogpunt van de integratie van de bedrijven. Bovendien kunnen de herstructureringskosten voor de integratie van de bedrijven vrij hoog oplopen.

Wat zijn de voordelen van externe groei?

 • Schaalvoordelen 

De verwerving van een actief en de integratie ervan in de activiteiten van het bedrijf zijn bedoeld om profijt te halen uit kostensynergieën. De centralisatie van operaties en de bundeling van de productietools maken het mogelijk om vaste kosten beter af te schrijven. Dankzij de cumulatie van de volumes verhoogt het bedrijf ook zijn productiviteit en verkrijgt het betere inkoopvoorwaarden bij de leveranciers.

 • Strategische overname

De overname van een concurrent uit dezelfde sector maakt het mogelijk om diens omzet op te slorpen en zo marktposities te veroveren. Het doelwit van een strategische overname is echter niet noodzakelijkerwijs een concurrent. Het kan ook gericht zijn op de verwerving van een specifieke knowhow, een licentie of een patent die als hefboom kunnen dienen voor de activiteit van de koper.

 • Vergroting van het verzorgingsgebied

Via de overname van een vakgenoot op een aanpalende markt kunnen nieuwe geografische markten betreden worden.

 • Uitbreiding van het aanbod

Een verwerving kan ook de aankoop omvatten van een reeks producten of diensten die geïntegreerd kunnen worden in het bestaande assortiment om zo het aanbod en dus de omzet gegenereerd door het bestaande klantenbestand te vergroten. 

Wat zijn de verschillende overnamemethodes?

Om een bedrijf over te nemen bestaan er twee voornaamste methodes:

 • De "Asset Deal": de verwerving van de activa van de onderneming

 • De "Share Deal": de verwerving van de aandelen van de onderneming

In het kader van een Share Deal verwerft de koper het bedrijf, met inbegrip van alle inherente verplichtingen (schulden aan leveranciers, ...). In het kader van een Asset Deal neemt de koper gewoonlijk alleen de activa over die hem interesseren (en de eventuele bijbehorende passiva). Wanneer de koper twijfelt om bepaalde passiva van het doelbedrijf te verwerven, zal hij over het algemeen de voorkeur geven aan een Asset Deal.

Hoe externe groei financieren?

De aankoop van aandelen van een bedrijf (Share Deal) of een groot deel van zijn activa (Asset Deal) vormt meestal een aanzienlijke uitgave voor het overnemende bedrijf. De structurering van de operatie en de financiering ervan zijn vaak complex en omvatten verschillende soorten actoren.

Om de overname te financieren kan het overnemende bedrijf zijn eigen vermogen aanwenden om de aankoopprijs te betalen.

Het overgrote deel van de verwervingen worden echter gedeeltelijk gefinancierd door een schuld aan te gaan, meestal bij een bank (dit wordt een “LBO-operatie” genoemd, Leveraged Buy-Out). Banken vragen van de overnemende partij vaak een inspanning uit het eigen vermogen of andere financieringsbronnen, die achtergesteld zijn op de bankleningen. In deze context kunnen publieke investeerders optreden als een aanvullende financieringsbron door als cofinancier te fungeren naast de banken. 

Crowdlending biedt eveneens een financieringsoplossing die aangepast is aan de behoefte aan externe groei. Look&Fin kan deze investering geheel of gedeeltelijk financieren.

De voordelen van een gestructureerde lening via Look&Fin

 • Geen waarborgen (meestal voorbehouden voor banken).

 • De via Look&Fin opgehaalde fondsen worden door de bank als eigen vermogen beschouwd, waardoor het gemakkelijker wordt om een cofinanciering van banken te verkrijgen.

 • Een snelle analyse en reactie, waardoor het mogelijk is om kansen meteen aan te grijpen en de kalender van de operatie na te leven.

 • Een flexibel product met looptijden die afgestemd kunnen worden op de cashflows van het overgenomen doelbedrijf. Er kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode opgenomen worden in de structurering van de financiering.

De nadelen

 • Een rentevoet die hoger ligt dan voor traditionele financieringsbronnen, maar die gerechtvaardigd wordt doordat er geen waarborgen gevraagd worden (over het algemeen voorbehouden voor banken).

Heeft u financiering nodig voor uw externe groei? Test hier of u in aanmerking komt in 3 klikken.


 

Onze leningen voor externe groei

GROUPE IMG
Energie
Opgehaald bedrag
€ 1.462.050
Gefinancierd in
39 dagen
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden
PRO - VERA II
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 100.000
Gefinancierd in
17 seconden
Equivalente jaarlijkse bruto rentevoet
met belastingkrediet
Looptijd
48 maanden
PRO - VERA II
Handel/Distributie
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
31 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Fiscal Team II
Advies
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
2 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Theia Investissement
Vastgoed
Opgehaald bedrag
€ 450.000
Gefinancierd in
25 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
48 maanden
Group-F II
B2B Diensten
Opgehaald bedrag
€ 149.400
Gefinancierd in
5 seconden
Jaarlijkse bruto rentevoet
Looptijd
36 maanden

Erkend door de PSFP

Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider

Stichtend lid

Lid