Theia Investissement

Vastgoed

€ 450.000 gefinancierd
van € 450.000
Opgehaald bedrag
€ 450.000
Gefinancierd in
25 seconden

Mededeling van verkoopsbevorderende aard: Lenen aan kmo’s omvat een risico op kapitaalverlies. Voor natuurlijke personen met hun fiscale woonplaats in België is de rente onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30%.

Financiering afgelopen

Samenvatting

Théia Investissement SA is een Luxemburgse financiële holdingmaatschappij met deelnemingen in vastgoedvennootschappen naar Belgisch recht en in l’Office des Propriétaires NV. Théia Investissement wenste via Look&Fin € 450.000 lenen om een patrimonium-vastgoedvennootschap over te nemen.

Context

Théia Investissement SA is een Luxemburgse financiële holdingmaatschappij met deelnemingen in 3 vennootschappen naar Belgisch recht.

Deze deelnemingen zijn actief in vastgoed, makelaardij in onroerend goed (verkoop en verhuur), property management voor rekening van derden en als syndicus. Théia Investissement wil nu de patrimonium-vastgoedvennootschap CIA nv overkopen. Deze aankoop zal uitgevoerd worden door de dochteronderneming Molière 84 Properties bvba.

CIA nv is een patrimonium-vastgoedvennootschap die eigenaar is van bijna 200 panden, voornamelijk opbrengsteigendommen en garages. De panden bevinden zich in de gemeenten Elsene, Sint-Gillis, Brussel-Stad en Ukkel.

De totale prijs van de transactie bedraagt € 16.770.000 plus € 330.000 aan aankoopkosten.

Dit bedrag wordt als volgt gefinancierd:

  • Een bullet lening van € 10.500.000 over 5 jaar toegekend aan de dochteronderneming Molière 84 Properties bvba. Deze lening voorziet een jaarlijkse kapitaalaflossing van 3% per jaar.
  • Een bullet lening van € 1.500.000 over 2 jaar toegekend aan de dochteronderneming Molière 84 Properties bvba. Deze lening zal moeten worden terugbetaald met de verkoop van bepaalde mature gebouwen met een meerwaarde.
  • Een verbintenisbrief voor € 4.000.000 uitgeven door een bank ten gunste van Ghelp Invest bvba, een andere dochteronderneming van Théia Investissement SA. Deze garandeert dat een krediet van 4.000.000 € wordt verstrekt binnen 4 jaar om het resterende saldo te betalen aan de verkoper. Dit bedrag zal in Ghelp Invest bvba herfinancierd worden.
  • Een lening van € 770.000 aan dhr. Pinte om de tréfonds over te kopen van de overdrager. De overdrager had immers een deel van het onroerend goed ingebracht in de vennootschap, die hem de betaling van een canon voor de tréfonds verschuldigd was. Deze tréfonds maakt eveneens deel uit van de overname.
  • Een Look&Fin-lening van € 450.000 binnen Théia Investissement SA, waarmee enerzijds een kapitaalverhoging van € 330.000 uitgevoerd zal worden in haar dochteronderneming Molière 84 bvba. Het saldo zal anderzijds aangewend worden om andere structureringskosten en de betaling van de interesten te dekken.

Théia Investissement SA vraagt Look&Fin bijgevolg een lening van € 450.000 om de aankoop van een patrimonium-vastgoedvennootschap te financieren. Deze bullet lening is gestructureerd over een periode van 48 maanden met een rentevoet van 6%. De overeenkomst voorziet in een kosteloze vervroegde-aflossingsclausule die elke maand kan worden uitgeoefend.   

De overeenkomst voorziet eveneens een hypothecaire inschrijving in tweede rang van € 25.000 aangevuld met een mandaat voor het saldo van de financiering (+10% bijkomende kosten) ten gunste van de Look&Fin Finance nv op een gebouw gelegen in de Bondgenotenstraat 145 te 1190 Brussel, die het privé-eigendom is van dhr. Pinte. Hiervoor zal de Lener erop toezien om de lening bij Allianz 160-9019285-31 voor een bedrag van € 26.740 vervroegd af te lossen en de opheffing van de hypotheek met betrekking tot dit krediet te verkrijgen. Het gebouw werd geschat op € 980.000 en het uitstaande saldo van het bankkrediet in eerste rang bedroeg op 31/12/2018 € 146.554.

Product

Via zijn 3 deelnemingen is Théia Investissement actief in de volgende activiteitensectoren:

  • De verhuur van onroerende goederen (patrimoniumvennootschap) - Ghelp Invest en Molière 84 Properties
  • De makelaardij van onroerend goed (verhuur en verkoop) - Office des Propriétaires
  • Het property management voor rekening van derden - Office des Propriétaires
  • Het beheer van gebouwen als syndicus - Office des Propriétaires

Financieringsbehoefte
€ 450.000

Erkend door de FSMA

Look&Fin is ingeschreven als bemiddelaar in participatieve financiering

Stichtend lid

Lid