Fiscal Team II

Advies

€ 300.000 gefinancierd
van € 300.000
Opgehaald bedrag
€ 300.000
Gefinancierd in
2 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Als ik had geïnvesteerd

resterende terugbetalingen

in totaal

Belangrijk: het voorgestelde resultaat is op geen enkele manier een garantie van het resultaat van uw investering. Het dient enkel als voorbeeld van het verloop van uw investering gedurende de looptijd. De evolutie van de waarde van uw investering kan afwijken door laattijdige betaling of in gebreke blijven door de lener.

Samenvatting

Fiscal Team NV is een Belgisch boekhoud- en advieskantoor dat sinds 2009 actief is. Het maakt deel uit van een groep die momenteel 29 mensen te werk stelt verspreid over 5 vestigingen (Brussel en Waals-Brabant) en die 900 klanten telt.

Fiscal Team NV wenste € 300.000 te lenen om (1) een doorstroom van dividenden naar de moedermaatschappij te financieren om de groei van de groep te ondersteunen en (2) enkele van haar klanten te ondersteunen door hen betalingsfaciliteiten aan te bieden in de huidige context.

Context

Fiscal Team NV is een Belgisch boekhoud- en advieskantoor dat sinds 2009 actief is. Het maakt deel uit van een groep die momenteel 29 mensen te werk stelt verspreid over 5 vestigingen (Brussel en Waals-Brabant) en die 900 professionele klanten telt. De groep heeft eind 2019 twee boekhoudkantoren overgenomen (Florizoone en Froment).

Fiscal Team NV wenste via Look&Fin € 300.000 te lenen om (1) een doorstroom van dividenden naar de moedermaatschappij te financieren om de groei van de groep te ondersteunen (€ 250.000) en (2) enkele van haar klanten te ondersteunen door hen betalingsfaciliteiten aan te bieden in de huidige context (€ 50.000). Het bedrijf leende in april 2016 al € 100.000 via Look&Fin om te investeren in de digitalisering van zijn taken.

Product 

Fiscal Team NV voert voornamelijk de volgende taken uit voor zijn klanten:

Voor bedrijven:

 • Opstelling van de balans, resultatenrekening en bijlagen (in NBB-formaat);
 • Opstelling van de tussentijdse boekhoudkundige staten;
 • Advies en/of bijstand bij de implementatie van digitale boekhoudsystemen;
 • Bijhouden van de wettelijke boeken;
 • Opstelling van de periodieke aangiften en berekening van de te betalen voorschotten.

Voor zelfstandigen:

 • Informatieverstrekking over de toepassing van de btw;
 • Opstelling van de jaarlijkse listing van de btw-plichtige klanten;
 • Bijstand bij controles.

Fiscal Team NV biedt ook fiscale opvolging aan zijn klanten en voert de volgende taken uit:

 • Belastingaangiftes bij de belastingdienst van natuurlijke personen, bedrijven, rechtspersonen;
 • Klachten, procedures, bijstand bij belastingcontroles, volledige verdediging van het belastingdossier tot alle administratieve beroepen doorlopen zijn;
 • Controle van de belastingheffingen;
 • Opstellen van de fiscale bijlagen op basis van de boekhoudkundige elementen;
 • Berekening van de te verrichten voorafbetalingen;
 • Specifieke adviesverstrekking over fiscale kwesties.

Financieringsbehoefte
€ 300.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid